• کرونا در تلویزیون دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

کرونا در تلویزیون

تلویزیون و اطلاع رسانی در مورد کرونا امروز حقیقت آن چیزی است که تلویزیون می گوید       "ریچارد لین"                                                                      [...]

  • چرا حجاب اجباری است؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

چرا حجاب اجباری است؟

فلسفه ی حجاب اجباری حسادت است روانشناسی تقریبا همیشه در طول تاریخ خوب و بد وجود داشت. دستورهایی که اگر مردم به آنها عمل می کردند، از زندگی بهتری بهره مند می شدند. یکی از این دستورات حجاب است.  لباس خاصی برای زن تا او را از دید مردان دیگر دور نگه دارد. فلسفه ی [...]

  • چرا فضولی می کنیم؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

چرا فضولی می کنیم؟

بررسی روانشناسی فضولی کردن رفتار فضولی کردن در زندگی ما بسیار پررنگ است و ما بیشتر از خیلی از مردم دنیا با فضولی روبرو هستیم. اصلا چرا این همه فضولی می کنیم؟ وقتی رفتاری به کرات در جامعه ای تکرار می شود، حتما نیاز به بررسی دارد. باید بتوانیم دلایلی را که در فرهنگ آن [...]

  • قوانینی که مرد را شرمنده می کند دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

قوانینی که مرد را شرمنده می کند

بررسی روانشناسی قوانینی که مرد را شرمنده می کند مرد, شرمنده, خانواده ... چقدر این واژه ها رو کنار هم دیدیم و شنیدیم؟ چرا قبول کردیم مردی که نتواند خانواده اش را از لحاظ اقتصادی تامین کند شرمنده ی آنها می شود؟ در هر مساله ی اجتماعی و فرهنگی در مورد انسان این سوال وجود [...]

  • مرد دیدن زن را دوست دارد دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

مرد تماشای زن را دوست دارد

احساس مرد نسبت به زن از دید روانشناسی در غیرت همیشه مقداری خشم است.  این خشم می تواند از سوی مرد غیرتی متوجه زن باشد، می تواند هم بر سر مردی که برای زن مزاحمت ایجاد کرده، خالی شود. در حقیقت آنچه که باعث شده بسیاری از مردان با زیر سوال رفتن ارزش غیرت، غیرتی [...]

  • قانون، غیرت و تهدید دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

قانون، غیرت و تهدید

سیستم تهدید آمیز و رابطه ی مرد و زن  روانشناسی اجتماعی در مورد مرد و زن زیاد گفتیم و نوشتیم. همه ی این بحثها همیشه موافقان و مخالفان سرسختی دارند. مردسالاری و فمینیسم واژه هایی هستند که بیشتر افراد از آنها فرار می کنند، چون به نظر می رسد  هیچ کدام از این گروه ها [...]

  • جامعه ی اخلاق مدار بیمار دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

جامعه ی اخلاق مدار بیمار

سیستم بیمار از دیدگاه روانشناسی در یک سیستم سالم هیچ کس به هیچ کس مدیون نیست. چون همه برای هم مفید هستند. چنین سیستمی بسیار دور از ذهن ماست, چون همیشه رابطه ها بیمار بودند،  یا ما به دیگری بدهکار بودیم یا او به ما مدیون بود. ما کمتر در رابطه ای قرار گرفتیم که [...]

  • فروتنی دروغ است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

فروتنی دروغ است

حقیقت فروتنی از دیدگاه روانشناسی هر چه از نیمکره غربی به سمت مشرق زمین می رویم "خود بی ارزش" پسندیده تر می شود. مردم مشرق زمین از قرن ها پیش یاد گرفتند که به دیگران بیشتر از خودشان اهمیت دهند. از خودشان تعریف نکنند و خوبی های خود را انکار کنند. آنها باید  فروتنی داشته  [...]

  • باورها و ارزش های جهان سومی دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر
  • باورها و ارزش های جهان سومی دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

باورها و ارزش های جهان سومی

بازنگری برخی ارزش ها از دیدگاه روانشناسی  یک اختلال روانی بین دانشمندان و افراد موفق آن سوی آب ها وجود دارد. برخی از این افراد عمیقا دچار نگرانی و احساس گناه می شوند، بدین جهت که فکر می کنند به آنها بیشتر از آنچه که سزاوارش هستند بها داده شده است. چون به نظر خودشان [...]