طبیعت و فیزیولوژی مرد و زن

روانشناسی

فلسفه ی وجود زن و مرد آفریدن انسان است. این دو جنس از گونه ی بشر در کنار هم موجود جدیدی را بوجود می آورند تا زندگی روی زمین ادامه داشته باشد.

مرد تمایل دارد تا جایی که می تواند فرزند داشته باشد.

او تا آخر عمر بی نهایت سلول جنسی دارد و نمی خواهد آنها را هدر دهد. ریشه ی گناه بودن خودارضایی هم همین بیرون ریخته شدن اسپرم هاست، چون در گذشته این کار را برابر با قتل در نظر می گرفتند. این باور در عصر ویکتوریا بسیار رواج داشت و حتی هنوز هم برخی افراد با پیشگیری از بارداری احساس گناه می کنند.

 برخلاف مرد، طبیعت زن برای بچه دار شدن محدودیت دارد.

او تنها در روزهایی مشخصی از ماه و فقط تا حدود میانسالی می تواند باردار شود. زن تعداد فرزندان مرد را محدود می کند، بنابراین مرد می خواهد که با زن های بیشتری آمیزش جنسی انجام دهد تا ژن های خود را پخش کند.

در اینجا باز هم طبیعت محدودیت هایی دارد.

از آنجایی که ژنوم نر وزن کمتری نسبت به ژنوم ماده دارد، چابک تر بوده، احتمال ایجاد زایگوت نر بیشتر از ماده است. یعنی به طور طبیعی جمعیت مردان از زنان بیشتر است.

بنابراین در صورت آمیزش جنسی یک مرد با زنان متعدد، احتمال وفادار نماندن زنان هم افزایش پیدا می کند.

چرا که مردان برای تصاحب زنان بیشتر و انتقال ژن های خود با هم رقابت خواهند کرد. رقابتی که محکوم به شکست است، چون تعداد مردان همواره بیشتر از زنان است.

از آنجا که مرد به طور طبیعی راهی ندارد که از پدر بودن خود مطمئن شود، برای ارضای” نیاز مهم ترش از برخی خواسته های خود دست می کشد. مرد از زن می خواهد به او وفادار باشد تا اطمینان حاصل کند که پدر شده است،  زن هم برای تامین نیازهای فیزیولوژی و عاطفی از او تعهد می خواهد.

طبیعت مرد و زن این است که هر دو نیاز دارند به هم وفادار بوده، تعداد محدودی فرزند داشته باشند تا بتوانند از آنها مراقبت کنند. 

بنابراین خواسته هایی مانند تنوع طلبی و احساس مالکیت که به عنوان رفتارهایی طبیعی در نظر گرفته می شوند، تنها بخشی از طبیعت انسان بوده، با نیازهای سطح بالاتر او در تضاد قرار می گیرند. 

بشر زمانی که روی زمین موثرتر شد، قوانین را نوشت.

به این دلیل که می خواست به جای جفت گیری، خردمندانه عشق ورزی کند. چون لازم بود انسان هایی که در نیازهای حیوانی شان ماندند، از همنوعان باهوش تر خود یاد بگیرند چطور رفتار کنند. انسان ها قوانین را نوشتند تا هم اطمینان، لذت و احترام بیشتری به دست آورند و هم بقای خود را تصمین کنند.

 

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر