• دوست داشتن غریب آشنا دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

دوست داشتن غریب آشنا

ف.خ              دوست داشتن از دیدگاه روانشناسی ما کسی را دوست داریم که بتوانیم با او در مورد خودمان صحبت کنیم. این معنی عشق و دوست داشتن است. همه ی ما به این حس خوب عمیقا نیاز داریم. ما می توانیم کسی را دوست داشته باشیم که در کنار او خودمان [...]

  • چرا در بحث عصبانی می شویم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

چرا در بحث عصبانی می شویم؟

ف.خ               دلایل عصبانی شدن در بحث از دید روانشناسی گاهی چیزهایی می خوانیم یا می شنویم که هیچ جور وارد ذهن ما نمی شود. ذهن ما ساختار و قانون مشخصی دارد، دسته بندی شده است و اطلاعات محیط بیرون، هر کدام باید در جای مناسب خود قرار بگیرند.  وقتی [...]

  • هویت چطور تهدید می شود دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

هویت چطور تهدید می شود

ف.خ              تهدید خود و هویت از دید روانشناسی هر چیزی هویت ما را تهدید کند بیشتر از آن اجتناب می کنیم من که هستم؟ هر کس درباره ی خودش می تواند صحبت کند.  این کاریست که مردم خیلی دوست دارند انجام بدهند.  در کل مرکز توجه بودن، دیده شدن و [...]

  • دنیای آرمانی یا دنیای جدید دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

از امروز می گوییم دنیای جدید

ف.خ               دنیای آرمانی یا دنیای جدید؟ گاهی در نوشته هایم در مورد دنیای آرمانی نوشتم. دنیایی که در آن مرزها از بین رفته و انسان ها معیارهایشان را تغییر داده اند. دنیایی که همه ی ما آن را دوست داریم.  دنیای آرمانی ترکیب قشنگی است و من دوستش دارم. [...]

  • چرا اخلاق خوب نیست؟ دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

چرا اخلاق خوب نیست؟!

ف.خ               یک بررسی روانشناسی چرا اخلاق از ما انسان های بهتری نساخته است؟ چرا اخلاق خوب نیست؟! اخلاق همیشه خوب بوده، ما هم همیشه هم یاد گرفتیم و هم سعی کردیم اخلاقی رفتار کنیم و اگر نشد  دست کم ظاهرمان را اخلاقی نشان دهم. اخلاق قرار بود ما را [...]

  • ما نمی توانیم اخلاق مدار باشیم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

ما نمی توانیم اخلاق مدار باشیم

ف.خ               چرا نمی توانیم اخلاق مدار باشیم انسان ها همیشه با هم دعوا داشتند. هر چه تعدادشان بیشتر شد، گروه ها بزرگتر شدند و اختلاف ها هم جدی تر.  خیلی از دعواها و عصبانیت ها بر سر خوب و بد بودن است. این که تو خوب نیستی و من [...]

  • ایرانی ها باهوش نیستند دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

ایرانی ها با هوش نیستند

ف.خ               هوش از دید روانشناسی هر مطلبی که ده بار از منابع مختلف تکرار شود، جامعه آن را می پذیرد. هر چقدر که احمقانه باشد. برای نمونه اگر ما از رسانه های مختلف بشنویم و در جاهای مختلف بخوانیم که رشته ی مهندسی برق آسان ترین رشته ی دنیاست، [...]

  • چه کسانی عقل ندارند دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

 چه کسانی عقل ندارند؟

ف.خ             نشانه های عقل نداشتن از دیدگاه روانشناسی  عنوان را که خیلی رک نوشتم، امیدوارم بقیه ی مطلب را هم همانطور که دلم می خواهد بی پرده و صریح بنویسم. یک نفس عمیق می کشم و شروع می کنم. انسان در درون جمجمه اش سلول هایی دارد که او را [...]

  • اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز

ف.خ               رسانه ، مغز و هیجان از دید روانشناسی نیاز نیست زیست یا پزشکی خوانده باشیم تا سلول های خاکستری را بشناسیم.  سلول هایی که قشر مغز ما را تشکیل می دهند. ما وقتی به ذهنمان  فشار می آوریم، ناخودآگاه دست روی پیشانی مان می گذاریم، چون ما با [...]