تجربه ی شکست از دید روانشناسی

وقتی شکست می خوریم احساسات منفی به سراغمان می آیند. ممکن است ناراحت، عصبانی یا رنجیده خاطر شویم. این ها احساساتی هستند که تحملشان برای ما سخت است و می خواهیم هر چه زودتر از آن ها خلاص شویم.

از دست دادن، به دست نیاوردن و شکست به انسان احساس مظلومیت و رهاشدگی می دهد.

 انسان های زیادی در طول زندگی این حالت ناخوشانید را تجربه کردند. در مورد هیجان ها و تجربیاتشان گقتند و نوشتند،

از شکست دادن شکست،

این که شکست مقدمه ی پیروزی است

و بشر در نهایت می تواند با هر چیزی مقابله کند.

 برای انسان پذیرش ضعیف بودن بسیار مشکل است، به همین خاطر همواره به دنبال راهی برای اثبات قدرت خود است. نیروهای ماورایی، انرژی های مثبت و قدرت خواسته ها که سرانجام به او یاری می رسانند. انسان دوست دارد فکر کند که خواسته های او در این جهان اهمیت دارند.

شکست ولی این معادلات را بر هم می زند.

 از دست دادن یا به دست نیاوردن و شکست بخشی از حقیقت دنیاست و ما باید قبول کنیم که هیچ تضمینی وجود ندارد که ما دچار رنج و اندوه نشویم.

در برابر شکست نباید قوی باشیم.

چون این احساس واقعی ما نیست. ما نمی توانیم وقتی طرد می شویم، شخص یا چیز با ارزشی را به دست نمی آوریم یا از دست می دهیم، راضی باشیم. ما در این شرایط در ضعیف ترین حالت خود قرار می گیریم و تنها باید با تمام وجود سوگواری کنیم. باید اجازه دهیم دیگران هم برایمان ناراحت شوند. اندوه، شکست و احساس تنهایی ما را ببینند و نباید از دلسوزی آنها بترسیم.

 نباید خودمان را مجبور کنیم که در برابر ناملایمات قوی باشیم.

این مقاومت در واقع سرکوب احساسات طبیعی ماست. سرکوبی که به دلیل ترس از مواجه شدن با احساس ضعف و درماندگی روی می دهد. سرکوب و انکار موجب می شود که این احساسات همیشه در زندگی ما باقی بمانند، بخشی از شخصیت ما شده، در هر رابطه و رویدادی تجربه شوند.

باید به این هیجان ها اجازه ی ابراز شدن بدهیم، چون این ها احساسات واقعی ما هستند. 

همه ی رنج و مظلومیت را با تمام وجودمان احساس کنیم. تجربه ی همین احساسات به ما کمک می کند که عصبانی شویم، احساس حقارت ما را وادار می کند از جا بلند شویم و اعتراض کنیم، خشم انگیزه و قدرت تغییر شرایط بیرونی را به ما می دهد و اندوه به ما کمک می کند حقیقت غیرقابل تغییر را بپذیریم.

فقط انسان های قوی می توانند این احساسات دردناک را تحمل کرده، با آنها روبرو شوند. انسان هایی که می دانند آنقدر قوی نیستند که در برابر شکست خم به ابرو نیاورند.

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر