آنچه ما را عصبانی می کند نداشتن حق انتخاب است.

چیزی که باعث می شود ما دیگران را دوست نداشته باشیم، نداشتن حق انتخاب است.

حق انتخاب یعنی داشتن آزادی در انتخاب بین گزینه های مختلف.

کسی که مجبور است ماشین ارزان و مدل پایین سوار شود، این آمادگی را دارد تا از کسانی که ماشین مدل بالا و مجهز دارند بدش بیاید.

کسی که نمی تواند لباس هایی را که دوست دارد بپوشد، از اینکه می بیند دیگران این امکان را دارند عصبانی می شود.

از آنجا که ما ناخودآگاه به دنبال به دست آوردن تعادل هستیم، هر جا که در کفه ی پائین تر قرار گرفتیم نیاز داریم وزنه ای دیگر به خودمان اضافه کنیم.

 • این وزنه می تواند توجه به دیگر دارایی هایمان باشد، چیزهایی که ما داریم و آنها ندارند

 • یا بی ارزش کردن چیزهایی که متعلق به آنهاست و ما از آن بی بهره ایم:

پول خوشبختی نمیاره

کسی از درون زندگی دیگران خبر نداره

از کجا معلوم که آنها واقعا خوشبخت باشند

آنها دزد و گناهکار هستند …”

از دیدگاه روانشناسی این باورها مکانیسم های دفاعی هستند، برای انکار آنچه که درمقابل چشمان ماست و به شدت ناراحت کننده است.

اگر کسی سبک لباس هایش را با اراده و سلیقه ی خود انتخاب کند،

 یا ترجیح دهد اتومبیل معمولی سوار شود و سرمایه اش را بیشتر برای مسافرت خرج کند،

یا خودش انتخاب کند که یک شغل بدون ریسک، با درآمد کمتر و آرامش بیشتری داشته باشد،

دیدن دیگرانی که آن موقعیت ها را دارند عصبانی و ناراحتش نکرده، به او احساس شکست نمی دهد.

چون خودش آزادی انتخاب داشته، ناچار به پذیرفتن این روش زندگی نبوده است.

کسی که با دیدن داشته های دیگران دچار احساس خشم و نفرت می شود،

کسی که برای جبران این کمبود، وارد بازی ” من خوب هستم، تو بد هستی” می شود

کسی است که آزادی و حق انتخاب ندارد.

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر
دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر