ف.خ        

زمین می خواهد نفس بکشد

سال هاست در مورد زمین دارند هشدار می دهند. این که ما انسان ها داریم زمین را نابود می کنیم.

ما هوا را آلوده کردیم. رودخانه ها را به خیابان تبدیل کردیم. خاک و علف های زمین را با بتون و سنگ پوشاندیم، درخت ها را قطع کردیم و ساختمان ساختیم.

ما این هشدارها را می شنیدیم ولی کار خاصی نمی توانستیم انجام دهیم.

بعضی ها در طبیعت راه می افتادند و زباله ها را جمع می کردند، برخی سخنرانی می کردند و از خطرات آینده می گفتند.

برخی درخت می کاشتند،

ولی کسی نمی توانست مردم زمین را مجبور کند سبک زندگی خود را عوض کنند.

چون هنوز تهدیدی به چشم دیده نشده بود. چون ما همچنان دوست داشتیم در برج های بلند شهرهای بزرگ کار کنیم و شب ها در خیابان های پرترافیک و شلوغ، به خانه هایمان برگردیم.

ما به این سبک زندگی  عادت کردیم، ولی زمین دیگر نمی توانست این وضعیت را تحمل کند.

زمین به ما دستور ایست داده دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

  زمین به ما دستور ایست داده دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

زمین می خواهد نفس بکشد

می خواهد آسمانی پاک داشته باشد و انسان هایی که در آغوش گیاهان و درختان زندگی می کنند.

زمین ساکنانی را می خواهد که خودشان را با طبیعت یکی بدانند.

 زمین و کل جهان روح دارند و می فهمند.

 ما انسان ها هم بخشی از این روح هستیم، همه ی ما هوشمندیم و زندگی و وجودمان به هم مرتبط است.

هر جا که فرمول های طبیعی جهان را تغییر دادیم، طبیعت فریاد زد.

ساختن سدها، شهر سازی در مسیر رودخانه، ساختن برج های بلند در مسیر باد، کارخانه هایی که بدون توجه به ظرفیت زمین و هوا، تنها با اهداف اقتصادی ساخته شدند، همه ی این ها یعنی بر هم زدن نظم طبیعی زمین.

ما آنقدر به هشدارها گوش ندادیم که سرانجام زمین اعتراض کرد.

 آنقدر فکر نکردیم و مشغول روزمرگی شدیم، انقدر گفتیم به من چه! که زمین عصبانی شد.

گفت زندگی من و شما به هم ربط دارد. زندگی همه ی شما به هم مرتبط است و مرزهای سختی که ساخته اید نمی تواند شما را از هم جدا کند.

ویروس کرونا آمد تا مردم ببینند که چقدر مسئولیت دارند. چقدر کارهایشان روی زندگی خودشان، دیگران و زمین تاثیر دارد.

ویروس کرونا آمد تا کسی دیگر نتواند بگوید به تو چه و به من چه. تا بفهمیم و به چشم خود ببینیم که چقدر سرنوشت همه ی مردم جهان به هم گره خورده است.

زمین به ما دستور ایست داده دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

 زمین به ما دستور ایست داده دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

باید صدای زمین را بشنویم

زمین دارد با ما حرف می زند. او می خواهد کارخانه ها تعطیل شوند. می خواهد درخت بکاریم، از شهرهای بزرگ دور شویم و طبیعی زندگی کنیم.

ویروس کرونا آمد تا ثروت و قدرت را از چنگ عده ای معدود در بیاورد.

 زمین می گوید در خانه ات بمان که امن ترین جا برای توست، از خودت مراقبت کن. ولی کارفرماها، قدرتمندان و صاحبان کارخانه ها نمی توانند این تغییر بزرگ در سبک زندگی بشر را بپذیرند.

به همین خاطر دارند مقاومت می کنند. در برابر تعطیلی، کار نکردن، پول درنیاوردن.

زمین می گوید دیگر اجازه نمی دهم به این روش زندگی ادامه دهید!

باید بپذیریم که بعد از کرونا دنیا تغییر خواهد کرد، به کمی دورترها نگاه کنیم و از این تغییر بزرگ نترسیم. همه چیز را رها کنیم و به حرف های طبیعت و زمین گوش کنیم.

می خواهم خوشبین باشیم.

خیلی خوشبین و بدانیم که این رها کردن و یکی شدن با طبیعت، برای ماندگاری انسان بر روی زمین است. برای سالم زندگی کردن، برای رسیدن به آنچه که بخاطر آن به دنیا آمده ایم.

برای این که از صبح تا شب در استرس کار و پول نباشیم و آرامش را روی زمین تجربه کنیم.

چه کنیم که زمین از ما راضی باشد؟

در خانه هایمان بمانیم

و درخت بکاریم.

زمین به ما دستور ایست داده دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

  زمین به ما دستور ایست داده دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

خودمان و شهر را آلوده نکنیم. در دوره ای از زندگی بشر هستیم که نیاز است توقف کنیم!

زندگی ما به یک بازنگری جدی نیاز دارد.

چون ما درست زندگی نکردیم و امروز زمین به ما دستور ایست داده!

 

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

آنها دارند لجبازی می کنند

اختیار یا اجبار؟ 

امیدواری انسان قشنگ است

علم یا انرژی مثبت

بحران بهتر از فاجعه است

شایعه این همه هم ترس ندارد!

فکر می کردم آنها هم فکر می کنند!

شکست کرونا با عقل یا اعتقاد؟

استرس یا ترس از کرونا؟

از بیماری کرونا بترسید!

حکایت غذا خوردن بچه ها

بزرگترهای سخت گیر چه می کنند؟

چاره ی ناخن جویدن چیست؟

در حالت درازکش تصمیم نگیرید!

هیچ کس با نصیحت درست نمی شود

کودک بی ادب درون!

محبت یا سرویس دادن به دیگران؟

چرا گفتند خودارضایی نکنید؟

جشن ولنتاین چه اشکالی دارد؟

چه چیزهایی را از اخبار می شنویم؟

لطفا از کسی نخواهید گذشت کند!

چیزهای اشتباهی که یاد گرفتیم

عاشقی بیماری است

چطور به تعادل می رسیم؟

تفکر مرگ چیست؟

همه ی مشکلات حل نمی شوند!

کرونا چیزی از انسان نمی داند!

چرا پزشکی قدیم طرفدار دارد؟

انتقاد از انتقاد!

وظیفه ی قانون آسایش یا ارامش؟

هیچ حالت ایده آلی وجود ندارد

آزادی ام در خاورمیانه آرزوست

زوال و نابودی انسان

چقدر باید محبت کنیم؟

شخصیت من بی ارزش است

حرف حساب دیکتاتورها چیست؟

گفتگو در جامعه ی سرکوب شده

چرا حرف و عمل ما یکی نیست؟

از آدم های بد هم باید حمایت کرد

دیگر جنگ بی جنگ!

عکس های خندان از کجا آمده اند؟

دوست داشتن غریب آشنا

چرا در بحث عصبانی می شویم؟

هویت چطور تهدید می شود؟

از امروز می گوییم دنیای جدید

چرا اخلاق خوب نیست؟!

ما نمی توانیم اخلاق مدار باشیم

ایرانی ها باهوش نیستند

چه کسانی عقل ندارند؟

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز

قصه ی حکومت های مهربان

ما مردم اسکناس هستیم

با کودک خجالتی چه کنیم؟

ما به تحریک نیاز داریم

ارزش دانشگاه چطور کم شد

تعصب ما را عصبانی می کند

نگاه جنسیتی چگونه است؟

قصه ی عشق وطن چیست؟

ازدواج در محضر اتفاق نمی افتد

واقعیت چطور تحریف می شود؟

سطوح تفکر و فراشناخت

آیا ما امنیت داریم؟

تفاوت مردان و زنان در پذیرش رنج

اثر والد بر سیاره ی زمین

چرا خانم ها غیبت می کنند؟

چگونه فکر می کنیم؟

درباره ی عقده ی مردانگی

قدرت جنسی مرد

کاش دنیا به سرباز نیاز نداشت!

کولبر بودن یک انتخاب نیست!

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

تماشای ماهواره اشکالی ندارد

تجاوز یک انحراف جنسی است!

چرا مرگ را باور می کنیم؟

گناه و سرطان 

مسئول بی اختیار

سورپرایز وزیر جوان

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 1

درباره ی دزد

روانشناسی دیدگاه های مختلف

جلوی بچه هایتان با هم دعواکنید!

اضطراب اول شدن

روانشناسی طلاق

روانشناسی خدا

قصه ی سطل زباله

روانشناسی اجتماعی و قوانین

چیزی به نام فرهنگ سازی وجود ندارد!

چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟

خیانت

 من لجباز، لوس و بامزه هستم!

نیاز به عشق و نوازش

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

در لحظه زندگی نمی کنم

قوانین غیر اخلاقی

چندهمسری

توجیه اخلاقی 2

توجیه اخلاقی 1

پیام های اخلاقی بی اثر

اخلاق و جهان بد

عشق با چون و چرا

انواع خودکشی

تواضع نداشته باش!

درباره ی خودکشی

تجمل گرایی در جهان سوم

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا