میناوند رو با چهره اخمو و جدی میشناسم. خنده هاشو این اواخر فقط دیده بودیم, وقتی کم کم بزرگ و مردانه شد, ولی به میانسالی نرسید…

چقدر زود
چقدر تلخ
چقدر دردناک

تسلیت … تسلیت … تسلیت …

به خاطر رفتن مهرداد میناوند
به خاطر هزاران جان از دست رفته
و تن هایی که بعد از این هم به خاک سپرده میشن,
به این دلیل که ما محکوم به مرگ هستیم و دیگران برای جان های ما تصمیم می گیرند.

برای اینکه” آنها تصمیم گرفتند ما اینطور زندگی کنیم “.

به این خاطر که می گویند واکسن خارجی نمی خریم.

تسلیت به خاطر همه ی غم های
این سال ها

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

فائزه خانلرزاده