ف.خ

روانشناسی شرایط سخت

رهایی از مثلث کارپمن: کارپمن گفته از لحاظ روانشناسی ما یک سبک زندگی ناسالم داریم. بعضی افراد در زندگی نقش های بیمارگون را به عهده گرفته، در یک زنجیره ناسالم آنها را ادامه میدهند:

ناجی

قربانی

ستمگر

 مثلث کارپمن

همه ما در زندگی در شرایط سخت قرار می گیریم. بهمان ظلم میشود. عصبانی می شویم. دراین میان فرق انسان سالم و ناسالم در چیست؟

کسی که از لحاظ روانشناسی سالم است عصبانی نمی شود؟ از دست کسی ناراحت نمی شود؟ میگذرد؟ برایش مهم نیست بهش ظلم کنند؟

خیلی ها در مورد افراد سالم  همچین نظری دارند. در حالیکه کاملا اشتباه است.

پس با آدم های بد زندگی ام چه باید کرد؟

فرد سالم از لحاظ روانشناسی معمولا می داند چه احساسی دارد. در موقعیت های پیچیده که احساسات مبهم هستند، می تواند به خودش فکر کند. ببیند دلیل واقعی ناراحتیش چیست؟

مثلث کارپمن دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

مثلث کارپمن دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

او نارحت و عصبانی می شود. شکست می خورد. مورد ظلم قرار می گیرد. خوبی می کند و جواب نمی گیرد. ولی…

نقش بعدی را خودش انتخاب می کند.

او قربانی نیست، بلکه آسیب دیده است.

او به جای  ناجی بودن، نیکوکار است.

و به جای ستمگر، یک مقابله کننده است.

شخصی  که سلامت روانشناسی دارد، هرگز  بی اراده در اضلاع مثلث جا بجا نمیشود. او سبک زندگی را خودش آگاهانه  انتخاب می کند.   

او دانش و آگاهی این را دارد که مسائل را با دید وسیع تری ببیند. وقتی به کسی خوبی می کند حالت های مختلف بعد از آن را پیش بینی می کند:

  • او ممکن است از من تشکر کند
  • ممکن است در عمل جبران کند
  • ممکن است هیچ واکنشی نشان ندهد
  • ممکن است بخواهد از من سواستفاده کند
  • ممکن است فکر کند این وظیفه من است
  • شاید هم از من طلبکار شود.
  • ممکن است از من عصبانی شود وپرخاش کند!
  • و ده ها احتمال دیگر…

فرد سالم با در نظر گرفتن همه این احتمالات خوبی میکند. بدون اینکه بنشیند منتظر این که شخص مقابل جبران کند. نه با این امید که او را مدیون خود کند.

او خوبی می کند، چون این کار ار دوست دارد. محبت، توجه، حمایت از دیگران به او حس خوب بودن می دهد. او با این کارها رشد میکند و خودش را بیشتر دوست خواهد داشت.