• حل ریشه ای اعتیاد دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

ف.خ        حل ریشه ای اعتیاد  بیاید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم! مشکل اعتیاد یکی از بزرگترین مشکلات جامعه است. معضلی که سال هاست قرار است به صورت ریشه ای حل شود. ولی امروز که این مقاله را می نویسم ما همچنان در آمار اعتیاد در جهان پیشتاز هستیم. چرا؟ چون (درخوش [...]

  • نژادپرستی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

نژادپرستی

ف.خ                                        ما نژاد پرست هستیم نژادپرستی : چند قرن پیش نخستین اجداد انسان روی زمین بوجود آمدند. اولین نسل از موجوداتی که روی دو پا راه رفتند. هر چه زمان بیشتری گذشت این موجود پیشرفت کرد [...]

  • قوانین غیر اخلاقی دکتر فائزه خانلراده روانشناس

قوانین غیر اخلاقی

ف.خ                        قوانینی که ما را محدود نمی کنند                                    قوانین غیر اخلاقی : طبیعت انسان طوریست که آزادی را دوست دارد. محدودیت همیشه یکی از ناراحتی های انسان ها [...]

  • توجیه اخلاقی تجاوز دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

توجیه اخلاقی تجاوز 2

ف.خ                                          آموزش اخلاقی جامعه در مورد تجاوز   توجیه اخلاقی تجاوز  1 تو بد هستی. تو با تجاوز مشکل نداری. وگرنه حاضر بودی بمیری ... این نگاه کل جامعه است. نه تنها یک برنامه تلویزیونی. [...]

  • توجیه اخلاقی تجاوز دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

توجیه اخلاقی تجاوز 1

ف.خ                                          تعریف تجاوز در رسانه ها توجیه اخلاقی تجاوز: بیشتر از ده سال پیش، یک برنامه از تلویزیون پخش می شد در مورد تجاوز. مجری برنامه با مردی که به چند دختر تجاوز کرده بود [...]

  • پیام های اخلاقی بی اثر دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

پیام های اخلاقی بی اثر

ف.خ                                        پیام های اخلاقی و گوش هایی که دیگر نمی شنوند حسنی نگو بلا بگو... داستان معروف بچگی ما. حسنی خیلی کثیف بود و حمام نمی رفت. آخر داستان ولی بچه ی تمیزی شد.  پیام اخلاقی: [...]

  • اخلاق و جهان بد دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اخلاق و جهان بد

ف.خ                                                   آدم های بی اخلاق و وجدان های  آسوده  اخلاق چیست؟ سوال نچسبی است، می دانم! ولی مهم است. امروز می خواهم در مورد این مساله صحبت کنم. ما از اخلاق [...]

  • انواع خودکشی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

انواع خودکشی

ف.خ                                                       خودکشی و خودسوزی انواع خودکشی: افرادی که خودکشی می کنند به روش های مختلفی این کار را انجام می دهند. از روی نوع خودکشی می توان در مورد [...]

  • درباره ی خودکشی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

درباره ی خودکشی

ف.خ                                                          خودکشی و آدم های ناامید                خودکشی یعنی از بین بردن خود. چه چیزی باعث می شود یک نفر خودش [...]