• اختلال شخصیت اسکیزوتایپال دکتر فائزه خانلرزاده

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

ف.خ عجیب ترین آدم ها چه اختلال شخصیتی دارند؟ اختلال شخصیت اسکیزوتایپال: افرادی عجیب و غریب! ظاهرشان کاملا متفاوت است. همینطور سبک زندگی، افکار و ..  اسکیزوتایپال ها از نظر:  نحوه فکر کردن لباس پوشیدن رفتار و برقراری ارتباط با دیگران عجیب و غریب هستند.  فالگیرها، جادوگرها. افرادی با عقاید عجیب. اعتقاد به سحر. عاطفه [...]

  • اختلال شخصیت مرزی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اختلال شخصیت مرزی

ف.خ  شخصیت بوردرلاین یا مرزی چیست؟ اختلال شخصیت مرزی: اختلال شخصیت شیوه ای ناسازگارانه و همیشگی است. این شیوه شامل رفتار و تجربه درونی میشود. این الگو در روابط فردی و اجتماعی آشکار است. مرزی گسترده ترین اختلال شخصیت است. در برابر درمان بسیار مقاوم. مرزیها دشوارترین درمانجویان کلینکها هستند.  نام بیشتر اختلالات ماهیت آن [...]

  • اختلال شخصیت خودشیفته دکتر فائزه خانلرزاده

اختلال شخصیت خودشیفته

ف.خ   شومن ها یا نارسیست ها اختلال شخصیت خودشیفته: شومن ها یا نارسیست ها! نامشان از یک افسانه یونانی آمده. نارسیوس. جوانی که عاشق عکس خود در آب شد. نارسیستها درک کاذبی از خود دارند. اینکه از همه مهمترند: استثنائی. کامل. بی عیب و نقص.     دیگران باید آنها را تحسین کنند. اما [...]

  • اختلال شخصیت نمایشی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اختلال شخصیت نمایشی

ف.خ   شخصیت هیستریک، نمایشی یا تئاتری: اختلال شخصیت نمایشی: آدم های تئاتری! افرادی که انگار همیشه در صحنه نمایش هستند. گویی دیگران آنها را تماشا میکنند. نمایشی ها بصورت افراطی میخواهند دیده شوند. این نیاز در آنها به روشنی دیده میشود. ظاهر، لباس، صحبت کردن. رابطه نمایشی ها سطحی و متنوع است. معمولا خانم [...]