ف.خ

عجیب ترین آدم ها چه اختلال شخصیتی دارند؟

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال: افرادی عجیب و غریب! ظاهرشان کاملا متفاوت است. همینطور سبک زندگی، افکار و ..

 اسکیزوتایپال ها از نظر:

 نحوه فکر کردن

لباس پوشیدن

رفتار

و برقراری ارتباط با دیگران

عجیب و غریب هستند.

 فالگیرها، جادوگرها. افرادی با عقاید عجیب. اعتقاد به سحر. عاطفه آنها محدود و نامناسب است. به دیگران مشکوکند.

افکار عطف دارند: یافتن معنی در رویدادهای تصادفی.

 مثل ربط دادن چراغ روشن در خیابان به تصمیم گیری فردی. اعتقاد به خوش یمن بودن یک عدد. البته مسائل فرهنگی هم باید درنظر گرفته شود. در بعضی فرهنگها اعتقاد به سحر و جادو و شانس و نشانه متداول است.  

 صرف این اعتقادات معیار تشخیص نیست. تاثیر این افکار بر زندگیشان باید دیده شود.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال دکتر         فائزه خانلرزاده روانشناس

ساختار گفتارشان طبیعی است. ولی محتوای حرفهایشان عجیب و مبهم است. ممکن است ترسناک باشند. یا از نظر دیگران مشنگ!

 زندگیشان هیجان ندارد. دنیای درونی شان عمیق و غریب است.

بارزترین خصوصیت اسکیزوتایپال ها: انزوای اجتماعی و کناره گیری.

این ویژگی  آنها شبیه به اسکیزوفرنی است. اگر شرایط زندگی دشوار شود بسیار مستعد سایکوز هستند. چون ارتباطشان با واقعیت ضعیف است. ولی در حد سایکوز نیست.

معمولا تنها زندگی میکنند. می توانند غیبگو باشند. تجربات تله پاتی داشته باشند. از زیورآلات عجیب و چشمگیر استفاده کنند. ظاهر آنها اصلا عادی نیست!

 ترس های پارانوئید دارند. فقط با افراد نزدیک ارتباط دارند. ادراکات عجیبی را تجربه می کنند. ممکن است هذیان بگویند.

آنها نمیتوانند لذت ببرند. زندگیشان بیمزه و خنک است. بدبین هستند. در کنار دیگران احساس ناامنی میکنند.

 تحریفهای شناختی جدی دارند. معتقدند فکر دیگران را می خوانند.

اسکیزوتایپال ها بیشتر از مرزی ها شبیه اسکیزوفرنها هستند.

 شباهت مغزی در اسکیزوتایپال و اسکیزوفرنی:

نارسایی حافظه

بطن های بزرگ مغز

نابهنجاری حرکات چشم

پژوهشهای ژنتیکی از مفهوم طیف اسکیزوفرنی حمایت میکنند.

 درمانشان مشابه درمان اسکیزوفرنی است. معمولا از داروهای نورولپتیک استفاده میشوند. داروها بر شناخت اثر گذاشته. شدت نشانه ها را کاهش میدهند. درمانگر باید قبل از شروع درمان با آنها رابطه درمانی برقرار کند.