• چرا برای میناوند و انصاریان عزاداری کردیم؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

چرا برای میناوند و انصاریان عزاداری کردیم؟

عزاداری برای افراد مشهور از دید روانشناسی چرا ما برای این افراد عزاداری کردیم، در حالی که روزانه ده ها نفر دیگر در کشور خودمان بر اثر کرونا فوت می کنند. چرا خون این افراد رنگین تر است و جانشان عزیزتر؟ آیا ما مردمی هیجانی و جوزده هستیم؟ آیا اساسا این دست عزاداری ها اشتباه [...]

  • تسلیت ... دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

تسلیت

میناوند رو با چهره اخمو و جدی میشناسم. خنده هاشو این اواخر فقط دیده بودیم, وقتی کم کم بزرگ و مردانه شد, ولی به میانسالی نرسید... چقدر زود چقدر تلخ چقدر دردناک تسلیت ... تسلیت ... تسلیت ... به خاطر رفتن مهرداد میناوند به خاطر هزاران جان از دست رفته و تن هایی که بعد [...]

  • اسلحه به درون خانه هایتان آمده دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

اسلحه به درون خانه هایتان آمده

نقطه ی پایانی در تاریخ: اسلحه به درون خانه ها آمده هر طور که فکر کنید، طرفدار هر گروهی که باشید، معتقد یا غیرمعتقد، همین که در درون مرزهای ایران زندگی می کنید، همین که زیر سلطه ی این حکومت اسلامی هستید، امروز با چشم خود می بینید که  اسلحه به درون خانه هایتان آمده [...]

روانشناسی باید همه جا دخالت کند

هر جایی که انسان است روانشناسی باید دخالت کند هر جایی که انسان است روانشناسی باید دخالت کند؛ چون روانشناسی به رضایت انسان اهمیت می دهد. مشاوره پشت درهای بسته نمی تواند تغییرات اساسی ایجاد کند. چون باورهای قدیمی همچنان بر رابطه ها تاثیر دارند، بدون این که متوجه آنها باشیم. بسیاری از افرادی که [...]

  • با مجرم ها چه باید کرد؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

 با مجرم ها چه باید کرد؟

رفتار موثر با مجرم ها از دید روانشناسی برای این که جرم و جنایت اتفاق بیفتد، به چند عامل نیاز داریم. مهم ترین عامل فقر مالی است. فقر مالی زندگی در مناطق ناسالم را به دنبال دارد، همچنین احساس حقارت، احساس قربانی بودن و خشم و نفرت نسبت به جامعه ای که حمایت گر و [...]

ما بدهکار نیستیم

احساس گناه یا بدهکار بودن از دید روانشناسی ما بدهکار نیستیم: ما نیاز داریم خوب، دوست داشتنی و مورد تایید دیگران باشیم. این نیاز عمیق اگر به خوبی برآورده نشود،  سال های بعدی زندگی را تبدیل به سال هایی سخت می کند. کسی که احساس گناه دارد، همیشه به دیگران بدهکار است. انسانی ضعیف که [...]

  • این متن حاوی کمی توهین است! دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

گاهی باید کمی توهین کرد!

گاهی باید توهین آمیز نوشت! 🖋 غیرت احساس مسئولیت نیست 🖋 غیرت محافظت نیست 🖋 غیرت همان حسادت نیست 🖌 غیرت خشم است 🖌 احساس مالکیت است 🖌 غیرت کنترل بیمارگون زن توسط مرد است. 🖌 غیرت کشتن یک انسان به دست انسانی دیگر است. با کلمات بازی نکنید و سعی ننمایید مفاهیم را تغییر [...]

  • غیرت همان احساس مسئولیت نیست دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

غیرت همان احساس مسئولیت نیست

تفاوت غیرت و احساس مسئولیت از دید روانشناسی احساس مسئولیت یک احساس و رفتار آگاهانه، منطقی و هدفمند است. غیرت یک هیجان برخواسته از بخش های زیرین مغز است که ارتباطی با کورتکس فرونتال که محل تفکر است ندارد. در غیرت همواره خشم و مالکیت وجود دارد.  یک نفر صاحب یک نفر دیگر بوده، سبک [...]

  • دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

تجاوز لذت دارد!

لذت تجاوز و تحریف های شناختی روانشناسی میل به تجاوز در جمعیت زیادی از افراد، عموما مردان، وجود دارد. اگر این میل از حد مشخصی بیشتر شده، تبدیل به نیاز شود، احتمالا یک شخص معمولی را تبدیل به یک شخص متجاوز می کند. تجاوز یک انحراف جنسی است برای این که ماهیت انسان و نیازهایش [...]