ریشه ی غیرت از دیدگاه روانشناسی

خیلی از ویژگی ها درونی هستند و خیلی ها هم اکتسابی، یعنی ازمحیط به دست آمده اند و ریشه ای در دورن ما ندارند.

غیرت از کجا آمده است؟

از دیدگاه فرگشتی مرد احساس مالکیت بیشتری نسبت به زن دارد، چون هیچ گاه به اندازه ی زن مطمئن نیست که فرزند متعلق به خودش است. چرا که کودک در بدن زن رشد می کند و زن با چشم خود تولد و بیرون آمدن او را از بدنش می بیند.

این عدم اطمینان باعث بوجود آمدن احساسی به نام غیرت در مرد شد.

از دیدگاه روانشناسی می توان توصیح داد آنچه که غیرت را بوجود می آورد، ضطراب و احساس عمیق دوست نداشتن خود است. 

مرد نیاز داشت برای نگه داشتن زن در کنار خود تلاش بیشتری کند و برای اثبات پدر بودن فامیلی خود را بر روی فرزند بگذارد.

غیرت مرد به همسر دلیل بیولوژیک دارد و از دیدگاه فرگشتی توضیح داده می شود، براحتی می توان مشاهده کرد که ریشه ی غیرت عدم اطمینان نسبت به خود و همسر است، نه دوست داشتن و اگر قانون هم از این ضعف را به رسمیت بشناسد و به آن پروبال دهد، زمینه ی توحش را در بستری امن فراهم کرده است. 

غیرت همان بی اعتمادی است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

غیرت همان بی اعتمادی است دکتر فائزه خانلرزاده  

غیرت مرد نسبت به دختر، مادر و خواهر هیچ دلیل بیولوژیک و درونی ندارد و تنها از محیط یاد گرفته شده است، ولی غیرت هم مانند هر احساس ناخوشایند دیگری باید با توجیهات جامعه پسندی ارائه می شد تا بتوان آن را تحمل کرد.

غیرت که  همان ضعف و بی اعتمادی

نابرابری

و احساس تملک انسان به انسان است،

آنقدر با واژه هایی مانند شرف، مردانگی و آبرو  تداعی شد که مفهومش تغییر کرد

غیرت همان بی اعتمادی است دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

غیرت همان بی اعتمادی است دکتر فائزه                            خانلرزاده  روانشناس

و مرد بی غیرت،

مردی که احساس مالکیت به زنی دیگر ندارد

و او را انسانی محترم و قابل اعتماد همانند خودش می بیند،

به سیب زمینی تشبیه

و سالها در طنزهای سیستمی تعریفی احمقانه از او به جامعه ارائه شد.

فکر می کنم روزی رسیده که باید محکم بایستیم و واژه های ناموس و غیرت را از ذهن و فرهنگ و قوانین سزرمین مان حذف کنیم

و اجازه ندهیم این همه نابرابری، خشونت، ظلم و سرکوب به صورت قانونی و سیستمی به فرزندان ایران آموزش داده شود.

امروز به اندازه کافی دلیل داریم که بفهمیم بی غیرت بودن ارزش است و باید به آن افتخار کنیم.

 ضعیفه ها و مردان باغیرت

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر
دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر