تفاوت غیرت و احساس مسئولیت از دید روانشناسی

احساس مسئولیت یک احساس و رفتار آگاهانه، منطقی و هدفمند است. غیرت یک هیجان برخواسته از بخش های زیرین مغز است که ارتباطی با کورتکس فرونتال که محل تفکر است ندارد.

در غیرت همواره خشم و مالکیت وجود دارد.

 یک نفر صاحب یک نفر دیگر بوده، سبک زندگی او را تعیین می کند. این مالک می تواند مهربان باشد و از قدرت قانونی و عرفی خود کمتر استفاده کند. می تواند چندان هم مهربان نباشد و از اختیارات خود چشم پوشی نکند.

همه ی ما می دانیم احساس مسئولیت ارتباطی با غیرت ندارد

 و این را هم می دانیم کسی با احساس مسئولیت مخالفتی ندارد. وقتی غیرت را زیر سوال می بریم، در حقیقت به اختیارات بی حد و حصری که قانون به مرد اعطا کرده اعتراض داریم.

احساس مسئولیت وابسته به جنسیت نیست و در همه ی انسان ها تا حدی وجود دارد. ولی غیرت یک هیجان مردانه است. در فرهنگ ماناموس پرستی شرط مردانگی است و به همین دلیل مخالفت با آن برای شخص معترض هزینه های زیاد دارد.

 کسانی که از غیرت دفاع می کنند نگران زیر سوال رفتن احساس مسئولیت نیستند.

آنها نگران بی ارزش شدن احساس مردانگی هستند، چرا که رفتارهای ناموس پرستی همواره به عنوان رفتارهایی باارزش که مشخصه ی مردان واقعی است، معرفی شدند.

کسی که احساس مسئولیت دارد می تواند فکر کند.

 می تواند ذهنی جنسیت زده نداشته باشد. می تواند بپذیرد که زن به اندازه ی مرد حق تصمیم گیری دارد.

شخص مسئول به وظایف خود آگاه است. وظایفی که در محیط کار و زندگی به عهده ی او گذاشته شده است. احساس مسئولیت هیچ گاه سبب نمی شود که کسی دیگری را از تحصیل منع کند. اجازه ی شاغل بودن ندهد و امکان زندگی مستقل را از او بگیرد.

 احساس مسئولیت باعث نمی شود یک نفر دیگری را به زور وادار به ازدواج کند.

ولی شخص غیرتی دیگری را از تحصیل، رشد اجتماعی، داشتن رابطه ی عاطفی با معشوق و استقلال مالی باز می دارد. شخصی با این نگرش می تواند ناموس خود را محدود کند و در صورت نافرمانی چوب را بالاتر برده، حتی به قتل برساند.

احساس مسئولیت باعث نمی شود کسی به قتل برسد، ولی ناموس پرستی بارها و بارها انسان های زیادی را به قتل رسانده است.

غیرت هیچ چیز قابل دفاعی ندارد. رفتاری افراطی و هیجانی وابسته به فرهنگ است که در نقاط سیاه جهان رواج دارد. به همین دلیل برای اعتبار بخشیدن به خود به مفاهیم مثبتی مانند احساس مسئولیت نیاز دارد.

 مترادف دانستن غیرت و احساس مسئولیت در حقیقت سرقت از یک مفهوم ارزشمند و چسباندن آن به یک مفهوم کثیف و غیرقابل دفاع است.

 

 

 

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر