• مرد دیدن زن را دوست دارد دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

مرد تماشای زن را دوست دارد

احساس مرد نسبت به زن از دید روانشناسی در غیرت همیشه مقداری خشم است.  این خشم می تواند از سوی مرد غیرتی متوجه زن باشد، می تواند هم بر سر مردی که برای زن مزاحمت ایجاد کرده، خالی شود. در حقیقت آنچه که باعث شده بسیاری از مردان با زیر سوال رفتن ارزش غیرت، غیرتی [...]

  • قانون، غیرت و تهدید دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

قانون، غیرت و تهدید

سیستم تهدید آمیز و رابطه ی مرد و زن  روانشناسی اجتماعی در مورد مرد و زن زیاد گفتیم و نوشتیم. همه ی این بحثها همیشه موافقان و مخالفان سرسختی دارند. مردسالاری و فمینیسم واژه هایی هستند که بیشتر افراد از آنها فرار می کنند، چون به نظر می رسد  هیچ کدام از این گروه ها [...]

  • جامعه ی اخلاق مدار بیمار دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

جامعه ی اخلاق مدار بیمار

سیستم بیمار از دیدگاه روانشناسی در یک سیستم سالم هیچ کس به هیچ کس مدیون نیست. چون همه برای هم مفید هستند. چنین سیستمی بسیار دور از ذهن ماست, چون همیشه رابطه ها بیمار بودند،  یا ما به دیگری بدهکار بودیم یا او به ما مدیون بود. ما کمتر در رابطه ای قرار گرفتیم که [...]

  • فروتنی دروغ است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

فروتنی دروغ است

حقیقت فروتنی از دیدگاه روانشناسی هر چه از نیمکره غربی به سمت مشرق زمین می رویم "خود بی ارزش" پسندیده تر می شود. مردم مشرق زمین از قرن ها پیش یاد گرفتند که به دیگران بیشتر از خودشان اهمیت دهند. از خودشان تعریف نکنند و خوبی های خود را انکار کنند. آنها باید  فروتنی داشته  [...]

  • باورها و ارزش های جهان سومی دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر
  • باورها و ارزش های جهان سومی دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

باورها و ارزش های جهان سومی

بازنگری برخی ارزش ها از دیدگاه روانشناسی  یک اختلال روانی بین دانشمندان و افراد موفق آن سوی آب ها وجود دارد. برخی از این افراد عمیقا دچار نگرانی و احساس گناه می شوند، بدین جهت که فکر می کنند به آنها بیشتر از آنچه که سزاوارش هستند بها داده شده است. چون به نظر خودشان [...]

  • وقتی از غیرت و ناموس نوشتم دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

وقتی از غیرت و ناموس نوشتم

ریشه های غیرت و ناموس پرستی روانشناسی اجتماعی وقتی در مورد غیرت و ناموس نوشتم، انتظارش را داشتم که با مخالفت های شدید مواجه شوم.  خیلی از افراد سعی داشتند با منطق ثابت کنند که غیرت در اصل خوب است و من معنای آن را تحریف کرده ام.    خشم آشکار در حرف ها و [...]

  • ضعیفه ها و مردان باغیرت دکتر فائزه خانارزاده بهترین روانشناس قائمشهر

ضعیفه ها و مردان باغیرت

مرد باغیرت چطور بوجود می آید؟! روانشناسی احتماعی غیرت ضعف است مرد با غیرت فقط در کنار مرد متجاوز بودنش معنا پیدا می کند. هویت این مردان گره خورده به این نوع رضایت از مردانگی که فقط در کنار متجاوزان پدید می آید. مردان باغیرت و متجاوزان  بازیگران یک فیلم هستند, با کارگردانی قانون نویسان. [...]

  • غیرت همان بی اعتمادی است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

غیرت ضعف است

ریشه ی غیرت از دیدگاه روانشناسی خیلی از ویژگی ها درونی هستند و خیلی ها هم اکتسابی، یعنی ازمحیط به دست آمده اند و ریشه ای در دورن ما ندارند. غیرت از کجا آمده است؟ از دیدگاه فرگشتی مرد احساس مالکیت بیشتری نسبت به زن دارد، چون هیچ گاه به اندازه ی زن مطمئن نیست [...]

  • خونسردهای ترسو دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر
  • دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس - سرنوشت مشترک

خونسرد های ترسو!

چرا در موقعیت های ترس آور خونسرد هستیم؟ مردم به همدیگر نگاه می کنند! آنها ترس هایشان را نشان نمی دهند. ما متهمان را در دادگاه ها دیدیم، کسانی که شاید بدترین اتفاقات در انتظارشان است، ولی معمولا خونسرد هستند و ترس و وحشتی در چهره شان دیده نمی شود. کسانی که در مطب دندانپزشک [...]