• کودک بی ادب درون !دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

کودک بی ادب درون !

ف.خ     کودک درون از دید روانشناسی کودک درون را همه می شناسید. اسمش را زیاد شنیدید. بخشی از وجود ما که به دنبال شادی و لذت بردن از زندگی است. کودک درون بخشی است که در لحظه زندگی می کند، به ما خیلی توصیه می شود که کودک درونمان را فعال نگه داریم. اینها [...]

  • محبت یا سرویس دادن به دیگران؟ دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

محبت یا سرویس دادن به دیگران؟

ف.خ     محبت کردن و سرویس دهی از دید روانشناسی سرویس دادن یعنی خدمت کردن به دیگران، کاری را برای دیگری انجام دادن، لطف کردن. سرویس دادن و محبت کردن به هم وابسته اند. ما به کسی سرویس می دهیم که دوستش داشته باشیم. یکی از شکایت های مشترک مردم این است که قدر محبت [...]

  • لطفا از کسی نخواهید گذشت کند! دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

لطفا از کسی نخواهید گذشت کند!

ف.خ                  گذشت از دید روانشناسی یعنی چه؟ به ما خیلی گفتند که بهتر است گذشت کنیم، بدی ها را فراموش کنیم و کسانی را که به ما ظلم کردند ببخشیم. چون بخشش از بزرگان است. ما چقدر می توانیم همانطور که بزرگان می گویند آدم های با گذشت [...]

  • چطور به تعادل می رسیم؟ دکتر فائزه خانلرزاده روانشناسی

چطور به تعادل می رسیم؟

ف.خ                   چطور به تعادل می رسیم؟  راه های رسیدن به تعادل از دید روانشناسی همه ی ما یک ترازو داریم که دائم وزنمان را می سنجد! در هر رابطه ای که قرار می گیریم، با هر کسی که روبرو می شویم، هر اتفاقی که میفتد، به شکلی [...]

  • هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد

ف.خ     جامعه ی ایده آل وجود ندارد ما خیلی منتظر هستیم که یک روزی همه چیز درست شود. یک جامعه ی خوب و آگاه، قوانین درست و آدم های خوب، زندگی با شادی و بدون مشکل. ولی حقیقت این است که جنس زندگی جور دیگری است.  هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد این که [...]

  • آزادی ام در خاورمیانه آرزوست دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

آزادی ام در خاورمیانه آرزوست

ف.خ     اصلا آزادی یعنی چه؟ می گویند آزادی تعریف مشخصی ندارد، یک مفهوم انتزاعی است که نمی شود آن را کامل و جامع تعریف کرد. وقتی حرف از آزادی می شود عده ا ی می ترسند.  واکنش سریع به آزادی این است که حتما باید حد و مرزی برای آن قائل شد، چون ما [...]

  • نابودی و زوال انسان دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

زوال و نابودی انسان

ف.خ     اتانازی هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد. یکی از ترس های انسان از دست دادن است.  انسانی که کم کم رشد می کند، جوانی را تجربه می کند، غرور، زیبایی و آینده ای دور و دراز... انسانی که تلاش می کند، در میانسالی پول و موفقیت را به دست می آورد. و کم [...]

  • چقدر باید محبت کنیم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

چقدر باید محبت کنیم؟

ف.خ     روانشناسی محبت چقدر باید به دیگری محبت کنیم که هم لوس نشود و هم خودش را برایمان نگیرد؟  وقتی می گوییم محبت، نخست باید این را بدانیم که صحبت در مورد یک نیاز بسیار عمیق است.  دوم آن که باید برگردیم به سال های دور. محبت چیست؟ یک نیاز قوی  که منطق و [...]

  • ما به تحریک نیاز داریم دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

ما به تحریک نیاز داریم

ف.خ              نیاز به تحریک از دید روانشناسی  نیاز به تحریک : زندگی تا حالا سخت بوده، قرار است بعدها راحت شود. انسان همیشه با این ایده زندگی کرده است. ما یک آرمان شهر داریم، یک بهشت که در آن همه چیز خوب و آرام است. همه ی نعمت ها فراهم [...]