ف.خ                                       

               

    دخترهایی خسته

 در چند دهه گذشته جامعه دختران را مجبور کرد زشت باشند. باید بگویم در این شرایط عقده ای شدن یک مکانیزم طبیعی است.

 نسلی که به عکس های دوره نوجوانی خود می خندد،

یادش هست که در آن روزها چهره اش را دوست نداشت.

لباس هایش را نمی خواست،

دخترهایی که دلشان می خواست رنگ های شاد بپوشند،

موهای زائد صورتشان را اصلاح کنند،

 کمی آرایش کنند و موهایشان را رنگ کنند.

دخترهایی که مثل دیگر همنوعان خود زندگی نکردند.

دخترهایی که دوره نوجوانی و جوانی شان در تیره ترین حالت خود، با چهره هایی مضطرب و بدون خنده گذشت.

 نیازهای طبیعی هیچ گاه فراموش نمی شوند.

هر جا رفتار افراطی دیدیم، باید سر رشته را بگیریم و به عمق وجود برویم. حتما به یک نیاز برآورده نشده می رسیم. یک گره.

مقایسه دختران ایرانی و خارجی ممنوع!

در علم، مقایسه کردن شرایطی دارد. مثلا ما نمی توانیم یک خرگوش را خیار مقایسه کنیم! در اینجا تفاوت زیاد است و ما باید روشن کنیم، دنبال چه چیزی هستیم و چرا داریم مقایسه می کنیم.

سال ها دختران ایرانی را با اروپایی ها مقایسه کردیم. گفتیم دخترهای اروپایی خیلی ساده هستند،

ظاهر خوشایندی دارند.

ولی دختران ایرانی می خواهند جلب توجه کنند.

زمان زیادی را صرف آرایش و رسیدگی به سرووضع خود می کنند.

دخترهای ایرانی باید از خارجی ها یاد بگیرند.

بدون در نظر گرفتن تاریخ، جغرافیا و فرهنگ.

بدون در نظر گرفتن نیاز هایی که برآورده نشده اند،

بدون این که حداقلی از یکسانی شرایط را داشته باشیم برای مقایسه.

 ما دو رفتار را با هم مقایسه می کنیم که در دو بافت مختلف اتفاق می افتند.

 دخترهایی را با هم مقایسه کردیم که نیازهای یکسانی داشتند، ولی بسیار متفاوت زندگی کردند.

هر جا رفتاری غیرطبیعی در سیستم به دفعات تکرار می شود،

باید شرایط سیستم مورد بررسی قرار گیرد،

نه ویژگی های فردی اعضای سیستم.

با توجه به نیازها، رفتار افراطی دختران در آرایش و زیبایی یک واکنش طبیعی است. 

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا