تحمل کردن از دیدگاه روانشناسی

تحمل یک رفتار سالم نیست.

تحمل یعنی من حرف هایی دارم که به زبان نمی آورم. وقتی حرف های ناگفته در رابطه وجود دارد، رابطه سالم نیست.

رابطه ی سالم باید صادقانه باشد. در چنین رابطه ای کسی مجبور نیست احساسات و نظرات واقعی خود را پنهان کند.

 تحمل یک رفتار صادقانه نیست و نمی تواند ارزشمند باشد.

با آن که در فرهنگ ما آدم های خوب تحمل زیادی دارند. آنها صبر می کنند، می سوزند و می سازند، از خواسته های خود می گذرند و به خود اهمیت چندانی نمی دهند.

همه ی این رفتارهای مرضی که ناشی از احساس حقارت، ترس و دوست نداشتن خود است، با برچسب هایی جامعه پسند به عنوان ارزش به جامعه تحمیل شده اند.

 • اگر رفتارهای سخت دیگران را تحمل می کنید،

 • اگر از این که در نظر دیگران و خودتان یک شخص “خوب” و محبوب نباشید می ترسید ،

شما یک سبک زندگی بیمارگون دارید. چون همیشه خوب بودن و تحمل کردن توهین، ظلم و تحقیر بیماری است.

در رابطه ی سالم (که حق همه ی ماست) افراد باید این امکان را داشته باشند که نظر واقعی خود را در باره ی موضوعات بیان کنند

و احساساتی را که تجربه می کنند بر زبان آورند.

اگر این امکان به هر دلیلی فراهم نباشد، رابطه به صورت ناکامل برقرار می شود.

در رابطه ی ناکامل همیشه نیازها و خواسته های زیادی وجود دارند که برآورده نمی شوند، دست کم یک نفر احساس تهدید می کند و مجبور است برای از دست ندادن اندک داشته ها، سختی ها را تحمل کند.

 • اگر همه ی ما مانند انسان های بالغ و متمدن رفتار کنیم،
 • ظرفیت پذیرش بدی ها را در خود به وجود آوریم،
 • حرف های دیگران را بشنویم
 • و به آن ها اجازه بدهیم گاهی بد، عصبانی و بی منطق باشند،

کسی در رابطه با ما مجبور نیست چیزی را تحمل کند.

تحمل نکردن نشانه ی این است که دو طرف قادر هستند رابطه ای بلندمدت و راضی کننده را تجربه کنند.

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر