• این متن حاوی کمی توهین است! دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

گاهی باید کمی توهین کرد!

گاهی باید توهین آمیز نوشت! 🖋 غیرت احساس مسئولیت نیست 🖋 غیرت محافظت نیست 🖋 غیرت همان حسادت نیست 🖌 غیرت خشم است 🖌 احساس مالکیت است 🖌 غیرت کنترل بیمارگون زن توسط مرد است. 🖌 غیرت کشتن یک انسان به دست انسانی دیگر است. با کلمات بازی نکنید و سعی ننمایید مفاهیم را تغییر [...]

 • هر انسانی روزی سقوط می کند دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

هر انسانی سقوط می کند

 سقوط انسان بیمارانی که در بیمارستان هستند دو دسته هستند. یک گروه آن هایی که آمدند تا خوب شوند، یک گروه آن هایی که هرگز خوب نمی شوند. ولی کسانی که حالشان خوب می شود، می دانند دیر یا زود روزی می رسد که آنها هم دیگر بهتر نشده، بدنشان در برابر نیروهای داخلی و [...]

 • خوشبختی یعنی داشتن پول و عشق دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

دروغ هایی در مورد خوشبختی

روانشناسی خوشبختی در مورد خوشبختی زیاد صحبت شده است. به نظر می رسد بیشترین نظری که در این مورد در جامعه ی ما تکرار شده است این است: خوشبختی یک حس درونی است که باید احساس شود، در کل نمی توان خوشبختی را تعریف کرد.   چرا ما این نظر را به دفعات شنیدیم؟ چرا [...]

 • یک توضیح مختصر در مورد روانشناس و روانشناسی دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

یک توضیح مختصر در مورد روانشناس و روانشناسی

روانشناسی واقعی چیست و روانشناس چه می کند ؟ سوال ساده است ولی جواب راحتی ندارد. برخلاف آنچه فکر می کنیم بیشتر مردم تصور درستی از روانشناسی ندارند. گروه بزرگی از مردم در دو سر یک طیف قرار می گیرند. پیوستاری که در یک سوی آن افراد اصلا روانشناسی را قبول ندارند و آن را [...]

 • خرج کردن مرد و ارزش زن دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

خرج کردن مرد و ارزش زن

خرج کردن مرد برای زن ریشه ها و عوامل تقویت کننده  روانشناسی اجتماعی اگر برایم خرج کند بیشتر قدرم را می داند و اگر خرج نکند برایش بی ارزش می شوم. این باور محکمی است که در روابط میان مرد و زن وجود دارد و به سختی می توان آن را قبول نداشت. ولی لازم [...]

 • شخص سالم شخص عصبانی است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر
 • شخص سالم شخص عصبانی است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر
 • شخص سالم شخص عصبانی است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر
 • شخص سالم شخص عصبانی است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر
 • شخص سالم شخص عصبانی است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

شخص سالم شخص عصبانی است!

چطور می توانیم عصبانی نباشیم؟ روانشناسی اجتماعی من مردستیز نیستم. من فمینیست نیستم.\ من همیشه منطقی و منصفانه به مسائل نگاه می کنم و سریع قضاوت نمی کنم. من همیشه حدوسط هستم. اگر عصبانی نیستی سالم هم نیستی! شخص سالم شخص عصبانی است دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس  شخص سالم شخص عصبانی است [...]

 • نتیجه ی تفکر عذاب دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

نتیجه ی تفکر عذاب

 تفکر عذاب از دیدگاه روانشناسی هر کس بدی کند نتیجه اش را می بیند هر کس در حق دیگری ظلم کند، در زندگی اش خیر نمی بیند. در این باور زیان دیدن دیگری به اندازه ی سود رسیدن به خود فرد راضی کننده است. شخص احساس می کند آسیب رسیدن به دیگری به این معناست [...]

 • هوش هیجانی چیست؟دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی از دید روانشناسی هوش یکی از موضوعات جذاب و حساس است. همه ی افراد از این که بشنوند باهوش هستند خوشحال می شوند.  در سال های اخیر هوش بیش از پیش وارد زندگی روزمره ی ما شده است و مردم در مورد هوش خود و به ویژه کودکانشان بسیار کنجکاو هستند. ما به [...]

 • در برابر شکست قوی نباشید دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

در برابر شکست قوی نباشید

تجربه ی شکست از دید روانشناسی وقتی شکست می خوریم احساسات منفی به سراغمان می آیند. ممکن است ناراحت، عصبانی یا رنجیده خاطر شویم. این ها احساساتی هستند که تحملشان برای ما سخت است و می خواهیم هر چه زودتر از آن ها خلاص شویم. از دست دادن، به دست نیاوردن و شکست به انسان [...]