• عشق با چون و چرا دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

عشق با چون و چرا

ف.خ                                                       عشق و عقل عاشق تا وقتی عاشقت هست که بهت نرسیده باشه، تا وقتی کنارم بود نفهمیدم که دوستش دارم، ولی روزی که رفت فهمیدم چیو از دست [...]

  • پورن و ظاهر بدنی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

پورن و ظاهر بدنی

ف.خ                                                     ظاهر آدم جذاب چگونه است؟            پورن و ظاهر بدنی : یکی از نیازهای مربوط به جنسیت، داشتن اندام جذاب است. خیلی از افراد در [...]

  • پورن و نیازهای مرد و زن دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

پورن و نیازهای مرد و زن

ف.خ                                                        چرا پورن از رابطه واقعی بهتر است؟       پورن و نیازهای مرد و زن:  چیزی که صنعت پورنوگرافی نشان می دهد، اصلا با واقعیت مرد [...]

  • روانشناسی پورنوگرافی دکتر فائزه خانلرزاده

روانشناسی پورن

ف.خ                                                                    شناخت اثر پورنوگرافی بر باورهای جنسی روانشناسی پورن: این روزها مردم اطلاعات جنسی را از راه های غیر رسمی نظیر فیلم های [...]

  • جنگ خانواده و همسر دکتر فائزه خنلرزاده روانشناس

جنگ خانواده و همسر

ف.خ                                                      روانشناسی رابطه همسر و خانواده جنگ خانواده و همسر: اگر مرا دوست دارد، باید خانواده ام را هم بخواهد. این یک قانون نانوشته است. شاید هم نشود اسم [...]

  • روانشناسی ازدواج دکتر فائزه خانلرزاده

همسر پایه می خواهم!

ف.خ                                                                روانشناسی ازدواج همسر پایه می خواهم: یکی از مهم ترین عوامل  رضایت از زندگی، همراه بودن در تفریحات است. شاید قبل از ازدواج [...]

  • روانشناسی ازدواج دکتر فائزه خانلرزاده

ازدواج اشتباه آدم های خوب!

ف.خ                                                       روانشناسی ازدواج  معمولا چطور ازدواج می کنیم؟ با فرض زندگی در محیطی که فشاری روی فرد نباشد، افراد زمانی ازدواج می کنند که از کسی خوششان بیاید.  و [...]