اثر ژنتیک بر سرنوشت؟!

 

روانشناسی عشق و ژنتیک: ژن GENE  به معنی پنهان است. جالب است بدانید ژن در زبان کردی همان زن است. یک چیز جالب دیگر! جن، موجود نامرئی، همان ژن است !

ژن در روانشناسی کمرنگ است. هر چند بسیار در کتابها به آن اشاره شده.  ولی خیلیها نمیدانند ژنتیک سرنوشت را میسازد. 

ژنهای مختلف عشقهای مختلف می آفرینند. با آنکه عشق همان عشق است…

    حافظ فرموده:

   یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب     کز هر زبان که می شنوم نامکررست

 

عشق و ژنتیک دکتر فائزه خانلرزاده روانشناسی و نوروسایکولوژی

              عشق و ژنتیک دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس       

 

ژن و محیط رابطه دوطرفه دارند. مغز  پیامها را از محیط دریافت میکند. سپس دستور ترشح نوروترانسمیترها و هورمون ها را صادر میکند. این مولکول ها میگویند چه احساسی را تجربه کنیم! خوشحال باشیم یا غمگین. ارزشمند باشیم یا حقیر. خجالت بکشیم یا نه!

اینکه در چه شرایطی

چه چیزی

چقدر

و تا چه زمانی

ترشح شود را چارچوبی به نام ژنتیک تعیین میکند. و عشق بسیار  تحت تاثیر ژنهاست…

 

عشق در مغز روانشناسی نوروسایکولوژی دکتر فائزه خانلرزاده

                عشق در مغز  دکتر فائزه خانلرزاده

 جنس عشق از چیست؟! 

    عشق واکنش هورمونی است. این را دلشکستگان طریق عشق میگویند. چیزی به نام عشق وجود ندارد. واقعا جنس عشق چیست؟ باید بگویم مهم نیست شما عاشق هستید یا نه!  ولی عشق هست!  و اتفاقا همین واکنشهای هورمونیست.  ذهن و روان چیزی جز ژن نیست. ژنهای ما و نیاکان ما. همان احساس و باورهای ناخوداگاه جمعی. میراثی که به گفته یونگ در خزانه ژنتیکی ما ضبط شده. ما چیزی جز این مولکولها نیستیم.  این ابدا به معنی کوچکی اشرف مخلوقات نیست. بلکه قدرت مولکولهای  تشکیل دهنده  جهان است. 

    مولکولهایی که ظاهر ما را تعیین می کنند:

ظاهری که با آن دیده میشویم. ظاهری که میگوید من خواستنی نیستم. من جذاب هستم. من احمق هستم!  چهره ام مناسب یک  معشوق  است؟! اجازه دارم به چه کسی علاقمند شوم؟ چه کسانی امکان دارد جذب من شوند؟

ما جذب افراد شبیه خود میشویم. کسی که مانند ما راه میرود. می ایستد. چهره اش شبیه ماست. 

در ادامه از مثلث عشق استرنبرگ و شکستهای عشقی خواهم گفت…

                                                                                                                                                                                                دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

پیشنهاد میکنم مطالب زیر را مطالعه بفرمایید

مکانیزم عشق در مغز

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

مکانیزم کمرنگ شدن عشق از دیدگاه نوروسایکولوژی

تکامل مغز تکامل جهان

مغز و علوم شناختی

من خوب نیستم

اختلال شخصیت خودشیفته