ف.خ

اصلاح باورهای قدیمی

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟ همه ما از کودکی در مورد زن بودن، مرد بودن و رابطه دو جنس اطلاعات زیادی را از طریق خانواده و دوستان کوچه و بازار به دست آوردیم. این اطلاعات در سالهای اول عمر تکرار شده، نگرش ما را بوجود آوردند.

این باورها به شدت قوی بوده، حتی در صورتی که بدانیم از لحاظ منطقی نادرست هستند، همواره بر

رفتار ما با جنس مقابل،

عاشق شدن،

پروسه انتخاب معشوق 

و سکس

اثر می گذارند. 

طبق آمار 47 درصد ازدواج ها در 14 سال اول زندگی به طلاق می انجامند.  مشکل پررنگ و مشترک زندگیهای متلاشی شده، نارضایتی جنسی است. روزانه افراد زیادی در سراسر دنیا برای حل مشکلات جنسی به کلینیکهای سکس تراپی مراجعه میکنند.

   تصور میشود بیشتر مشکلات با آموزش حل میشود:

 مهارت های رفتاری

و شناخت نیازهای جنس مقابل

    درست است! ولی این معمولا مرحله آخر درمان است.

چون انسان با مغز وارد رابطه جنسی میشود. این یکی از تفاوتهای انسان با حیوان است.

معمولا مشکلات ناشی از باورهاست. باورهای سالیان دور…  در ناخوداگاه جمعی… در مورد سکس.

سکس: همان عمل گناه آلود و کثیف. باعث حقارت و  سقوط آدم !

  امروز هم در زبان عامیانه نسلی که مدعیست آن را بعنوان نیازی طبیعی پذیرفته، ” کارهای خاک برسری ” نامیده میشود.

دنیای متمدن طی قرنها اجازه لذت بردن را به انسان نداده…

مزارع کشاورزی و طبیعت مظهر زایندگی بودند. انسان با طبیعت زندگی میکرد. از آن درس میگرفت. آنرا مادر خود میدانست. ولی رهایش کرد… و سبک زندگی آهنی را برگزید.

    چطور میشود کسی از برآوردن نیازی حیوانی لذت ببرد. در حالیکه  روزش را صرف کسب آبرو، اعتبار و علم میکند؟

  فکر میکنم براحتی میتوانید جوامع مختلف را مقایسه کنید. ببینید که جامعه  ما در چه وضعیتی قرار دارد.

ما در جهان سوم

قبل از هر کاری نیاز داریم باورهای خود را در مورد

” مرد،زن، عشق و سکس”

 مورد بازبینی قرار دهیم.