• گناه و سرطان دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس

گناه و سرطان

ف.خ                              سرطان نتیجه ی انجام گناه است! " ابتلا به سرطان در نتیجه ی گناهانی است که در گذشته انجام دادیم".  این جمله شاید در هیچ کتابی نوشته نشده باشد، شاید هیچ رسانه ای به این صراحت آن را نگفته باشد.  ولی [...]

  • اضطراب اول شدن دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس

اضطراب اول شدن

ف.خ                     روانشناسی وسواس، اضطراب و کمال گرایی خیلی از انسان ها دوست دارند اول باشند، ما به این می گوییم کمال گرایی یا ایده آلیست بودن. کمال گرایی شکلی از وسواس است. دلیل آن یک اضطراب عمیق است. این که من فقط در صورت اول بودن [...]

  • روانشناسی خدا دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس

روانشناسی خدا

ف.خ       دنیای دوست داشتنی یا ترسناک از دید روانشناسی هر انسانی وقتی سال های کودکی را پشت سر می گذارد دو تصویر در ذهنش شکل می گیرد: یک تصویر از خود و یک تصویر از دنیا این دو تصویر بعد از کودکی دیگر تغییر نمی کنند.  انسان در سالهای اول زندگی به یک [...]

  • من لجباز لوس و بامزه هستم دکتر فائزه خانلرزاده

من لجباز ، لوس و بامزه هستم!

ف.خ       روانشناسی لوس ها: لوس و لجباز : بعضی ویژگی ها خیلی بد هستند، ولی ما آنها را بد نمی دانیم. وقتی جایی از ما سوال می شود نقاط ضعف شما چیست معمولا به رفتارهایی اشاره می کنیم که از نظر جامعه خجالت آور نیستند، حتی ممکن است جالب و بامزه هم باشند، [...]

  • در لحظه زندگی نمی کنم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

در لحظه زندگی نمی کنم

ف.خ                   چطور در لحظه حال زندگی کنم؟؟               یکی از توصیه ها برای زندگی بهتر این است: در لحظه زندگی کن. این را در سال های اخیر زیاد شنیدیم. خیلی از ما این را قبول داریم که زندگی کردن در لحظه [...]

  • اختلال تبدیلی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

اختلال تبدیلی

ف.خ                     درباره ی اختلال تبدیلی                    اختلال تبدیلی : یکی از اشتباهات بزرگ بشر جدا کردن جسم و روان از هم بود.  مفاهیمی مثل جسم، مغز، روح، روان، ناخودآگاه، ذهن، فکر هنوز تعریف روشن و مرز مشخصی ندارند. [...]

  • روحم درد می کند دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

روحم درد می کند

ف.خ                                        درد و رنج های انسان سرم درد می کنه. ناراحتم. دلم گرفته. دلم درد می کنه. واکنش ما به این جملات چیست؟ تفاوت این جمله ها با هم چیست؟  باز هم می خواهم در مورد [...]

  • روانشناسی تواضع دکتر فائزه خانلرزاده

تواضع نداشته باش!

ف.خ                                                       نگاهی دوباره به یک ویژگی خوب به نام تواضع                تواضع یعنی غرور برعکس.                این [...]

  • روانشناسی حسادت دکتر فائزه خانلرزاده

من حسادت می کنم

ف.خ                                                                    من حسادت می کنم              روانشناسی حسادت: اگر کسی موی بلند و طلایی داشته باشد، من [...]