ف.خ                                       

                   

                از خوب نبودن نترسید    

               روانشناسی سوختن و ساختن: یک چیزی در فرهنگ ما است به نام فداکاری، سوختن و ساختن. یک کار خیلی باارزش. در هر خانواده ای آدم هایی هستند که از خودشان گذشتند. در برابر سختی ها سکوت کردند و دم برنیاوردند. 

 گفتیم در یک رابطه سالم از دیدگاه روانشناسی صداقت حتما وجود دارد. صداقت در زمان حال تعریف می شود. و به این معنی است که هر دو طرف رابطه همیشه بدانند طرف مقابل چه احساسی دارد.

غم،

خشم،

 شادی،

احساس خجالت و شرمندگی،

 حقارت

حسادت

و  هر احساس دیگری که در ما بوجود امد، را باید به صورتی سالم بروز دهیم. چون شریک عاطفی نزدیک ترین شخص در زندگی ماست. 

حالا با تعریفی که از صداقت داشتیم اسم این رفتار چیست؟ سکوت در برابر ناملایمات، سوختن و ساختن، اعتراض نکردن…

 این رفتار از دید روانشناسی دقیقا عین بی صداقتی است! آدم هایی که همیشه می خواهند خوب باشند. کسی را ناراحت نکنند. به قیمت مظلومیت و تباه شدن عمرشان. ازدید دیگران انها به معنای واقعی کلمه از خود گذشته اند، ولی از دید روانشناسی:

 تحلیل فداکاری از دید روانشناسی

 این افراد با پیش گرفتن شیوه مظلومیت و ایثار برای خود امتیاز به دست می آورند!

نیازهای خود را سرکوب می کنند.

در همسر و فرزندان خود احساس گناه بوجود می آورند،

  با قرار گرفتن در جایگاه مظلوم حمایت و ترحم دیگران را جلب می کنند.

همسر خود را به عنوان فردی ظالم نشان می دهند.

همه این نمایش ها ناآگاهانه است. به این معنی که شخص این افکار را در بخش هوشیار ذهن خود دریافت نمیکند.

او به عمد و آگاهانه نقش مظلوم را ایفا نمی کند تا این امتیازات را به دست بیاورد.

بلکه اینها در لایه های زیرین وجود شخص اتفاق می افتد.  جریان هایی احساسی و هیجانی که به او کمک می کنند در شرایط سخت هم راضی باشد:

اگر نمی توانی خوشبخت باشی

اگر انسان وابسته ای هستی و قدرت مقابله نداری

اگر محبت، توجه و احترام نمی بینی

می توانی با روشی منفعلانه با ظالم مقابله کنی.

 می توانی به او اجازه ظلم بدهی،

 کتک بخوری،

گریه کنی،

 بگذاری او در نقش آدم بد داستان باشد.

 آدم بد را هیچ کس دوست ندارد. حتی او خودش هم خودش را دوست ندارد.

 روانشناسی می گوید

 وقتی شما منفعل باشید، یعنی:

 در برابر نیازهای براورده نشده تان سکوت کنید

خود را راضی نشان دهید

گستاخی های دیگران را تحمل کنید

هم خودتان نابود می شوید و هم بخش نابودکننده وجود دیگران را بیدار می کنید.

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس