هر جایی که انسان است روانشناسی باید دخالت کند

هر جایی که انسان است روانشناسی باید دخالت کند؛ چون روانشناسی به رضایت انسان اهمیت می دهد. مشاوره پشت درهای بسته نمی تواند تغییرات اساسی ایجاد کند.

 • چون باورهای قدیمی همچنان بر رابطه ها تاثیر دارند، بدون این که متوجه آنها باشیم.
 • بسیاری از افرادی که برای دیگران مشکل ایجاد می کنند، به مشاوره اعتقادی ندارند و مراجعه نمی کنند.
 • از سوی دیگر اختیار انسان ها محدود است و تا وقتی قوانین و باورهای غلط با ضربه های سهمگین شکسته نشوند، انسان روی زمین به رضایت نمی رسد.

 روانشناسی باید فریاد زده شود تا اثرگذار باشد

افراد زیادی با این ایده مخالف هستند. این که به عده ای این اختیار داده شود تا به صورت علمی در مورد صلاحیت ها، مشاغل، نیازها، قوانین و روابط انسانی نظر دهند، می تواند امکان سواستفاده را فراهم کند.

همین افراد می دانند اکنون در کشوری زندگی می کنند که چند فقیه برای در مورد همه چیز نظر می دهند. شورای نگهبانی وجود دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم در مورد صاحبان قدرت و مسائل بزرگ و کوچک تصمیم می گیرد.

ما در کشوری زندگی می کنیم صلاحیت صاحبان قدرت توسط خدا تایید شده است و مردم امکان مخالفت، انتقاد و اعتراض را ندارند.

 قوانینی که در آن خوب بودن، پرهیز از لذت ها و نخواستن مادیات به مردم توصیه و البته به آنها تحمیل شده است.

در جامعه ای که مردم به فشار، زور و درماندگی عادت کرده اند، روانشناسی باید دخالت کند.

چرا که افراد صاحب قدرت و مسئول در هر جامعه ای باید اعتبار خود را از یک مرجع بدون تعصب و غیرانحصاری مانند علم بگیرند.

مردم باید بدانند که بر اساس طبیعت، علم و منطق، مجبور نیستند همیشه خوب باشند.

 آنها باید بدانند که نیاز نیست همواره رضایت دیگران را تامین و برای دستیابی به حقوق اولیه شان صبر کنند.  مردمی که برای دوست داشتن لذت ها و زیبایی ها، هم گناهکار بودند و هم مجرم، لازم است یاد بگیرند که به ظلم و بدی باید پاسخ داد و نباید منتظر انتقام طبیعت بود.

افکار، باورها و زندگی ما باید زیر و رو شود.

مقدسات اجباری باید در هم بشکنند و مردم بدانند برای ارزشمند بودن نیازی به اعتقادات ندارند. انسان آزاد است و با هر تفکر، اخلاق و شخصیتی حق زندگی و لذت بردن از آن را دارد.

ما نیاز داریم آموزش های غلط را از خودمان پاک کنیم.

 به نگرش هایی که ما را از درون نابود کردند و امکان زندگی لذت بخش را از ما گرفتند، آکاهی یابیم و  این اتفاق به آرامی و آسانی نمی افتد. بلکه لازم است ساختارها را بشکنیم و آموزه های قدیمی را در هم بکوبیم.

روانشناسی باید در زندگی انسان دخالت کند تا همه ی ما بدانیم:

 حق داریم آزاد باشیم،

پذیرفته شویم،

پول را دوست داشته باشیم و لذت ها را بخواهیم،

بزرگ و کوچک انتظار احترام داشته باشیم

و یاد بگیریم که اجازه داریم به عنوان انسان گاهی بد باشیم.

” از عفاف بیزارم، می خواهم سر به تن فضیلت نباشد، می خواهم آدم ها تا مغز استخوان فاسد شوند…” ( اورول؛ 1984).

 

 

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر