• ما به تحریک نیاز داریم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

ما به تحریک نیاز داریم

ف.خ              نیاز به تحریک از دید روانشناسی  نیاز به تحریک : زندگی تا حالا سخت بوده، قرار است بعدها راحت شود. انسان همیشه با این ایده زندگی کرده است. ما یک آرمان شهر داریم، یک بهشت که در آن همه چیز خوب و آرام است. همه ی نعمت ها فراهم [...]

  • روانشناسی تعصب دکتر فائزه خانلرزاده

تعصب ما را عصبانی می کند

ف.خ              تعصب از دید روانشناسی مردم زیاد با هم بحث می کنند و یکی از احساس های رایج در بحث ها خشم است. ما خیلی وقت ها به خاطر هم نظر نبودن با هم عصبانی می شویم. خیلی چیزها می تواند ما ر ا عصبانی کند که در آینده در [...]

  • چگونه فکر می کنیم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

چگونه فکر می کنیم

ف.خ                     محتوا و مسیر تفکر از دیدگاه روانشناسی همه ی انسان ها فکر می کنند. این توانایی در همه مشترک است, فارغ از محتوای آن. یعنی ما با استفاده از کلمات و تصاویری که ازدنیای بیرون گرفته ایم یا خودمان خلق کرده ایم می توانیم به [...]

  • به خودتان اجازه دهید غمگین شوید دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

به خودتان اجازه دهید غمگین شوید

ف.خ             روانشناسی غمگین بودن انسان غمگین : زندگی روی زمین هیچ وقت برای انسان آسان نبود. انسان همشه آرزوهایی داشت که خیلی هم دست یافتنی نبودند. به همین خاطر غم بخشی از طبیعت زندگی انسان شد. انسان غمگین انسان غمگین همان چیزی است که ما نمی خواهیم باشیم. ما تلاش [...]

  • عقده ی مردانگی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

درباره ی عقده ی مردانگی

ف.خ             عقده ی مردانگی و اثبات قدرت جنسی مرد برای اثبات قدرت جنسی خود کارهای مختلف انجام می دهد.  تجاوز جنسی: یکی از دلایل تجاوز  عقده ی مردانگی است. مردان متجاوز خیلی اوقات عمل تجاوز را اینطور توجیه می کنند: این که آن زن هم به رابطه جنسی نیاز دارد، [...]

  • قدرت جنسی مرد دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

قدرت جنسی مرد

ف.خ             قدرت جنسی مرد از دیدگاه روانشناسی مردی که بتواند زنان بیشتری را تصاحب کند، از همه قوی تر است. رابطه جنسی یکی از راه هایی است که مرد با آن قدرت خود را نشان می دهد.  مردانگی و قوی بودن جذابیت یک مرد است و هر چه قدرت او [...]

  • خود واقعی دوست داشتنی نیست! دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

ف.خ             روانشناسی انتظارات اشتباه خود واقعی ام را دوست نداشته باش! ما اگر توانمند باشیم  بتوانیم درست فکر کنیم اهل زحمت و  تلاش باشیم احترام بیشتری خواهیم داشت. اگر توانایی صبر کردن برای رسیدن به هدف را داشته باشیم،  معتدل و قابل اعتماد به نظر خواهیم آمد.  اگر شخصیت منطقی [...]

  • خود واقعی ام را دوست نداشته باش! دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

ف.خ             "باید منو واسه ی خودم بخواد" یعنی چه؟ خود واقعی: "باید منو واسه ی خودم بخواد". این یک توقع احساسی در روابط عاشقانه است. بیشتر قوانین و خواسته های ما از دید روانشناسی  در نهایت به یک نیاز یا ترس در عمق وجودمان می رسند.  این جمله یعنی چه؟ [...]

  • چرا مرگ را باور می کنیم؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس

چرا مرگ را باور می کنیم؟

ف.خ                              از دست دادن یا به دست نیاودن؟ چرا مرگ را باور می کنیم؟ سخت ترین اتفاق زندگی چیست؟ به نظر می رسد پاسخ مرگ است.  مرگ یعنی تمام شدن، تمام شدنی که خبر نمی کند،  ناگهان می آید و یک انسان [...]