نقطه ی پایانی در تاریخ: اسلحه به درون خانه ها آمده

هر طور که فکر کنید، طرفدار هر گروهی که باشید، معتقد یا غیرمعتقد، همین که در درون مرزهای ایران زندگی می کنید، همین که زیر سلطه ی این حکومت اسلامی هستید، امروز با چشم خود می بینید که

 اسلحه به درون خانه هایتان آمده

مهم نیست چند ساله هستید، در زندگی انسان شجاعی بودید یا محافظه کار، به عقاید دیگران احترام می گذاشتید یا خیر، اهل بحث های سیاسی و مذهبی بودید یا خیر. در هر صورت امروز می بینید که

اسلحه به درون خانه هایتان آمده

مهم نیست که خوشبین بودید یا بدبین، امیداوار بودید که وضعیت بهتر شود یا امیدی نداشتید. عزادار خون های ریخته شده در کف خیابان ها و زندان ها و آسمان ایران بودید یا خیر. کارمند دولت بودید یا خیر. وابسته یا مستقل. خوب بودید یا بد. در هر صورت فرقی نمی کند،

 چون امروز اسلحه به درون خانه هایتان آمده

مهم نیست چقدر سیاسی بودید، رای دادید یا ندادید. دیگر درون خانه هایتان هم امنیت ندارید. امروز مرگ از هر زمانی که به یاد می آورید نزدیک تر است و هیچ رحمی نسبت به این جمعیت انسانی وجود ندارد. انسان هایی که خواستند زندگی کنند، ولی بیرحمانه به گروگان گرفته شدند و در تمام این جهان هیچ کس به فکرشان نیست.

چیزی که روشن است این است که این وضعیت نمی تواند ادامه داشته باشد و همه چیز باید تغییر کند. این می تواند نقطه ی پایانی در تاریخ باشد، چون امروز دیگر ترسی برای از دست دادن چیزی وجود ندارد.

چون اسلحه به درون خانه هایمان آمده

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

فائزه خانلرزاده