ف.خ    

           

احساس امنیت روانی

از دوست داشتن زیاد نوشتم. نیاز انسان به دوست داشته شدن،

به عنوان یکی از عمیق ترین نیازهای انسان.

ولی از امنیت کم گفتم. بیشتر ما نمی دانیم امنیت یعنی چه و چقدر به آن نیاز داریم.

امنیت یعنی بودن در محیطی ثابت و قابل پیش بینی.

 انسان زمانی که متولد می شود پر از نیاز است.

او می خواهد کسانی باشند که به او آب و غذا بدهند،

مراقبش باشند.

افرادی که او را دوست داشته باشند و همیشه کنارش باشند.

 این احساس متعلق بودن به دیگری اسمش امنیت است.

امنیت یعنی می خواهم بدانم همیشه کنارم هستی.

امنیت یعنی می خواهم بدانم همه چیز برای من قابل پیش بینی است و خطری ناگهان مرا تهدید نمی کند.

این که همیشه غذا هست، تو هستی، پول هست.

این آدم های آشنا، شهر آشنا، زندگی آشنا…

احساس امنیت یعنی هیچ چیز غیر منتظره نباشد.

 انسان برای برطرف شدن اولین نیاز روانی عمیق خود می خواهد که در شرایطی ثابت زندگی کند.

قوانینی که ثابت باشند و در جهت رفاه او.

نیاز فیزیولوژی تنها نیازی است که از نیاز به امنیت قوی تر و عمیق تر است (سلسله نیازهای مازلو).

یعنی قبل از داشتن امنیت ما نیاز داریم از نظر فیزیولوژی در حد راضی کننده ای تامین باشیم.

انسان برای رفع نیازهای فیزیولوژی به پول احتیاج دارد.

پس ما برای داشتن احساس امنیت به پول نیاز داریم.

خانه و سرپناهی که همیشه باشد،

و امکاناتی که همیشه در دسترس باشند.

احساس امنیت یعنی استفاده از خدماتی که هرروز گران تر نمی شوند.

انسان زمانی احساس امنیت می کند که بتواند آینده اش را پیش بینی کند.

بداند می تواند برای سال های آینده اش پس انداز کند، بدون این که نگران کم شدن ارزش آن باشد.

جامعه ای که ارزش پول در آن هر روز کمتر می شود امنیت ندارد.

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

تفاوت مردان و زنان در پذیرش رنج

اثر والد بر سیاره ی زمین

چرا خانم ها غیبت می کنند؟

چگونه فکر می کنیم؟

درباره ی عقده ی مردانگی

قدرت جنسی مرد

کاش دنیا به سرباز نیاز نداشت!

کولبر بودن یک انتخاب نیست!

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

تماشای ماهواره اشکالی ندارد

تجاوز یک انحراف جنسی است!

چرا مرگ را باور می کنیم؟

گناه و سرطان 

مسئول بی اختیار

سورپرایز وزیر جوان

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 1

درباره ی دزد

روانشناسی دیدگاه های مختلف

جلوی بچه هایتان با هم دعواکنید!

اضطراب اول شدن

روانشناسی طلاق

روانشناسی خدا

قصه ی سطل زباله

روانشناسی اجتماعی و قوانین

چیزی به نام فرهنگ سازی وجود ندارد!

چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟

خیانت

 من لجباز، لوس و بامزه هستم!

نیاز به عشق و نوازش

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

در لحظه زندگی نمی کنم

قوانین غیر اخلاقی

چندهمسری

توجیه اخلاقی 2

توجیه اخلاقی 1

پیام های اخلاقی بی اثر

اخلاق و جهان بد

عشق با چون و چرا

انواع خودکشی

تواضع نداشته باش!

درباره ی خودکشی

تجمل گرایی در جهان سوم

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا