ف.خ                                       

             

                  تفاوت میل جنسی در مرد و زن

                   روانشناسی مل جنسی: دخترها یک جوری برای رابطه جنسی ناز می کنند که انگار خودشان لذت نمی برند !

 این را پسرها می گویند. داستان رابطه جنسی بین دختر و پسر چیزی است که شاید هیچ وقت به طور کامل حل نشود. البته تا زمانی که ننشینیم و با هم صحبت نکینم.

تا زمانی که ندانیم منشا مشکل کجاست،

و اطلاعات را از منابع علمی به دست نیاوریم.

رابطه بین مرد و زن شامل بخش های عاطفی و جنسی است. از دیدگاه روانشناسی زن و مرد زمانی که با هم رابطه برقرار می کنند به دنبال رفع نیازهای خود هستند.

آیا نیاز دختر و پسر با هم متفاوت است؟

چرا دخترها برای داشتن رابطه جنسی احتیاط می کنند؟ نیاز جنسی ندارند؟ ناز می کنند؟ یا چه؟!

 مگر مرد و زن هر دو از رابطه جنسی لذت نمی برند؟

بگذارید قضیه را با یک مثال توضیح دهم:

 مرد و زن هر دو از رابطه جنسی لذت می برند؛

در عین حال از نظر نیازهای روانشناسی شبیه هم نیستند.

تمایل به داشتن رابطه جنسی در زن مثل دوستن داشت یک غذای خیلی خوشمزه است.

نیاز عاطفی در زن مثل نیاز به آب است.

ما به آب نیاز داریم و نمی توانیم آن را فراموش کنیم!

وقتی تشنه هستیم آب می خواهیم، در زمان تشنگی خوردن هیچ غذایی، هر چقدر هم که لذیذ و خوشمزه باشد، ما را راضی نمی کند.

دختر باید اول از لحاظ عاطفی سیراب باشد، تا تمایل به داشتن رابطه جنسی پیدا کند. او به خاطر رابطه جنسی وارد رابطه نمی شود، بلکه به دنبال رفع اولین نیاز خود یعنی توجه و عاطفه یک مرد است.

 در مرد این نیازها برعکس است.

از دید روانشناسی نیاز جنسی اولین نیاز مرد در برابر زن است.

او به خاطر این نیاز با زن رابطه برقرار می کند. نیاز جنسی مثل تشنگی است که باید رفع شود.  بعد از رفع تشنگی و دستیابی به آرامش مرد می تواند به مسائل عاطفی هم فکر کند.

درباره ی این تفاوت برایتان بیشتر خواهم گفت.

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا