ف.خ

 

شخصیت هیستریک، نمایشی یا تئاتری:

اختلال شخصیت نمایشی: آدم های تئاتری! افرادی که انگار همیشه در صحنه نمایش هستند. گویی دیگران آنها را تماشا میکنند. نمایشی ها بصورت افراطی میخواهند دیده شوند. این نیاز در آنها به روشنی دیده میشود. ظاهر، لباس، صحبت کردن.

رابطه نمایشی ها سطحی و متنوع است. معمولا خانم هستند. خانمهای تئاتری جذب مردان اغراق آمیز میشوند. وسواسی ها. خودشیفته ها. شخصیت های ضداجتماعی. معمولا وفادار ماندن برایشان مشکل است.

بسیار دراماتیک و متفاوت رفتار میکنند. مثل هنرپیشه در صحنه تئاتر. در آغوش گرفتن یک دوست به شکلی جلب توجه کننده. اشتیاق نامتناسب با موقعیت. مثلا گریه کردن از شوق در عروسی یک آشنای دور. عقیده ثابتی ندارند. در هر موقعیت هدف این است که دیده شوند. اظهارنظر برای جلب توجه و خوشامد دیگران است.

 هیستریک ها عشوه گر هستند

  بسیار اغواگرند. مردان را براحتی جذب میکنند. از هیجان برای فریب دیگران استفاده میکنند. احساساتشان گذراست. بی ثبات و ملون هستند. معمولا اوایل آشنایی جالب هستند. ولی بعد دیگران میفهمند چقدر سطحی هستند. زود گریه میکنند. بشدت نیاز به تایید دیگران دارند. حرفهایشان را براحتی عوض میکنند. برای تایید دیگران. برای جلب توجه از بدنشان استفاده میکنند. روابط را صمیمیتر از آنچه هست می پندارند.

 

تصویری از آنا.او بیمار معروف فروید مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

تصویری از آنا.او بیمار معروف فروید مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

نمایشی ها نمیتوانند آرام کارشان را انجام بدهند. باید در کانون توجه باشند. و بخاطر این هر کاری میکنند. به ظاهرشان بیش از حد توجه دارند. رفتارشان مضحک به نظر میرسد. اطواری هستند. اگر نتوانند توجه کسی را جلب کنند عصبانی میشوند. صبر ندارند. امیالشان باید سریع براورده شود. آشنایان را دوستان عزیز میدانند. هر چند با کسی رابطه عمیق ندارند. بینش تحلیلی ندارند. دیدشان نسبت به دنیا کلی است.

هیسترک ها:

فکر می کنند با رفتارهای کلیشه ای جنسیتی، تحسین می شوند.

افراطی هستند.

درکی از نیازهای دیگران ندارند.

بشدت درگیر نیازهای هیجانی خود هستند.

دائما تحسین و تایید میخواهند.

 زندگی با آنها ناخوشایند و زجرآور است.

 دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اختلال شخصیت خودشیفته