• روانشناسی خیانت دکتر فائزه خانلرزاده

خیانت

ف.خ      روانشناسی خیانت  خیانت  یک اتفاق دردرناک در زندگی است، چیزی که خیلی از ما آن را تجربه کردیم. خیانت گاهی در رابطه رسمی اتفاق می افتد. بین یک زن و شوهر بعد از ازدواج. گاهی هم در رابطه ای عاشقانه.  خیانت این است: یکی می رود و دیگری می ماند.  خیانت زمانی [...]

  • نیاز به عشق و نوازش دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

نیاز به عشق و نوازش

ف.خ      یکی از نیازهای انسان نوازش شدن در جمع است عشق و نوازش نیازی است که در فرهنگ ما به رسمیت شناخته نشده. ابراز محبت زن و شوهر به هم در حضور دیگران معمولا خوشایند نیست. حتی در خانه و مقابل بچه ها. چیزی که جامعه آن را یاد نگرفته جدا کردن مرز [...]

چندهمسری

ف.خ                                        چند همسری از دیدگاه روانشناسی  چند همسری بحث داغ این روزها، با مخالفانی عصبانی و موافقانی آرام.  قبلا از مرد و زن زیاد نوشتم.  از عشق بین آنها، نیازشان به محبت و توجه هم، جذاب [...]

  • عشق با چون و چرا دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

عشق با چون و چرا

ف.خ                                                       عشق و عقل عاشق تا وقتی عاشقت هست که بهت نرسیده باشه، تا وقتی کنارم بود نفهمیدم که دوستش دارم، ولی روزی که رفت فهمیدم چیو از دست [...]

  • پورن و ظاهر بدنی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

پورن و ظاهر بدنی

ف.خ                                                     ظاهر آدم جذاب چگونه است؟            پورن و ظاهر بدنی : یکی از نیازهای مربوط به جنسیت، داشتن اندام جذاب است. خیلی از افراد در [...]

  • پورن و نیازهای مرد و زن دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

پورن و نیازهای مرد و زن

ف.خ                                                        چرا پورن از رابطه واقعی بهتر است؟       پورن و نیازهای مرد و زن:  چیزی که صنعت پورنوگرافی نشان می دهد، اصلا با واقعیت مرد [...]

  • روانشناسی پورنوگرافی دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی پورن

ف.خ                                                                    شناخت اثر پورنوگرافی بر باورهای جنسی روانشناسی پورن: این روزها مردم اطلاعات جنسی را از راه های غیر رسمی نظیر فیلم های [...]

  • جنگ خانواده و همسر دکتر فائزه خنلرزاده روانشناس

جنگ خانواده و همسر

ف.خ                                                      روانشناسی رابطه همسر و خانواده جنگ خانواده و همسر: اگر مرا دوست دارد، باید خانواده ام را هم بخواهد. این یک قانون نانوشته است. شاید هم نشود اسم [...]