ف.خ                                       

               چرا مال خود را ذخیره می کنیم

یکی از اشکال خساست، تجمل گرایی است.

تجمل گرایی پدیده ای رایج در کشورهای جهان سوم است.

در زیر عوامل اقتصادی، سیاسی و قوانین ناعادلانه که این سبک زندگی را رواج می دهند، یک دلیل روانی وجود دارد:

من می ترسم.

من می ترسم که روزی چیزی نداشته باشم.

چون کسی مراقب من نیست.

به همین دلیل هر چقدر که بتوانم جمع می کنم و د خانه ام نگه میدارم،

حساب مالی ام را پر می کنم،

ثروتم را ذخیره می کنم،

 تا مطمئن باشم همیشه مصون خواهم ماند.

می خواهم مطمئن باشم هیچ وقت گرسنگی و قحطی را از بین نخواهد برد.

می خواهم مطمئن باشم هیچ وقت بی پول نخواهم شد.

تجمل گرایی و خساست هر دو از نشانه های یک بیماری هستند. هر دو میوه های آفت زده ی یک درخت هستند.

درخت ترس؛  ترس و ناامنی اقتصادی.

من رفاه همیشگی می خواهم

 مردم جوامع صنعتی و پیشرفته چند دهه است که دیگر با این ترس ها زندگی نمی کنند. زندگی در یک سیستم قانون مند و محدودکننده مالی از یک سو به جامعه امکانات لازم برای یک زندگی خوب را می دهد، از سوی دیگر به او امکان جمع آوری ثروت را نمی دهد.

این دو عامل برای آرام و قرار گرفتن جامعه و احساس امنیت او کافی است. چون از طرفی نیازهایش بدون رنج و زحمت براورده می شود. از طرفی قوانین محدود کننده امکان بوجود آمدن طمع و مال اندوزی را به او نمی دهد.

تجمل گرایی در جهان سوم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

       تجمل گرایی در جهان سوم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

شخص تکلیفش را با خود و زندگی اش می داند. می داند در سیستمی قرار دارد که همیشه نیازهای اولیه اش را برآورده می کند. درست مثل پدر برای یک خانواده.

بنابراین او نیازی ندارد از جیب کسی چیزیی بردارد. او دغدغه مالی ندارد. این که از کجا پول در بیاورم؟ چند سال دیگر می توانم خانه بخرم؟

چطور اجاره خانه بدهم؟

 چی بخورم؟

چون افرادی در راس سیستم موظف هستند اینها را برای او تامین کنند؛

در این وضعیت شخص می تواند به چیزهای مهم تر فکر کند.

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا