• آموزش و پرورش بیمار دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

آموزش و پرورش بیمار

سیستم آموزشی بیمار از دید روانشناسی " اجازه خانم پدربزرگمون فوت کرد، نتونستیم مشق بنویسیم. آقا اجازه مریض بودیم، املا ننوشتیم". ما در مدرسه هایی درس خواندیم که هیچ وقت نمیتوانستیم بگوییم خسته بودم و مشق ننوشتم،  پدر و مادرم با هم دعوا کرده بودند و کسی به من دیکته نگفت، مهمان داشتیم و خواستم [...]

  • مردم دنیا باارزش هستند دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس
  • مردم دنیا باارزش هستند دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

مردم دنیا باارزش هستند

قدرت های دنیا فدای ملت ها انسان سالم و هوشمند شرایط را درک می کند و سازگار می شود.  انسان عاقل با قوی تر از خود نمی جنگد و در بحران ها فکر می کند. بشر آکادمیک مدعی است که می تواند بحران را مدریت کند تا کمترین آسیب را ببیند. دنیا در باتلاق سختی [...]

  • لطفا فقط سانسور کنید! دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

لطفا فقط سانسور کنید!

ف.خ         سانسور یا خلق واقعیت جدید؟ ما تماشای یک تابلوی زیبا از طبیعت را دوست داریم و از آن لذت می بریم. دلمان می خواهد اطرفمان پر از مناظر قشنگ باشد و تا چشم کار می کند، چیزهای چشم نواز ببینیم. این خوب است، به این شرط که اصرار نکنیم این همه [...]

  • ارتباط های انسانی برای چه بود؟ دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

ارتباط های انسانی برای چه بود؟

ارتباط میان انسان ها از دید روانشناسی انسان اجتماعی به انسان نیاز دارد. او دوست دارد دیده شود و محبت و توجه دریافت کند. می خواهد تحسین شود و گاهی دیگران به او افتخار کنند. بیشتر نیازهای ما در کنار هم برآورده می شود و به همین خاطر ما با هم ارتباط برقرار کردیم.   [...]

  • اختلال جامعه ی وابسته دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اختلال جامعه ی وابسته

ف.خ         تفکر وابسته از دید روانشناسی مردم به دولت ها وابسته هستند. دولت ها از مردم مالیات می گیرند که آسایش و رفاه آنها را تامین کنند. برای سرمایه های کشور برنامه ریزی کنند که چه چیزی کجا خرج شود. انها تصمیم می گیرند که چه مساله ای اولویت کشور است. مردم [...]

  • انسان هوشمند سازگار می شود دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

انسان هوشمند سازگار می شود.

ف.خ         برای سازگار شدن نخست باید بفهمیم هیچ موجودی به اندازه ی ما در جمجمه اش نورون نداد. شاید در کهکشان های دیگر موجودانی باهوش تر از ما زندگی کنند، ولی  روی زمین اینطور نیست. ما از همه توانمندتر هستیم و تا امروز این ما بودیم برای موجودات و منابع  این سیاره [...]

  • عصر بردگی تمام شده است دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

عصر بردگی تمام شده است!

ف.خ         انسان یک بار دیگر باید از بردگی رها شود. ما همیشه می خواستیم آزاد و رها باشیم، از کسی دستور نگیریم و آنطور که دلمان می خواهد زندگی کنیم. ما ولی هیچ وقت فرصت نداشتیم به خود واقعی و آرزوهایمان فکر کنیم. چون همیشه در ترافیک و محل کار و  دانشگاه [...]

  • سال نو کاش مبارک باشد دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

سال نو کاش مبارک باشد

ف.خ         سال نو می شود خورشید وارد نشان قوچ می شود و این روزهای سرد و تاریک و پرغم تمام می شود. بزودی آفتاب بر زمین می تابد و آسمان ابری روشن می شود. سال نو می شود، کاش این نو شدن مبارک باشد. خورشید با مهر بر زمین بتابد و بیماری [...]

  • شهری پر از عقرب های سیاه دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

شهری پر از عقرب های سیاه

ف.خ         اگر آن عقرب های سیاه را می دیدیم... اگر کف شهر پر از عقرب های سیاه می شد، احتمالا هیچ کس از خانه بیرون نمی آمد. چون عقرب های سیاه ترسناک، سمی و کشنده هستند. مهم نبود کارفرما اخراجمان کند، استخدام دولت باشیم یا چقدر قسط داشته باشیم. ما می ترسیدیم [...]