ف.خ

 شخصیت بوردرلاین یا مرزی چیست؟

اختلال شخصیت مرزی: اختلال شخصیت شیوه ای ناسازگارانه و همیشگی است. این شیوه شامل رفتار و تجربه درونی میشود. این الگو در روابط فردی و اجتماعی آشکار است.

مرزی گسترده ترین اختلال شخصیت است. در برابر درمان بسیار مقاوم. مرزیها دشوارترین درمانجویان کلینکها هستند.

 نام بیشتر اختلالات ماهیت آن را میرساند. ولی شخصیت مرزی به چه معناست؟  

  تصور میشد بوردرلاین مرز روانرنجوری و سایکوز است. چون ویژگیهایی شبیه اسکیزوفرنی نشان میدهند.  مرزی ترکیبی از اختلالات خلقی و اسکیزوفرنی است. یا همان مرز بین آنها.

 ویژگی اصلی مرزیها روابط بین فردی بی ثبات است.  شخصیت الکس د رفیلم جذابیت شوم یک شخصیت مرزی را نمایش میدهد.

     بیشتر مرزی ها:

افسرده هستند

هیجانهای منفی و احساس پوچی دارند

بشدت تحت تاثیر دیگران قرار میگیرند

مسائل ساده عمیقا آنها را درگیر میکنند

(مسائلی که دیگران براحتی از آنها میگذرند)

  بوردرلاینها معمولا مردم را آزار نمیدهند

ناگهان رابطه عمیق و پرانتظار بوجود میآورند

دید سیاه و سفید دارند

مردم را خوب یا بد میبینند: پدیده  دونیمگی

 سردرگمی هویت

آنها نمیدانند کیستند!  و این بسیار آزاردهنده است. نمیداند از زندگی چه میخواهند. درک روشنی از خود ندارند. همین باعث تغییرات ناگهانی در زندگیشان میشود. تغییر شعل ناگهانی. تغییر هدف. تغییر دوستان. گاهی حتی مرز بین خود و دیگران را تشخیص نمیدهند! نمیتوانند احساساتشان را  از دیگران جدا کنند. درروابط نزدیک بی هویت و سردرگمند.

اختلال شخصیت مرزی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

 اختلال شخصیت مرزی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

 گرایش جنسی هم دستخوش همین مشکل است.گاهی بین گرایشهای مختلف جابجا میشوند. ممکن است ناگهان تغییر جنسیت داده. هویت جدیدی بسازند.

کسالت دائمی آنها را بسوی تحریک میکشاند. تحریکاتی که به آنها لذت بدهد.

معمولا برای از بین بردن کسالت مزمن به این رفتارها می پردازند:

بی بندوباری جنسی

 ولخرجی بدون فکر

سومصرف مواد

رانندگی خطرناک

روابط جدید

دزدی

پرخوری و…

از نظر اطرافیان قابل پیشبینی نیستند. بعضی روزها شاد و سرخوش. گاهی خشمگین هستند. خودزنی میکنند. دیگران را به عرش برده به فرش میکوبند!

                                                                                                                                                                                                    دکتر فائز خانلرزاده روانشناس

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال