• انعطاف پذیرها را می شود دوست داشت دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

انعطاف پذیرها را می شود دوست داشت

نشانه ی انعطاف پذیری از دیدگاه روانشناسی اگر می خواهید شخصیت سالم را از بیمار تشخیص دهید فقط باید به یک نشانه توجه کنید: " انعطاف پذیر بودن" از یک انسان سالم و طبیعی انتظار می رود شرایط را بفهمد، وجودش ابعاد مختلف داشته باشد و این ابعاد با توجه به موقعیت ابراز شوند. در [...]

  • می خواهم جهان را کنترل کنم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس
  • می خواهم جهان را کنترل کنم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

می خواستم جهان را کنترل کنم

ف.خ         احساس کنترل و تسلط بر شرایط یک نیاز روانشناسی   مردم ترجیح می دهند با پای خودشان بروند، آن ها وقتی متوجه می شوند دیگر در رابطه عزیز نیستند، با اختیار خود رابطه را تمام می کنند. این به انسان احساس قدرت و کنترل می دهد، فارغ از این که چه شرایط [...]

  • بزرگترهای سخت گیر با ما چه می کنند؟ دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

بزرگترهای سخت گیر چه می کنند؟

ف.خ                  اثر سخت گیر بودن از دید روانشناسی همیشه کارهایی هست که ما نباید انجام بدهیم. در روابط بین انسان ها قوانین نوشته و نانوشته ای وجود دارد که کم و بیش باید رعایت شود. برای اینکه ما انسان های قابل تحملی باشیم، نیاز است که گاهی [...]

  • هیچکس با نصیحت درست نمی شود دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

هیچکس با نصیحت درست نمی شود

ف.خ    روانشناسی نصیحت  هیچ کس با نصیحت درست نمی شود،  این اتفاق البته در فیلم ها زیاد می افتد, ولی در واقعیت خیر! ما دوست داریم دیگری ما را درک کند. خودش را جای ما بگذارد و به احساس ما فکر کند. نصیحت همین کار را انجام می دهد. ما با توجه به نیازها [...]

  • کودک بی ادب درون !دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

کودک بی ادب درون !

ف.خ     کودک درون از دید روانشناسی کودک درون را همه می شناسید. اسمش را زیاد شنیدید. بخشی از وجود ما که به دنبال شادی و لذت بردن از زندگی است. کودک درون بخشی است که در لحظه زندگی می کند، به ما خیلی توصیه می شود که کودک درونمان را فعال نگه داریم. اینها [...]

  • محبت یا سرویس دادن به دیگران؟ دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

محبت یا سرویس دادن به دیگران؟

ف.خ     محبت کردن و سرویس دهی از دید روانشناسی سرویس دادن یعنی خدمت کردن به دیگران، کاری را برای دیگری انجام دادن، لطف کردن. سرویس دادن و محبت کردن به هم وابسته اند. ما به کسی سرویس می دهیم که دوستش داشته باشیم. یکی از شکایت های مشترک مردم این است که قدر محبت [...]

  • لطفا از کسی نخواهید گذشت کند! دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

لطفا از کسی نخواهید گذشت کند!

ف.خ                  گذشت از دید روانشناسی یعنی چه؟ به ما خیلی گفتند که بهتر است گذشت کنیم، بدی ها را فراموش کنیم و کسانی را که به ما ظلم کردند ببخشیم. چون بخشش از بزرگان است. ما چقدر می توانیم همانطور که بزرگان می گویند آدم های با گذشت [...]

  • چطور به تعادل می رسیم؟ دکتر فائزه خانلرزاده روانشناسی

چطور به تعادل می رسیم؟

ف.خ                   چطور به تعادل می رسیم؟  راه های رسیدن به تعادل از دید روانشناسی همه ی ما یک ترازو داریم که دائم وزنمان را می سنجد! در هر رابطه ای که قرار می گیریم، با هر کسی که روبرو می شویم، هر اتفاقی که میفتد، به شکلی [...]

  • هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد

ف.خ     جامعه ی ایده آل وجود ندارد ما خیلی منتظر هستیم که یک روزی همه چیز درست شود. یک جامعه ی خوب و آگاه، قوانین درست و آدم های خوب، زندگی با شادی و بدون مشکل. ولی حقیقت این است که جنس زندگی جور دیگری است.  هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد این که [...]