روانشناسی باید همه جا دخالت کند

هر جایی که انسان است روانشناسی باید دخالت کند هر جایی که انسان است روانشناسی باید دخالت کند؛ چون روانشناسی به رضایت انسان اهمیت می دهد. مشاوره پشت درهای بسته نمی تواند تغییرات اساسی ایجاد کند. چون باورهای قدیمی همچنان بر رابطه ها تاثیر دارند، بدون این که متوجه آنها باشیم. بسیاری از افرادی که [...]

  • با مجرم ها چه باید کرد؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

 با مجرم ها چه باید کرد؟

رفتار موثر با مجرم ها از دید روانشناسی برای این که جرم و جنایت اتفاق بیفتد، به چند عامل نیاز داریم. مهم ترین عامل فقر مالی است. فقر مالی زندگی در مناطق ناسالم را به دنبال دارد، همچنین احساس حقارت، احساس قربانی بودن و خشم و نفرت نسبت به جامعه ای که حمایت گر و [...]

ما بدهکار نیستیم

احساس گناه یا بدهکار بودن از دید روانشناسی ما بدهکار نیستیم: ما نیاز داریم خوب، دوست داشتنی و مورد تایید دیگران باشیم. این نیاز عمیق اگر به خوبی برآورده نشود،  سال های بعدی زندگی را تبدیل به سال هایی سخت می کند. کسی که احساس گناه دارد، همیشه به دیگران بدهکار است. انسانی ضعیف که [...]

  • این متن حاوی کمی توهین است! دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

گاهی باید کمی توهین کرد!

گاهی باید توهین آمیز نوشت! 🖋 غیرت احساس مسئولیت نیست 🖋 غیرت محافظت نیست 🖋 غیرت همان حسادت نیست 🖌 غیرت خشم است 🖌 احساس مالکیت است 🖌 غیرت کنترل بیمارگون زن توسط مرد است. 🖌 غیرت کشتن یک انسان به دست انسانی دیگر است. با کلمات بازی نکنید و سعی ننمایید مفاهیم را تغییر [...]

  • غیرت همان احساس مسئولیت نیست دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

غیرت همان احساس مسئولیت نیست

تفاوت غیرت و احساس مسئولیت از دید روانشناسی احساس مسئولیت یک احساس و رفتار آگاهانه، منطقی و هدفمند است. غیرت یک هیجان برخواسته از بخش های زیرین مغز است که ارتباطی با کورتکس فرونتال که محل تفکر است ندارد. در غیرت همواره خشم و مالکیت وجود دارد.  یک نفر صاحب یک نفر دیگر بوده، سبک [...]

  • دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

تجاوز لذت دارد!

لذت تجاوز و تحریف های شناختی روانشناسی میل به تجاوز در جمعیت زیادی از افراد، عموما مردان، وجود دارد. اگر این میل از حد مشخصی بیشتر شده، تبدیل به نیاز شود، احتمالا یک شخص معمولی را تبدیل به یک شخص متجاوز می کند. تجاوز یک انحراف جنسی است برای این که ماهیت انسان و نیازهایش [...]

  • کابوس کنکور 99 دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

کابوس کنکور 99

با کنکور امسال چه باید کرد؟  روانشناسی کنکور همیشه سخت بود. یکی از اتفاقات پر استرس نوجوان ایرانی، اتفاقی که در یک تا چند سال از زندگی نوجوانان نقش پررنگی داشته، همه چیز را تحت شعاع خود قرار می دهد. کنکور همیشه سخت بود، ولی امسال خیلی سخت تر است. سال 99 هجری خورشیدی، سال [...]

  • می توانی به من ستم کنی دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

می توانی به من ستم کنی!

تمرکز بر ستم دیده یا ستم گر ؟ روانشناسی یک اتاق را تصور کنید که چند نفر در آن روی صندلی نشسته اند. دو نفر وارد شده، یک نفر را کشان کشان داخل اتاق آورده، روی زمین می اندازند و کتک می زنند. آن شخص درد می کشد، فریاد می زند و کمک می خواهد. کسی [...]

  • غرب زده بودن یک دروغ است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

غرب زده بودن یک دروغ است

غرب زده بودن یعنی چه؟ روانشناسی روشنفکر و غرب زده واژه هایی که در جامعه ی ما به عنوان توهین استفاده می شوند. خیلی از افراد تلاش می کنند برای اثبات حقانیت شان، خود را از این مفاهیم مبرا کنند. آنها باید ثابت کنند که روشنفکر و غرب زده نیستند. غرب زده بودن یعنی چه؟ [...]