ف.خ

  مفهوم عقده اودیپ فروید و اسطوره یونان باستان

عقده  اودیپ: فروید اسطوره شناس و به زبان یونانی مسلط بود. برای مفاهیم روانکاوی از داستانهای اساطیر یونان بسیار کمک گرفت. مفهوم عقده اودیپ یکی از مفاهیم درک نشده  فروید است. این مفهوم دشمنان زیادی را در جامعه روانکاوی برای او بوجود آورد.

فکر میکنم دانستن ریشه مفهوم اودیپ به درک بهتر این عقده کمک کند.

در اساطیر یونان باستان آمده: در سرزمینی به نام تبس پادشاهی با ملکه زندگی میکرد. ملکه باردار شد.

شبی پادشاه خواب دید: از شکم ملکه درختی بیرون آمد و همه  سرزمین او را تصرف کرد.

او از معبران و پیشگوها خواست تا خواب او را تعبیر کنند. معبران پیشبینی کردند پسر پادشاه در آینده او را خواهد کشت .

(درخت نماد فالیک است).

 سرنوشت اودیپ

 بعد از به دنیا آمدن پسر، پادشاه دستور داد قوزک پای نوزاد را سوراخ کنند. او را به جنگل ببرند تا توسط گرگ ها خورده شود. ولی خدمه ای که مامور این کار بودند دلشان نیامد نوزاد را در جنگل رها کنند.  او در خانواده ای دیگر بزرگ شد. نام کودک را اودیپ گذاشتند. اودیپ به معنای قوزک ورم کرده است.

عقده اودیپ دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

عقده اودیپ دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

 

سالها بعد اودیپ پسری قدبلند و خوش چهره شد. روزی هنگام عبور از یک گردنه با پدرش برخورد میکند. و در یک دعوا او را میکشد. بدون اینکه بداند آن مرد پدرش و پادشاه تبس بوده. اودیپ میترسد و به تبس فرار میکند.

زیگموند فروید دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

زیگموند فروید دکتر فائزه خانلرزاده                    روانشناس

ابولهول معروف را هم بشناسید!

ورودی تبس جایگاه ابوالهول بود. و مردم از او میترسیدند. هر کس قصد داشت وارد شهر شود، اوبوالهول یک معما از او می پرسید.  اگر شخص جواب نمیداد دود میشد!

 معما این بود: آن چیست که اول چهار تا پا دارد. بعد دو و آخر سه تا؟ اودیپ اولین کسی بود که جواب سوال را داد: و آن انسان بود (الان آسونه اون موقع کسی نشنیده بود).

ابوالهول دود شد و مردم خیلی خوشحال شدند. به خاطر همین اودیپ را پادشاه کردند. مطابق سنت  با ملکه ازدواج کرد. درحالیکه نمیدانست ملکه مادرش است.

 پسران اودیپی

پسرانی که عقده  اودیپ دارند عموما در رقابت با مردها برای تصاحب زن هستند. همه مردها نماد پدر بوده، جذب زنهای مادرنماد میگردند. یکی از نشانه های مادرنماد بودن این است که سن زن خیلی بیشتر از مرد باشد. این افراد به طور ناخودآگاه در سکس با همسر احساس گناه میکنند.  احتمال خیانت در این افراد بالاست.

در واقع میشود گفت در عقده  اودیپ پدر نماد صاحب قدرت و مادر نماد زن دور از دسترس است.

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

قصه عشق

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

اختلال شخصیت نمایشی

 مکانیزم عشق د رمغز

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا