• دلیل بدجنسی چیست؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

دلیل بدجنسی چیست؟

روانشناسی بدجنسی هر انسانی احتمالا گاهی در زندگی بدجنس می شود. چه چیزی در درون ما اتفاق می افتد که باعث بدجنسی می شود؟ بدجنسی زمانی اتفاق می افتد که ما نفرت را تجربه کنیم. هنگامی که در یک رابطه یا مواجهه با یک رویداد احساس نفرت در وجودمان زنده شود، مستعد بدجنسی هستیم. ما [...]

 • انتخاب معنا یا درماندگی آموخته شده؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

انتخاب معنا یا درماندگی آموخته شده ؟ 

این که برای هر رویدادی به دنبال معنا باشیم خطرناک است! اگر بخواهیم مردم روی زمین را به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم، یکی از فاکتورهای تمایز بین انسان ها، نگاهشان به دلایل رویدادهاست. این که آنها برای اتفاقات زندگی و رویدادهای طبیعت به دنبال چه توضیحی هستند. نتیجه ی تفکر عذاب چرا مذهب هنوز [...]

 • به خودتان و دیگران انرژی مثبت ندهید! دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت
 • به خودتان و دیگران انرژی مثبت ندهید! دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

به خودتان و دیگران انرژی مثبت ندهید!

انرژی مثبت از دیدگاه وانشناسی در مورد چیزهای اشتباهی که به ظاهر درست هستند زیاد نوشتم. مطالبی که بارها و بارها از طریق رسانه ها و تریبون های مختلف تکرار شده، تبدیل به اصل، قاعده و باور شده اند. دیگر هرگز این حرف ها را نزنید! انسان ها تغییر نمی کنند ازدواج عاقلانه را فراموش [...]

 • چرا مذهب از بین نرفته است؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

چرا مذهب هنوز از بین نرفته است؟

نیاز به مذهب از دید روانشناسی از دید روانشناسی هر رفتاری که تکرار می شود، حتما از جایی تشویق می شود. یعنی عاملی وجود دارد که آن رفتار را تقویت می کند. پشت هر رفتاری یک فکر، احساس یا دیدگاه وجود دارد. بسیاری از افکار ریشه ی ناخودآکاه داشته، خودآیند و سریع هستند و ما [...]

 • آیا رابطه ی جنسی بدون صمیمیت آزادی است؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت
 • آیا رابطه ی جنسی بدون صمیمیت آزادی است؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

آیا رابطه جنسی بدون صمیمیت آزادی است؟

آزادی جنسی از دید روانشناسی  انسان از زمانی که زندگی را بر سیاره ی زمین شروع کرد، درگیر نیازهایش بود. نیازهای قوی، عمیق و متفاوتی که گاه با هم در تضاد قرار می گیرند. نیازهایی که همیشه به راحتی برآورده نمی شوند. خیلی وقت ها انسان های زیادی مجبور شدند از بسیاری از نیازهای خود [...]

 • چرا دنیا را مردان ساخته اند؟ دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

چرا دنیا را مردان ساخته اند؟

چرا قدرت در دست مردان است؟ روانشناسی مردان تاثیرگذارتر از زنان: وقتی رویدادی تکرار می شود حتما یک دلیل محکم دارد. وقتی انسان بر رفتاری اصرار دارد، حتما نیازی از او دارد برآروده می شود. نیاز فرمانده انسان! یکی از پرسش هایی که در دنیای مدرن زیاد مطرح شده این است که چرا مردان از [...]

 • نیاز فرمانده انسان! دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

نیاز فرمانده انسان!

 نیازها از دید روانشناسی وقتی در مورد انسان فکر می کنیم، باید نیازها را به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در نظر داشته باشیم. نیازها همیشگی، پرقدرت و ذاتی بوده، هیچ گاه فراموش نمی شوند. آن دسته از رفتارهای بشر که در طی قرن ها تکرار شده، بخشی از زندگی روزمره گشته اند، به [...]

 • زایمان پرنسس ها دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت
 • زایمان پرنسس ها دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس رشت

زایمان پرنسس ها!

اصزار بر پرنس و پرنسس بودن روانشناسی پرنسس بودن یک رویاست. پیراهن با آستین پفی و دامن پر چین، موهای بلند، خانه ای مجلل و پرنسی که همیشه عاشق است. این ها می تواند به شخص احساس خوشبختی دهد، هر چند که در دنیای بیرون از انیمیشن های والت دیزنی همه ی این شرایط هم [...]

 • هر انسانی روزی سقوط می کند دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

هر انسانی سقوط می کند

 سقوط انسان بیمارانی که در بیمارستان هستند دو دسته هستند. یک گروه آن هایی که آمدند تا خوب شوند، یک گروه آن هایی که هرگز خوب نمی شوند. ولی کسانی که حالشان خوب می شود، می دانند دیر یا زود روزی می رسد که آنها هم دیگر بهتر نشده، بدنشان در برابر نیروهای داخلی و [...]