ف.خ    

روانشناسی شخصیت

هر کدام از ما دو تصویر کلی در ذهنمان دایم.

یک تصویر از خود

یک تصویر از دنیا

این تصویرها در سال های اول زندگی ساخته می شوند.

 فروید می گفت شخصیت ما در پنج سال اول زندگی شکل می گیرد.

در این سال های مهم نگرش ما نسبت به خیلی از پدیده ها تثبیت می شود.

این زمانی است که ما می فهمیم چه غذاهایی را دوست داریم.

چه رنگی، چه جور خانه ای و چه آدم هایی را دوست داریم.

 تصویری که از خودم دارم چگونه است؟

این تصویر می تواند دوست داشتنی باشد یا نباشد.

می تواند باارزش باشد یا نباشد.

عزیز باشد یا نباشد.

بیشتر افرادی که تا به حال به دنیا آمدند با این دید نسبت به خود بزرگ شدند که دوست داشتنی نیستند.

شاد کمی عجیب باشد، ولی اتفاق های دنیا و روابط انسان ها با هم این را می گوید.

ما دید خوبی نسبت به خودمان نداریم.

چرا ؟

 این تصویر را اولین افرادی که هر انسانی با آن ها مواجه می شوند می سازند.

پدر و مادر نماینده ی دنیا هستند.

شخصیت ما چطور ساخته می شود؟

این که ما چقدر سرزنش می شویم.

چقدر از ما تعریف می کنند.

چقدر دوستمان دارند.

 چقدر خواسته های غیرمنطقی ما شنیده می شود.

شخصیت سالم

ما آنقدر درگیر خوب و بد هستیم که فراموش کردیم چقدر به دوست داشتن هم نیاز داریم. 

روانشناسی که در مورد نیازها صحبت می کند، تبدیل به یک رشته ی لوکس شده که نیاز به آن چندان احساس نمی شود.

بیشتر ما ترجیح می دهیم در مورد روش های موفقیت اطلاعات کسب کنیم،

تا اهمیت دوست داشتن و دوست داشته شدن.

گوشمان به شنیدن درباره ی بایدها  و نبایدها و خوب ها و بدها عادت کرده

تا شنیدن چیزی در مورد نیازهای عمیق انسان. 

به همین خاطر بیشتر ما نمی دانیم چطور می شود یک شخصیت سالم (شخصیت سالم یعنی بدون بیماری روانی) داشت.

این که ما چقدر می توانیم

با خیال راحت در برابر کسانی که دوستشان داریم بد باشیم،

تعیین می کند که شخصیت سالمی خواهیم داشت یا نه.

بیشتر انسان ها این اجازه را نداشتند و ندارند.

 ما با این دید بزرگ می شویم که بد هستیم

و چندان ارزش دوست داشته شدن نداریم.

هر چقدر که انسان موفقی باشیم، این نگرش باستانی در ناخودآگاه ما هست.

به همین خاطر جذب انسان های مغرور می شویم.

کسی که می داند من خوب نیستم و ارزش توجه ندارم. 

کسی که از من بهتر و باارزش تر است، به همین خاطر من او را دوست خواهم داشت.

 

           

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

از امروز می گوییم دنیای جدید

چرا اخلاق خوب نیست؟!

ما نمی توانیم اخلاق مدار باشیم

ایرانی ها باهوش نیستند

چه کسانی عقل ندارند؟

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز

قصه ی حکومت های مهربان

ما مردم اسکناس هستیم

با کودک خجالتی چه کنیم؟

ما به تحریک نیاز داریم

ارزش دانشگاه چطور کم شد

تعصب ما را عصبانی می کند

نگاه جنسیتی چگونه است؟

قصه ی عشق وطن چیست؟

ازدواج در محضر اتفاق نمی افتد

واقعیت چطور تحریف می شود؟

سطوح تفکر و فراشناخت

آیا ما امنیت داریم؟

تفاوت مردان و زنان در پذیرش رنج

اثر والد بر سیاره ی زمین

چرا خانم ها غیبت می کنند؟

چگونه فکر می کنیم؟

درباره ی عقده ی مردانگی

قدرت جنسی مرد

کاش دنیا به سرباز نیاز نداشت!

کولبر بودن یک انتخاب نیست!

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

تماشای ماهواره اشکالی ندارد

تجاوز یک انحراف جنسی است!

چرا مرگ را باور می کنیم؟

گناه و سرطان 

مسئول بی اختیار

سورپرایز وزیر جوان

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 1

درباره ی دزد

روانشناسی دیدگاه های مختلف

جلوی بچه هایتان با هم دعواکنید!

اضطراب اول شدن

روانشناسی طلاق

روانشناسی خدا

قصه ی سطل زباله

روانشناسی اجتماعی و قوانین

چیزی به نام فرهنگ سازی وجود ندارد!

چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟

خیانت

 من لجباز، لوس و بامزه هستم!

نیاز به عشق و نوازش

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

در لحظه زندگی نمی کنم

قوانین غیر اخلاقی

چندهمسری

توجیه اخلاقی 2

توجیه اخلاقی 1

پیام های اخلاقی بی اثر

اخلاق و جهان بد

عشق با چون و چرا

انواع خودکشی

تواضع نداشته باش!

درباره ی خودکشی

تجمل گرایی در جهان سوم

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا