روانشناسی خودخواهی 

خودخواهی یعنی خواستن خود.

هر چه از نیمکره غربی به سمت مشرق زمین می رویم خودخواهی ناپسندتر است.

مردم مشرق زمین از قرن ها پیش یاد گرفتند که به دیگران بیشتر از خودشان اهمیت دهند.

از خودشان تعریف نکنند و خوبی های خود را انکار کنند. آنها باید تواضع داشته باشند.

خودخواهی ویژگی بدیست.

ولی هر انسانی حتما خودش را می خواهد. اولویت هر کس به طور طبیعی خودش است.

ما با کسانی که دوستشان داریم رفت و آمد می کنیم.

برای کار مورد علاقه مان انرژی می گذاریم

 و دلمان می خوهد از خودمان خوشمان بیاید.

خودخواهی یعنی من اولویت خودم هستم.

 ولی ما مردمان مشرق زمین همواره خواستن خود را سرکوب کردیم.

نقطه مقابل خودخواهی فداکاری است.

فداکاری یعنی اهمیت دادن به دیگران پیش از خود. هر جا که نیازی سرکوب می شود رفتارهای افراطی شکل می گیرد.

رفتارهایی مانند سوختن و ساختن، گذشتن از خود، فروتنی و تحقیرخود.

وقتی اشخاص مجبور هستند خودشان را قبول نداشته باشند، روی خوبی های خود حساس می شوند و دلشان می خواهد آنها را با روش های غیرمستقیم تر به دیگران نشان دهند.

 رفتارهای متواضعانه شکلی از جبران افراطی خودخواهی است.

یادآوری این نکته به خود و اطرافیان است که من بزرگ و باارزش هستم.

وقتی جامعه به افراد اجازه ندهد خود واقعی شان را ابراز کرده، خواسته های طبیعی خود را به زبان آورند، بی صداقتی رواج پیدا می کند.

جامعه پر از دروغ می شود و آدم هایی که باید حتما در ظاهر خوب باشند.

 ما باید از تعریف شنیدن به راحتی خوشحال شویم،

 بدون آنکه به تخریب دیگران احتیاج پیدا کنیم، توانمندی های خود را به زبان آوریم،

ما باید بدون احساس گناه، خود واقعی مان باشیم.

چون به عنوان یک انسان سالم نیاز داریم درعین حال که دیده می شویم و به خودمان افتخار می کنیم، توسط خودمان دوست داشته شویم.

این خودخواهی ناپسند نیست، بلکه بخشی از طبیعت انسان است.

 

 

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر
دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر