نشانه ی انعطاف پذیری از دیدگاه روانشناسی

اگر می خواهید شخصیت سالم را از بیمار تشخیص دهید فقط باید به یک نشانه توجه کنید:

انعطاف پذیر بودن

از یک انسان سالم و طبیعی انتظار می رود شرایط را بفهمد، وجودش ابعاد مختلف داشته باشد و این ابعاد با توجه به موقعیت ابراز شوند. در یک کلام او باید انعطاف پذیر باشد.

زمانی می توانیم بگوییم از لحاظ روانی بیمار نیستیم که قدرت درک دیگران و محیط را داشته باشیم.

 مفهوم انعطاف پذیری این است که تغییرات را بپذیریم.

برای پذیرش تغییرات نیاز است ذهنی باز و دارای انعطاف داشته باشیم.

 ذهنی که قوانین سخت نداشته باشد.

چه انسان هایی انعطاف پذیر نیستند؟

انسانهای سخت! کسانی که بودن با آنها ما را معذب می کند. داشتن قوانین سخت به طور معمول لازمه ی موفقیت است،

در عین حال خوب است بدانیم موفق بودن همیشه به معنای سالم بودن روان ما نیست.

هسته ی شخصیت افراد بسیار کوشا و پرتلاش، انعطاف ناپذیر است.

 آنها دائم به اثبات خود نیاز دارند، چون چیزی در اعماق وجودشان آن ها را از معمولی بودن باز می دارد. در سرشان صدایی است که در موقعیت های مختلف زندگی به آنها نهیب می زند:

 باید اینطور باشی،

 حتما باید این اتفاق بیفتد،

به هر قیمتی باید آن را به دست بیاورم،

نباید چنین چیزی را بپذیرم …

 باید، نباید، حتما، اصلا، قطعا، هرگز، صد درصد، همیشه و … واژه هایی از این قبیل وقتی در قوانین ذهنی ما زیاد تکرار شوند، نشانه ای از انعطاف ناپذیری و در نتیجه عدم سلامت روان هستند.

افراد انعطاف پذیر و سالم آرامش درونی دارند،

 دیگران در کنارشان راحت هستند، چون زیر ذره بین قرار نمی گیرند.  آنها با استرس در جستجوی خوب و بد و باید و نباید در وجود خود و دیگران نیستند و همه چیز را درک می کنند.

هیچ چیز به اندازه ی باید و نبایدهای سخت لذت زندگی را از انسان ها نگرفته است.

 نشانه ی اصلی یک انسان سالم و انعطاف پذیر این است که او می فهمد.

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر
دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر