• روانشناسی ازدواج دکتر فائزه خانلرزاده

همسر پایه می خواهم!

ف.خ                                                                روانشناسی ازدواج همسر پایه می خواهم: یکی از مهم ترین عوامل  رضایت از زندگی، همراه بودن در تفریحات است. شاید قبل از ازدواج [...]

  • روانشناسی ازدواج دکتر فائزه خانلرزاده

ازدواج اشتباه آدم های خوب!

ف.خ                                                       روانشناسی ازدواج  معمولا چطور ازدواج می کنیم؟ با فرض زندگی در محیطی که فشاری روی فرد نباشد، افراد زمانی ازدواج می کنند که از کسی خوششان بیاید.  و [...]

  • روانشناسی ازدواج دکتر فائزه خانلرزاده

جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

ف.خ                                                       روانشناسی ازدواج معمولا می گویند عشق بعد از ازدواج از بین می رود. این خیلی تلخ است، ولی جامعه با ناراحتی آن را پذیرفته و تقریبا باهاش کنار [...]

  • می خواهم دوست داشته شوم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

می خواهم دوست داشته شوم

ف.خ                                                      دوست داشتن دلیل انسان می خواهم دوست داشته شوم : از زمانی که وارد دنیای روانشناسی شدم، کتاب های زیادی خواندم. در دانشگاه با انواع مشکلات و اختلالات [...]

  • روانشناسی مادرشوهر دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی مادرشوهر!

ف.خ                                                        چرا مادرشوهرها عروس را دوست ندارند؟ روانشناسی مادرشوهر: اصفهانی ها به مادر شوهر می گویند خارسو، یعنی خار چشم! یک گلی هم هست که خیلی خار دارد. [...]

  • روانشناسی غیرت دکتر فائزه خانلرزاده

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

ف.خ                                                                  پیشینه غیرت از نظرگاه روانشناسی فرگشتی  چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟ روانشناسی فرگشتی می گوید مرد هیچ وقت به اندازه زن [...]

  • نیازهای روانشناسی دکتر فائزه خانلرزاده

آدم دوست ندارد تمام شود

ف.خ                                                                  عمیق ترین نیازهای روانشناسی انسان:             آدم دوست ندارد تمام شود. دوست دارد ادامه داشته باشد. روانشناسی [...]

  • روانشناسی ازدواج دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

ف.خ                                                        روانشناسی ازدواج: روانشناسی هیچ کمکی ندارد بکند! بعضی از سریالها چقدر خوب ساخته می شوند.  بازیگرها انگار همه واقعی هستند. انگار بازی نمی کنند. چهره ها طبیعی، [...]