• وقتی از غیرت و ناموس نوشتم دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

وقتی از غیرت و ناموس نوشتم

ریشه های غیرت و ناموس پرستی روانشناسی اجتماعی وقتی در مورد غیرت و ناموس نوشتم، انتظارش را داشتم که با مخالفت های شدید مواجه شوم.  خیلی از افراد سعی داشتند با منطق ثابت کنند که غیرت در اصل خوب است و من معنای آن را تحریف کرده ام.    خشم آشکار در حرف ها و [...]

  • ضعیفه ها و مردان باغیرت دکتر فائزه خانارزاده بهترین روانشناس قائمشهر

ضعیفه ها و مردان باغیرت

مرد باغیرت چطور بوجود می آید؟! روانشناسی احتماعی غیرت ضعف است مرد با غیرت فقط در کنار مرد متجاوز بودنش معنا پیدا می کند. هویت این مردان گره خورده به این نوع رضایت از مردانگی که فقط در کنار متجاوزان پدید می آید. مردان باغیرت و متجاوزان  بازیگران یک فیلم هستند, با کارگردانی قانون نویسان. [...]

  • غیرت همان بی اعتمادی است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

غیرت ضعف است

ریشه ی غیرت از دیدگاه روانشناسی خیلی از ویژگی ها درونی هستند و خیلی ها هم اکتسابی، یعنی ازمحیط به دست آمده اند و ریشه ای در دورن ما ندارند. غیرت از کجا آمده است؟ از دیدگاه فرگشتی مرد احساس مالکیت بیشتری نسبت به زن دارد، چون هیچ گاه به اندازه ی زن مطمئن نیست [...]

  • خونسردهای ترسو دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر
  • دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس - سرنوشت مشترک

خونسرد های ترسو!

چرا در موقعیت های ترس آور خونسرد هستیم؟ مردم به همدیگر نگاه می کنند! آنها ترس هایشان را نشان نمی دهند. ما متهمان را در دادگاه ها دیدیم، کسانی که شاید بدترین اتفاقات در انتظارشان است، ولی معمولا خونسرد هستند و ترس و وحشتی در چهره شان دیده نمی شود. کسانی که در مطب دندانپزشک [...]

  • مجبور هستم خوب باشم دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

مجبور هستم خوب باشم !

روانشناسی اثر خوب بودن اجباری بر ما حرف های خوب ... آدم های مختلف زیاد حرف می زنند. کارشناسان، معلم ها، صاحب نظران و رسانه ها ...  بخش عمده ای از نوشته های ادبی شامل پند و اندرز است. پند و اندرز یعنی اینگونه باش، اینطور که هستی خوب نیست. بخش هایی هم توصیف خوبی [...]

  • حق انتخاب و آدم های عصبانی دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر
  • حق انتخاب و آدم های عصبانی دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

حق انتخاب و آدم های عصبانی!

آنچه ما را عصبانی می کند نداشتن حق انتخاب است. چیزی که باعث می شود ما دیگران را دوست نداشته باشیم، نداشتن حق انتخاب است. حق انتخاب یعنی داشتن آزادی در انتخاب بین گزینه های مختلف. کسی که مجبور است ماشین ارزان و مدل پایین سوار شود، این آمادگی را دارد تا از کسانی که [...]

  • هیچ شغلی شریف نیست دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

هیچ شغلی شریف نیست!

شغل شریف  با شنیدن این ترکیب چه شغلی به ذهنتان می آید ؟ احتمالا رفتگر یا به قول جدیدترها پاکبان. شغلی که مردم آن به پاکی و شرافت شناخته شده اند، چون افرادی زحمتکش هستند و نان بازویشان را می خورند، چون لقمه حلال سر سفره می برند. اینها زیاد تکرار شده،  این افراد جز [...]

  • مالیات پزشکان را یادتان هست؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

مالیات پزشکان را یادتان هست؟

مالیات پزشکان داستان مالیات پزشکان را یادتان هست؟ ماجرای کارت خوان و پول نقد و اینها! یادتان هست که چقدر اعتراض شده بود؟ چقدر هم وطنان عصبانی رگ گردنشان باد کرده بود که چرا پزشکان از مالیات فرار می کنند؟  حواستان بود که از چه چیزی عصبانی هستید؟ می دانستید باز هم مثل خیلی وقت [...]

  • آموزش و پرورش بیمار دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

آموزش و پرورش بیمار

سیستم آموزشی بیمار از دید روانشناسی " اجازه خانم پدربزرگمون فوت کرد، نتونستیم مشق بنویسیم. آقا اجازه مریض بودیم، املا ننوشتیم". ما در مدرسه هایی درس خواندیم که هیچ وقت نمیتوانستیم بگوییم خسته بودم و مشق ننوشتم،  پدر و مادرم با هم دعوا کرده بودند و کسی به من دیکته نگفت، مهمان داشتیم و خواستم [...]