تو را دیگر دوست ندارم

روانشناسی

دیگر دوستت ندارم … چه چیزی باعث می شود این جمله را به زبان آوریم، یا از ذهنمان بگذرد؟ آنچه که موجب می شود ما یک عزیز را به طور موقت یا برای همیشه دیگر دوست نداشته باشیم چیست؟

تو را دیگر دوست ندارم در حقیقت به این معنی نیست که تو دیگر برای من عزیز نیستی، بلکه معنای آن این است که من دیگر در کنار تو خودم را دوست ندارم.

در هر رابطه ای “من” مهم است و هر رویدادی بر نگرش ما نسبت به ” من” اثر می گذارد. کسی که بتواند به نگرش

 من خوب هستم،

 من دوست داشتنی هستم

و من ارزشمند هستم

 کمک کند برای ما عزیز و دارای ارزش خواهد بود.  

هیج چیز از من مهم تر نیست

در رابطه ی عاشقانه من ” منتظر است تا باشکوه ترین احساس انسانی را تجربه کند، در کنار کسی که از خانواده ی او نیست و توسط سلول ها و ژن های مشترک با او پیوندی ندارد، بلکه آگاهانه در حوالی جوانی او را از میان دیگران انتخاب کرده است.

در این رابطه هر نگاه، هر سخن، هر لطف، هر خشم و هر بی تفاوتی بر ” من ” اثر می گذارد و او را دوباره تعریف می کند.

عشق تا زمانی در رابطه زنده می ماند که هر دو نفر به هم احساس ارزشمندی و دوست داشتنی بودن بدهند، یعنی آنها تا زمانی عاشق خواهند ماند که بدانند معشوق هستند.

” تو را دوست دارم” زمانی اتفاق می افتد که ” من  ” دوست داشته شود، به او احترام گذاشته شود، دیده و شنیده شود و به این نتیجه برسد که وجودی باارزش و لایق عشق ورزیدن دارد.

هر انسانی زمانی که بداند عزیز است، می تواند دنیا و مردم را دوست داشته باشد و با بهترین ورژن خود با دیگران ارتباط برقرار کرده، زندگی کند.

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

فائزه خانلرزاده