ف.خ    

   

روانشناسی دیکتاتورها

حرف حساب دیکتاتور ها چیست؟

چیزی که روشن است این است که آن ها تشنه ی قدرت هستند.

همه چیز باید در کنترل انها باشد.

دیکتاتور ها از مردم متنفر هستند.

صدام پدر نداشت، دایی اش به شدت از او بدش می آمد، تحقیرش می کرد و کتکش می زد.

صدام با احساس نفرت نسبت به خود و دنیای اطرافش بزرگ شد.

کودکی که محبت ندید و هیچ وقت احساس نکرد که می تواند دوست داشته شود.

به همین خاطر در نهایت تبدیل به یک دیکتاتور بی رحم شد.

 او پس از این که،

 برای جبران عقده ی حقارت خود،

 به قدرت رسید

همه ی کسانی که شاهد دوران بدبختی و فلاکت او بودند، به قتل رساند!

 این یک نمونه از زندگی یکی از جنایتکاران تاریخ است.

کسی که خودش و دیگران را دوست داشته باشد، هرگز نمی تواند یک دیکتاتور باشد.

به این معنی که نیاز ندارد خودش، عقاید و باورهایش را به دیگران دیکته کند.

 او نیاز ندارد همواره مدح و ثنایش را بگویند و مرید و رهرو و غلام حلقه به گوش داشته باشد.

یک انسان سالم می تواند با آرامش به قوانین انسانی احترام بگذارد.

عقل و منطق را به رسمیت بشناسد و نیازهای انسان ها را بپذیرد.

سیستم دیکتاتور پرور این واقعیت ها را انکار می کند،

قانون ندارد و به شخص متکی است.

دیکتاتور هم برای ارضای شهوت قدرت خود، به اسلحه، زور و تهدید تکیه می کند.

با این دیدگاه یک انسان قدرتمند سالم، از دیگران نمی خواهد که او راستایش کنند.

می داند که در یک سیستم سالم خودش و عملکردش حتما نقد می شوند

و همیشه افرادی هستند که بهتر از او فکر می کنند،

 هر چقدر که مورد انتقاد قرار گرفتن سخت باشد.

 کسی که در کودکی محبت و در نوجوانی احترام دیده،

کسی که حقارت را نچشیده،

هرگز نمی تواند یک دیکتاتور باشد.

کسی که خودش هزاران بار سرکوب نشده باشد، نیاز ندارد برای اثبات خود دیگران را سرکوب کند.

           

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

از امروز می گوییم دنیای جدید

چرا اخلاق خوب نیست؟!

ما نمی توانیم اخلاق مدار باشیم

ایرانی ها باهوش نیستند

چه کسانی عقل ندارند؟

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز

قصه ی حکومت های مهربان

ما مردم اسکناس هستیم

با کودک خجالتی چه کنیم؟

ما به تحریک نیاز داریم

ارزش دانشگاه چطور کم شد

تعصب ما را عصبانی می کند

نگاه جنسیتی چگونه است؟

قصه ی عشق وطن چیست؟

ازدواج در محضر اتفاق نمی افتد

واقعیت چطور تحریف می شود؟

سطوح تفکر و فراشناخت

آیا ما امنیت داریم؟

تفاوت مردان و زنان در پذیرش رنج

اثر والد بر سیاره ی زمین

چرا خانم ها غیبت می کنند؟

چگونه فکر می کنیم؟

درباره ی عقده ی مردانگی

قدرت جنسی مرد

کاش دنیا به سرباز نیاز نداشت!

کولبر بودن یک انتخاب نیست!

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

تماشای ماهواره اشکالی ندارد

تجاوز یک انحراف جنسی است!

چرا مرگ را باور می کنیم؟

گناه و سرطان 

مسئول بی اختیار

سورپرایز وزیر جوان

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 1

درباره ی دزد

روانشناسی دیدگاه های مختلف

جلوی بچه هایتان با هم دعواکنید!

اضطراب اول شدن

روانشناسی طلاق

روانشناسی خدا

قصه ی سطل زباله

روانشناسی اجتماعی و قوانین

چیزی به نام فرهنگ سازی وجود ندارد!

چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟

خیانت

 من لجباز، لوس و بامزه هستم!

نیاز به عشق و نوازش

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

در لحظه زندگی نمی کنم

قوانین غیر اخلاقی

چندهمسری

توجیه اخلاقی 2

توجیه اخلاقی 1

پیام های اخلاقی بی اثر

اخلاق و جهان بد

عشق با چون و چرا

انواع خودکشی

تواضع نداشته باش!

درباره ی خودکشی

تجمل گرایی در جهان سوم

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا