• آزادی ام در خاورمیانه آرزوست دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

آزادی ام در خاورمیانه آرزوست

ف.خ     اصلا آزادی یعنی چه؟ می گویند آزادی تعریف مشخصی ندارد، یک مفهوم انتزاعی است که نمی شود آن را کامل و جامع تعریف کرد. وقتی حرف از آزادی می شود عده ا ی می ترسند.  واکنش سریع به آزادی این است که حتما باید حد و مرزی برای آن قائل شد، چون ما [...]

  • نابودی و زوال انسان دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

زوال و نابودی انسان

ف.خ     اتانازی هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد. یکی از ترس های انسان از دست دادن است.  انسانی که کم کم رشد می کند، جوانی را تجربه می کند، غرور، زیبایی و آینده ای دور و دراز... انسانی که تلاش می کند، در میانسالی پول و موفقیت را به دست می آورد. و کم [...]

  • چقدر باید محبت کنیم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

چقدر باید محبت کنیم؟

ف.خ     روانشناسی محبت چقدر باید به دیگری محبت کنیم که هم لوس نشود و هم خودش را برایمان نگیرد؟  وقتی می گوییم محبت، نخست باید این را بدانیم که صحبت در مورد یک نیاز بسیار عمیق است.  دوم آن که باید برگردیم به سال های دور. محبت چیست؟ یک نیاز قوی  که منطق و [...]

  • ما به تحریک نیاز داریم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

ما به تحریک نیاز داریم

ف.خ              نیاز به تحریک از دید روانشناسی  نیاز به تحریک : زندگی تا حالا سخت بوده، قرار است بعدها راحت شود. انسان همیشه با این ایده زندگی کرده است. ما یک آرمان شهر داریم، یک بهشت که در آن همه چیز خوب و آرام است. همه ی نعمت ها فراهم [...]

  • روانشناسی تعصب دکتر فائزه خانلرزاده

تعصب ما را عصبانی می کند

ف.خ              تعصب از دید روانشناسی مردم زیاد با هم بحث می کنند و یکی از احساس های رایج در بحث ها خشم است. ما خیلی وقت ها به خاطر هم نظر نبودن با هم عصبانی می شویم. خیلی چیزها می تواند ما ر ا عصبانی کند که در آینده در [...]

  • چگونه فکر می کنیم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

چگونه فکر می کنیم

ف.خ                     محتوا و مسیر تفکر از دیدگاه روانشناسی همه ی انسان ها فکر می کنند. این توانایی در همه مشترک است, فارغ از محتوای آن. یعنی ما با استفاده از کلمات و تصاویری که ازدنیای بیرون گرفته ایم یا خودمان خلق کرده ایم می توانیم به [...]

  • به خودتان اجازه دهید غمگین شوید دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

به خودتان اجازه دهید غمگین شوید

ف.خ             روانشناسی غمگین بودن انسان غمگین : زندگی روی زمین هیچ وقت برای انسان آسان نبود. انسان همشه آرزوهایی داشت که خیلی هم دست یافتنی نبودند. به همین خاطر غم بخشی از طبیعت زندگی انسان شد. انسان غمگین انسان غمگین همان چیزی است که ما نمی خواهیم باشیم. ما تلاش [...]

  • عقده ی مردانگی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

درباره ی عقده ی مردانگی

ف.خ             عقده ی مردانگی و اثبات قدرت جنسی مرد برای اثبات قدرت جنسی خود کارهای مختلف انجام می دهد.  تجاوز جنسی: یکی از دلایل تجاوز  عقده ی مردانگی است. مردان متجاوز خیلی اوقات عمل تجاوز را اینطور توجیه می کنند: این که آن زن هم به رابطه جنسی نیاز دارد، [...]

  • قدرت جنسی مرد دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

قدرت جنسی مرد

ف.خ             قدرت جنسی مرد از دیدگاه روانشناسی مردی که بتواند زنان بیشتری را تصاحب کند، از همه قوی تر است. رابطه جنسی یکی از راه هایی است که مرد با آن قدرت خود را نشان می دهد.  مردانگی و قوی بودن جذابیت یک مرد است و هر چه قدرت او [...]