روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث                  عشق دکتر فائزه خانلرزاده

توضیح شکست عشقی با نظریه  عشق استرنبرگ

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق: عشق ژرفترین احساس بشر  است. زیباترین و تلخترین تجربیات انسان با عشق پیوند خورده.

    انسانها دوست دارند عاشق باشند. دوست داشته شوند شوند. اصلا معنی حقیقی خوشبختی همین است. چه چیزی در عشق است که اینقدر سخت است. چرا این همه آدم درمانده عشق هستند؟

مشکل دقیقا کجاست ؟  آیا کاری از دست ما برمیاید؟

دوست دارم اول بگویم که جواب سوال دوم بله است. امیدوارم نفس راحتی کشیده باشید. حال میپردازیم به سوال اول:

 

تئوری عشق استرنبرگ توضیح مطلوبی از ناشناخته های این مفهوم انتزاعی مبهم ارائه میکند.

تئوری  مثلث عشق

و قصه عشق استرنبرگ

 • روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق دکتر فائزه خانلرزاده

  روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق                    دکتر فائزه خانلرزاده

 • ” the triangular theory of love
 • , the theory of love stories

       

 

مثلث عشق یکی از نظریه های جالب در مورد عشق است. برای توضیح انواع عشق و ناکامی های عاشقانه.           

 

    سه ضلع مثلث عشق شامل:

 • صمیمیت
 • تعهد
 • میل جنسی

 درعشق کامل هر سه فاکتور وجود دارد.  عاشق و معشوق لذت و آرامش عشق دوطرفه را تجربه میکنند.

       فرایند عاشقی زن و مرد ولی متفاوت است. همان تفاوت که باعث شکستهای عشقی، تردیدها و غمهاست. تفاوتی که بسیاری از ساکنان زمین را در گوشه اتاقی غمگین تنها نشانده است!

دختران بیشتر از پسران شکست عشقی میخورند

 

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق                  دکتر فائزه خانلرزاده

 

       90درصد این قربانیان شکستهای عشقی خانمها هستند!  به دلیل وجود مسیرهای متفاوت در عشق!

 • مرد در مسیر عاشقی این مثلث را طی میکند:
 • میل جنسی >صمیمیت> تعهد
 • و زن برای عاشق شدن این مسیر را طی میکند:
 • صمیمیت>تعهد> میل جنسی

         مرد در آغاز رابطه از سکس صحبت میکند. ولی زن آن را به”  بعد “موکول میکند.

 چاره چیست؟

         دانستن نیازها و تفاوتها. زن قبل از صمیمیت و امنیت در رابطه محکم، آمادگی سکس ندارد. هرچند به مرد علاقمند باشد. هرچند مرد برایش جذابیت جنسی داشته باشد. زن نیاز دارد بداند انتخاب شده. توجه کنید گفتم نیاز و نگفتم تمایل. بین همه دختران. با خوبیها و بدیهایی که دارد. قبل از اینکه چیزی از نیاز جنسی بشنود. 

زن نیاز دارد که مرد اول تعهد خود را به او نشان دهد. با رفتارهای مردانه. با ویژگیهای حمایت گرانه. او میخواهد آنقدر عزیز باشد که مرد برایش صبر کند. ولی مردها و زنها ازاین تفاوتها آگاهی ندارند. وقتی دختر در رابطه ناکام شد. فکر میکند به اندازه کافی جذاب نیست. نتیجه میگیرد مهارت جذب یک مرد را ندارد.

او دانش لازم را از کوچه و بازار کسب میکند.  معمولا به این نتیجه میرسد: من بلد نیستم یک مرد را جذب کنم. باید در مورد مسائل جنسی راحت برخورد کنم.  وگرنه پیشنهادها را یکی یکی از دست میدهم. شاید همیشه تنها بمانم… تنهایی! این یکی از بزرگترین ترسهای انسان است…

 

شکست عشقی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

       شکست عشقی دکتر فائزه خانلرزاده                         روانشناس

         اینجا نقطه خطر است! دلیل ان فقط ناآگاهی است. جامعه چیزی درباره تفاوت مرد و زن نمیداند. تفاوتهای روانشناسی و بیولوژیک. نوجوانان این اطلاعات را از منابع زرد کسب میکنند. چون منابع علمی در دسترس جامعه نیستند. حتی افراد بالغ در رابطه هم آگاه نیستند. طبیعی است که افراد در این شرایط بسیار سردرگم میشوند. با ناکامیهای متوالی حس ارزشمندی خود را از دست میدهند. احساس دوست داشتنی نبودن میکنند.  این نگرش منشا همه بدی های بشر است.

در این مورد برای شما بیشتر خواهم گفت.

                                                                                                                               دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس و متخصص نوروسایکولوژی

پیشنهاد میکنم مقاله های زیر را هم مطالعه بفرمایید:

روانشناسی شکست عشقی

قصه عشق

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا

مکانیزم عشق در مغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

اختلال شخصیت نمایشی

شکاف نسلی