ف.خ

                              روانشناسی عاشقی

                     روانشناسی عشق در مغز مردانه و زنانه: گاهی ناگهان شخصی را می بینیم و دلمان می لرزد. در این لحظات بدن ما نوعی هیجان را تجربه می کند. هیجانی خوشایند. و ما از کسی روبرویمان ایستاده خوشمان می آید.

 این همانیست که شاعران و ادیبان، بسیار از آن نوشته اند و توصیفش کرده اند. ولی هر یک از ما انسانهای معمولی شاید خیلی قشنگتر از آن چه خوانده ایم و شنیده ایم، آن را حس کردیم.

ما همه احساسات را با سلولهای مغزی درمی یابیم. وقتی کسی به دلمان می نشیند، در مغز فرایندی اتفاق می افد به نام:

:Explicit Emotion Regulation

یعنی تنظیم اتوماتیک هیجان،  یعنی کاملا بدون اراده و نظر ما، همان چیزی که فروید گفته: ناخودآگاه

روانشناسی عشق دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی عشق دکتر فائزه خانلرزاده

مردمک چشم ما گشاد می شود (چشممان برق می زند)

صدایمان می لرزد

کف دستمان عرق میکند

و قلب ما به شروع تپش می کند.

 و بخاطر همین تپشهای خوشاید قلب در ان لحظه های باشکوه است که قلب شد نماد عاشقی…

 ولی این همه انچه اتفاق می افتد نیست. چون انسان برای عاشق شدن یکسری حساب و کتاب هم دارد!

  مرحله ی بعدی چیست؟

 فرایندی به نام:

:Implicit Emotion Regulation 

در این مرحله شخص با منطق خود هیجاناتش را بررسی می کند. پیش خود فکر می کند: آیا کسی که ازش خوشم آمده، می تواند همسرم باشد؟

در اینجا اخلاق، ویژگیهای اجتماعی، تحصیلات، خانواده و ارزشها بررسی می شوند. این بار کاملا آگاهانه. پس از این فرایند شخص تصمیم می گیرد

 این آدم جذاب را برای هیشه دوست داشته باشد یا فقط یک مدت کوتاه؟

او را برای همیشه انتخاب کند یا کلا قیدش را بزند؟

 خب همه اینها را گفتم برای چه؟ برای این که به یک موضوع مهم اشار کنم:

 تفاوت زن و مرد در عاشق شدن

 در مردها بخش ارزیابی ارادی و آگاهانه، یعنی مرحله ی دوم کار، خیلی قوی تر از زنهاست.

زنها معمولا با همان احساسات اولیه تصمیم می گیرند که یک مرد را برای همیشه دوست داشته باشند. به خصوص اگر بدانند این حس دو طرفه است.

ولی مردها می توانند یک نفر را دوست داشت باشند،

 بهش ابراز علاقه کنند.

یا غیرمستقیم تر تمایل نشان بدهند.

درحالیکه می دانند آن دختر را انتخاب نخواهند کرد.

 تفاوت زن و مرد بیشتر از شباهتشان است

 و همه سوتفاهم ها و شکست ها با این پیش فرض اتفاق می افتد:

 که مرد و زن دو موجود مثل هم هستند با دو ظاهر متفاوت. در حالیکه از دیدگاه روانشناسی و بیولوژی تفاوتهای آنها قدری بیشتر از شباهتشان است.

بنابراین قبل ازدرگیری در یک رابطه عاطفی لازمست همه ما این تفاوت ها را بدانیم.

و فرد جذاب روبروی خود را موجودی از یک سیاره دیگر در نظر بگیریم. اصلا به خاطرهمین تفاوتها جان گری اسم “مردان مریخی، زنان ونوسی ” را برای کتاب معروف خود انتخاب کرد:

 تا با تپش های قلب ساده و هیچ کاره مان، حواسمان از منطق و حساب و کتاب مغز پرت نشود.