ف.خ                                       

 

             نگاهی دوباره به یک ویژگی خوب به نام تواضع

               تواضع یعنی غرور برعکس.

               این جمله را سال ها پیش در فیلم نیمه ی پنهان شنیدم. احتمالا صاحب این جمله نویسنده ی آن فیلم باشد. نمی دانم.

 ولی چه تعریف خوب و درستی از این ویژگی اخلاقی ارائه داد.

 متواضع بودن یعنی چه؟ یعنی من یک کاری را بلد هستم و می گویم بلد نیستم؟

 چیزی را می دانم ولی می گویم نمی دانم؟

یا به جایی رسیدم ولی به خود افتخار نمی کنم، یا اجازه نمی دهم از من تعریف کنند.

یعنی وقتی از ما در مورد چیزی نظر خواستند بگوییم: من کسی نیستم. من کوچک تر از آنم که در این مورد حرفی بزنم؟

تواضع یک ویژگی موردپسند شرقی هاست.

مردم مشرق زمین دوست دارند به دیگران بیشتر از خودشان اهمیت دهند و خیلی اوقات با این میل به بیراهه رفته اند.

فروتنی هر چه که هست و هر علتی که داشته باشد یک مشکل بزرگ دارد:

این که رفتاری صادقانه نیست.

قانون انتها (قانون اول طبیعت) می گوید:

 هر چیزی در نهایت به ضد خود تبدیل می شود.

تاریکی به نور، سرما به گرما، شیرینی به تلخی، سختی به آسانی، عشق به نفرت …

 و مطابق قانون انتها، این غرور است که به تواضع تبدیل می شود. 

 دوست من!

اگر چیزی را می دانی،

 اگر برای انچه که هستی زحمت کشیدی،

پنهان کردن آن هیچ فضیلت اخلاقی برای شما محسوب نمی شود، مگر از سوی تنگ نظران، کسانی که دوست ندارند موفقیت و برتری شما را ببینند.

هر چیزی که باعث شود خودمان نباشیم،

 و احساس و نظر واقعی خود را پنهان کنیم،

 از صداقت ما کم می کند.

 ما با تواضع می خواهیم بگوییم:

 من از تعریف شما خوشحال نیستم.

من احساس غرور نمی کنم.

من به خودم افتخار نمی کنم.

 در حالی که خوشحالی در این مواقع یک احساس خوشایند و طبیعی است.

تواضع،

یعنی انکار احساس رضایت از خود،

هیچ کمکی به ما در جهت رشد و بهتر شدن نخواهد کرد.

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

تجمل گرایی در جهان سوم

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا