ف.خ                                         ” تابلوی نقاشی دختری در تراس درمیان گل های گلیسین اثر ویسنت رومرو”

                   دوست داشتن از دیدگاه روانشناسی اجتماعی

                     معمای دوست داشتن: در دهه 1940 و 1950 میلادی آمریکایی ها گفتند بزرگ ترین آرزوی قلبی آنها این است که مردم بیشتر دوستشان داشته باشند.

این نتیجه یک تحقیق در آن زمان و در آمریکا بود. ولی این در همه زمان ها در هر جغرافیایی صدق می کند.

 دوست داشته شدن بزرگترین دلواپسی انسان زمینی است.

یک سوال بزرگ بشر همیشه همین بوده: چه کنم که دوستم داشته باشند؟

آیا عشق و دوست داشتن همانطور که قصه ها گفتند هیچ منطقی ندارد؟ در یک نگاه بوجود می آید و تمام؟ بعد همه راه ها بسته است؟

 عشق آمدنی بود نه آموختنی ؟

روانشناسی در این مورد چه میگوید؟

روانشناسی می گوید دوست داشتن هم فرمول دارد. بعضی فاکتورها اگر خوب کنار هم قرار بگیرند شانس آن که ما دوست داشته شویم را افزایش می دهند.

 فقط حواستان باشد! شانس را افزایش می دهند. از آنجا که داریم در مورد یک موجود پیچیده و مبهم و سرسخت حرف می زنیم، نه اعداد و مواد شیمیایی، هیچ چیزی قطعی نیست.

  •  مجاورت

یکی از چیزهایی که شانس دوست داشته شدن را زیاد می کند نزدیک بودن است.

نزدیکی مکانی، رودررو شدن زیاد و دیدار تصادفی

 مرا می بینی و  هر دم زیادت می کنی دردم

 تو را می بینم و میلم زیادت می شود هر دم

 به خاطر همین عشق اول بیشتر افراد دختر و پسر همسایه بوده 🙂

 این نزدیکی و مجاورت از لحاظ روانشناسی شامل نزدیکی ژنتیکی هم می شود که قبلا در موردش توضیح دادم و تکرار نمی کنم.

  •  انجام کار مشترک

   مورد دیگر انجام کار مشترک است. دیدید در فیلم ها دو نفر به طور تصادفی کارشان به یک ماجرا باز شده، عاشق هم می شوند؟

چون انجام فعالیت مشترک، همکاری و  همیاری باعث بوجود  آمدن علاقه می شود.

 اگر شما این شانس را داشته باشید که عاشق همکار خود شده باشید، می توانید در کارهایش به او کمک کنید.

. یا به عنوان همکلاسی یار و همراهش باشید و به او جزوه بدهید(البته اگر درخواست کرد، نه به اصرار! )

  •  زیبایی

مسئله دیگر زیبایی است.

مردم دوست د ارند با کسی باشند که با کمترین زحمت بیشترین لذت را از بودنش ببرند. روانشناسی به این می گوید پاداش!

 کمترین هزینه و بیشترین پاداش. چون انسان در هر صورت یک موجود حسابگر است و  برخلاف ادعایش آنقدرها هم در عشق بی منطق عمل نمی کند.

  •   رنج انتظار

ما کسی را که برایش رنج کشیدیم و صبرکردیم را خیلی بیشتر دوست داریم.

چنین شخصی برایمان عزیزترو باارزش تر است. اصلاویژگی اصلی معشوق همین دور از دسترس بودن است و کار عاشق رنج و انتظار

  •    تحسین و تایید

 هر چقدر هم که معشوق ما را اذیت کند، رنج دهد و از ما دوری کند، بالاخره روزی باید تاییدمان کند. به ما افتخار و هر جا که می رود از ما تعریف کند.

اصلا عاشق آنهمه غم و انتظار می کشد برای همچین روزی. به قول روانشناسها برای رسیدن به این پاداش.

البته همانطور که گفتم انسان خیلی پیچیده است و همیشه همه چیز به همین راحتی نیست. خیلی از ما جذب افرادی می شویم که اتفاقا به ما توجه نمی کنند. از ما دور هستند، یا با ما همراهی نمی کنند.

 روانشناسی ولی برای همه این رفتارها تفسیری دارد که در مقاله های بعدی به آن خواهم پرداخت.

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس