ف.خ

رابطه بین فرهنگ و تمدن

 شکاف نسلی: شکاف نسلی یکی از مسائل مشترک همه جوامع است. روانشناسان اجتماعی به این شکاف بسیار پرداخته اند. علت این شکاف دائمی چیزی نیست جز: سرعت حرکت ناهماهنگ لایه های جامعه. این لایه ها چیستند؟

 فرهنگ شامل دو بخش مادی و غیرمادی است. بخش مادی فرهنگ همان تمدن است .بخش سخت افزار فرهنگ. بناهای تاریخی جزیی از آن است. چیزهایی که با چشم دیده می شوند: تکنولوژی، امکانات رفاهی و …

 بخش غیرمادی یا نمود نرم افزاری فرهنگ شامل:

 رفتارها

آداب و سنن

 عقاید

و باورهای حاکم بر جامعه است.

  سرعت تغییر این دو بخش یکسان نیست.  بخش سخت افزاری با ورود تکنولوژی براحتی تغییر شکل میدهد. ولی عقاید و ارزشها در برابر تغییر مقاومت میکنند. دلیل این مقاومت تمایل افراد برای حفظ ثبات و امنیت است. اطمینان از این که همه چیز بدرستی سر جایش است. همانگونه که در گذشته بود.

شکاف فرهنگی:  جدایی دو بخش مادی و غیر مادی فرهنگ

 

شکاف نسلی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

شکاف نسلی دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

شکاف فرهنگی یعنی: فرهنگ برای سازگاری با نوآوری های تکنولوژیک

  مشکلات

  تعارضات اجتماعی

 تغییر ارزش ها

و ورود باورهای جدید

 به زمان نیاز دارد.

زمانی که شرایط مادی در جامعه تغییر می کند، این تغییرات باید با فرهنگ متناسب شود. اما همیشه تغییرات  مادی با جهان فرهنگی همگام نیست. این تاخیر را شکاف گویند.

 شکاف فرهنگی نشانه یک دوره ناسازگاریست. فرهنگ  برای انطباق با شرایط جدید مادی می جنگد.  شکاف فرهنگی یک پدیده اجتماعی رایج است. بویژه جوامعی که سرعت تغییرات و تکامل مادی بالاست،  این درحالیست که فرهنگ تمایلی به تغییر ندارد.

هرگاه در فرهنگ تغییری رخ دهد،  تمدن نسبت به باورها با چالش کمتری تغییر میکند.

 تحول در ابعاد معنوی فرهنگی به :

زمان بیشتر

و شرایط پیچیده تر و ژرف­تری

نیاز دارد.

 به این فاصله زمانی افتادگی فرهنگی می گوییم. فاصله بین تغییر تمدن و تغییر باورها.