سیستم آموزشی بیمار از دید روانشناسی

” اجازه خانم پدربزرگمون فوت کرد، نتونستیم مشق بنویسیم.

آقا اجازه مریض بودیم، املا ننوشتیم”.

ما در مدرسه هایی درس خواندیم که هیچ وقت نمیتوانستیم بگوییم خسته بودم و مشق ننوشتم،

 پدر و مادرم با هم دعوا کرده بودند و کسی به من دیکته نگفت،

مهمان داشتیم و خواستم یک شب تکلیف انجام ندهم و فقط با بچه ها بازی کنم.

فقط در صورتی که کسی بیمار می شد یا فوت می کرد ما مجاز بودیم که مشق ننوشته باشیم، آن هم البته با ترس و استرس زیاد.

ما در یک سیستم آموزشی بیمار درس خواندیم و پرورش یافتیم،

 سیستمی که انعطافی نداشت. از انواع روش های تنبیهی ترس آور برای پرورش نسل آینده استفاده شد تا پیش از آموختن انتگرال و فرمول مواد آلی و اجزای سلول ها، یاد بگیرد که بگوید چشم!

شما درست می گویید

، من تحت هر شرایطی باید به فرمان شما عمل کنم

 و هرگز حق ندارم بابت انجام بی چون و چرای تکالیف سخت و حوصله سربر و بی فایده اعتراضی داشته باشم“.

من در این سیستم بیمار باید آنچه را که شما به من تحمیل می کنید دوست داشته باشم.

ما بزرگ شدیم و از پشت آن میز و نیمکت های چوبی و سخت بلند شدیم. به دانشگاه و محل کار و خیابان ها رفتیم، خودمان استاد و معلم و کارمند و آدم بزرگ شدیم، ولی همچنان آن آدم های بزرگتر برای ما تصمیم می گرفتند.

این سیستم بیمار است و جامعه ای بیمار می خواهد.

 بیماری بخش بزرگی از دنیا را تعطیل کرده، دنیا به خاطر حفظ نسل بشر و ترس از مرگ و میر غیرقابل کنترل، موقتا از خیر پول و سرمایه و رشد اقتصادی گذشته،

ولی همچنان در این گوشه ی دنیا،

جایی که همه چیز بیمار است و هیچ چیز سرجایش نیست،

 ریاست دانشگاه ها اعلام می کنند کلاس ها برگزار شده است و امتحانات هم هفته ی آینده برگزار می شوند.

تفکری بیمار که آنقدر انعطاف و پذیرش ندارد که یک ترم را تعطیل کند.

 در حالی که می داند کلاس های مجازی با چه کیفیتی پائینی برگزار می شوند، به ویژه برای رشته های فنی و آزمایشگاهی کلاس مجازی هیچ فایده ای ندارد.  

ولی در این سیستم بیمار چیزی که اهمیت ندارد آموزش و پرورش انسان های سالم است.

بچه های بی زبانی که آن سال ها جرات نداشتند مشق ننویسند، امروز هم به هر قیمتی باید درس ها را یاد بگیرند و امتحان بدهند. حتی زمانی که هیچ آموزشی دریافت نکردند،

حتی اگر بیکار شده باشند و بسته اینترنت نداشته باشند

 و حتی زمانی که همین سیستم بیمار آنها را از اینترنت پرسرعت محروم کرده باشد.

این روزها که مساله ی انسان ها انتخاب بین مرگ و زندگی است، دراین سرزمین انسان هایی بیمار تصمیم می گیرند که سرمایه ی خودشان باارزش تر از جان دیگران است.

در دوره ای سیاه از تاریخ و جغرافیا هستیم که حتی اگر پدربزرگ مان فوت کرد و خودمان هم بیمار شدیم، باید حتما مشق هایمان را بنویسیم.

 

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر
دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر