شعار و تعریف زندگی 

حدود صد سال پیش زمانی که مردم از ترس بیماری در خانه هایشان مانده بودند، احتمالا به این نتیجه رسیده بودند که چقدر سلامتی مهم است.

آزادانه قدم زدن در کوچه ها و دیدار با فامیل و آشناها چقدر خوب است و حرص خوردن برای پول و آینده های دور چقدر می تواند یکهو مسخره به نظر بیاید.

شاید همان مردم شروع کردن به گفتن و نوشتن اینکه پول مهم نیست و مهربانیست که ارزشمند است.

شاید روزهای قرنطینه ی قرن پیش باعث شد خیلی چیزها در دنیا تغییر کند و کتاب ها پر شود از حرف های قشنگ و مهربانانه.

همان حرف هایی که امروزه به آنها می گوییم شعار !

احتمالا آنها می خواستند این پیام را به انسان های آینده برسانند که خیلی خودتان را اذیت نکنید، این که صبح از خواب بیدار شوید، به سرکار بروید و شب خسته و کوفته به خانه برگردید و بخوابید اسمش زندگی نیست.

چون روزگار آنقدرها هم قابل پش بینی نیست و در یک روز یک صاعقه، یک لرزه و تکان بزرگ می تواند زندگی ها را زیر و رو کند.

پیام آنها به ما می رسید و دائم تکرار می شد. ما هم می خواندیم و به زندگی خودمان ادامه می دهیم. این اواخر یاد گرفته بودیم که با آنها مخالفت کنیم.

 بگوییم اینقدر شعار ندهید.

 زندگی همین است و جور دیگری نمی تواند باشد.

ما نمی فهمیدیم که آن شعارها حقیقت زندگی بودند.

اعتراف می کنم برخی مطالبی را که در دوران پیش از کرونا نوشته بودم الان قبول ندارم و در این مدت فهمیدم که در مورد زندگی اشتباه فکر می کردم. 

مثلا این:

در لحظه زندگی نمی کنم

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر
دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر