روانشناسی خوشبختی

در مورد خوشبختی زیاد صحبت شده است. به نظر می رسد بیشترین نظری که در این مورد در جامعه ی ما تکرار شده است این است:

خوشبختی یک حس درونی است که باید احساس شود، در کل نمی توان خوشبختی را تعریف کرد.  

چرا ما این نظر را به دفعات شنیدیم؟

چرا به ما القا شده که خوشبختی ارتباطی با عوامل بیرونی و شرایط زندگی ندارد؟

چرا این همه تکرار کردند پول خوشبختی نمی آورد؟

جامعه ی ما ناآگاه است چون هیچ گاه با خود صادق نبوده است. چون تجربه ی  استفاده از واژه های واقعی را ندارد.

جامعه ی ما دهه هاست یاد گرفته آن چیزی را که در مقابل چشمانش اتفاق می افتد، نبیند و همیشه فکر کند عواملی نامرئی در پشت پرده وجود دارند که تعیین کننده های اصلی هستند.

جامعه ی ما یاد گرفته که نداند خوشبختی چیست!

در صورتی که این چیزی است که هر انسانی به خوبی می داند. هر شخصی با هر سطحی از آگاهی و دانش می تواند در مورد چیزهایی که دوست دارد صحبت کند، هر کسی دوست دارد در مورد خودش و خواسته هایش حرف بزند.

هر کسی به راحتی می تواند بگوید در چه شرایطی احساس خوشبختی می کند.

نیازهای انسان ها شبیه به هم بوده، چندان وابسته به فرهنگ نیست. همه ی انسان ها باید نیازهایشان در حد راضی کننده ای برآورده شود تا خوشبختی را احساس کنند.

نیازهای مادی و عاطفی ما اگر تامین شوند ما خوشبخت خواهیم بود و بدبختی درست زمانی شروع می شود که ما دست کم در یکی از این زمینه ها کمبود جدی داشته باشیم.

برای خوشبخت بودن باید پول داشته باشیم و مهر و عشق دوطرفه را تجربه کنیم.

این که پول خوشبختی نمی آورد یک دروغ بزرگ است.

این که خوشبختی یک احساس درونی و غیروابسته به محیط بیرون است یک فریب بزرگ است.

خوشبختی یک مفهوم مادی است و به شرایط محیط و اجتماعی که در آن زندگی می کنیم بستگی دارد.

دوست داشته نشدن توسط دیگران، پول نداشتن و ناامیدی از رسیدن به آرامش ناشی از عشق و ثروت همان احساس بدبختی است.

 

 

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر