• لطفا فقط سانسور کنید! دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

لطفا فقط سانسور کنید!

ف.خ         سانسور یا خلق واقعیت جدید؟ ما تماشای یک تابلوی زیبا از طبیعت را دوست داریم و از آن لذت می بریم. دلمان می خواهد اطرفمان پر از مناظر قشنگ باشد و تا چشم کار می کند، چیزهای چشم نواز ببینیم. این خوب است، به این شرط که اصرار نکنیم این همه [...]

  • ارتباط های انسانی برای چه بود؟ دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

ارتباط های انسانی برای چه بود؟

ارتباط میان انسان ها از دید روانشناسی انسان اجتماعی به انسان نیاز دارد. او دوست دارد دیده شود و محبت و توجه دریافت کند. می خواهد تحسین شود و گاهی دیگران به او افتخار کنند. بیشتر نیازهای ما در کنار هم برآورده می شود و به همین خاطر ما با هم ارتباط برقرار کردیم.   [...]

  • اختلال جامعه ی وابسته دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اختلال جامعه ی وابسته

ف.خ         تفکر وابسته از دید روانشناسی مردم به دولت ها وابسته هستند. دولت ها از مردم مالیات می گیرند که آسایش و رفاه آنها را تامین کنند. برای سرمایه های کشور برنامه ریزی کنند که چه چیزی کجا خرج شود. انها تصمیم می گیرند که چه مساله ای اولویت کشور است. مردم [...]

  • انسان هوشمند سازگار می شود دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

انسان هوشمند سازگار می شود.

ف.خ         برای سازگار شدن نخست باید بفهمیم هیچ موجودی به اندازه ی ما در جمجمه اش نورون نداد. شاید در کهکشان های دیگر موجودانی باهوش تر از ما زندگی کنند، ولی  روی زمین اینطور نیست. ما از همه توانمندتر هستیم و تا امروز این ما بودیم برای موجودات و منابع  این سیاره [...]

  • عصر بردگی تمام شده است دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

عصر بردگی تمام شده است!

ف.خ         انسان یک بار دیگر باید از بردگی رها شود. ما همیشه می خواستیم آزاد و رها باشیم، از کسی دستور نگیریم و آنطور که دلمان می خواهد زندگی کنیم. ما ولی هیچ وقت فرصت نداشتیم به خود واقعی و آرزوهایمان فکر کنیم. چون همیشه در ترافیک و محل کار و  دانشگاه [...]

  • سال نو کاش مبارک باشد دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

سال نو کاش مبارک باشد

ف.خ         سال نو می شود خورشید وارد نشان قوچ می شود و این روزهای سرد و تاریک و پرغم تمام می شود. بزودی آفتاب بر زمین می تابد و آسمان ابری روشن می شود. سال نو می شود، کاش این نو شدن مبارک باشد. خورشید با مهر بر زمین بتابد و بیماری [...]

  • شهری پر از عقرب های سیاه دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

شهری پر از عقرب های سیاه

ف.خ         اگر آن عقرب های سیاه را می دیدیم... اگر کف شهر پر از عقرب های سیاه می شد، احتمالا هیچ کس از خانه بیرون نمی آمد. چون عقرب های سیاه ترسناک، سمی و کشنده هستند. مهم نبود کارفرما اخراجمان کند، استخدام دولت باشیم یا چقدر قسط داشته باشیم. ما می ترسیدیم [...]

  • آدم بزرگها پیامد رفتارشان را می بینند دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

بزرگترها پیامد رفتارشان را می بینند

ف.خ         فاصله بین رفتار و پیامد آن از دید روانشناسی روانشناسان معتقدند تنبیه کودک باید سریع انجام شود. بلافاصله بعد از کار بد، تنها در این صورت است که کودک بین کار بد و پیامد آن یعنی تنبیه ارتباط برقرار می کند. این زمانی است که انسان کوچک نمی تواند به رویدادهای [...]

  • در سیستم سالم مادیات مهم است دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

در سیستم سالم مادیات مهم است

ف.خ         سیستم سالم سیستم عقلانی است پیشتر در مورد سیستم و قوانین سالم نوشتم، از این که قانونی درست است که بر مبنای عقل باشد، نه ارزش ها، اخلاقیات و نه بر اساس خوب و بد.  چرا اخلاق خوب نیست؟  وظیفه ی قانون آرامش یا آسایش؟ سیستم سالم سیستمی است که بر [...]