ف.خ

معرفی مختصر علوم اعصاب شناختی

مغز و علوم شناختی: مغز مرکز احساسات، رفتار و افکار ماست. رفتارهای ساده و پیچیده تحت تاثیر مغز انجام میشوند. از ساقه مغز تا کورتکس. از رفتارهای بدوی تا افکار پیچیده. رفتارهای ساده مثل حرکت دست در علوم اعصاب بررسی میشوند. نوروساینس شاخه ای از بیولوژی است. برای بررسی رفتارهای پیچیده انسان حوزه های جدید بین رشته ای جود آمده است. عمر این رشته کمتر از بیست سال است. که جسم و روان را همزمان بررسی می کند

:Cognitive Neuroscience

رفتارهای پیچیده مانند:

تصمیم گیری

عاشق شدن

زیرپاگذاشتن قوانین

و …

در این رشته جذاب توسط بیولوژیستها و رواشناسان بررسی میشود.

این علم با ابزارهای دقیق عملکرد مغز را بررسی کرده. چنین فرضیاتی در اینباره مطرح میکند:

چرا انسان در اجتماع خود اینگونه رفتار میکند؟

کاربرد این رشته بسیار وسیع بوده.  از روانشناسی اجتماعی تا اقتصاد و سیاست   را شامل میشود.

مثلا :

چرا یک کالا را همه نمیخرند؟

چطور تبلیغ کنیم؟

برای طراحی لوگو چه قواعد جهانشمولی وجود دارد؟

منشا این قواعد چیست؟

یا در سیاست:

چطور لباس بپوشیم

چطور عکس بگیریم

تا در انتخابات پیروز شویم؟

مغز بسیار پیچیده است. معادل مغز در کائنات کهکشان است. هیچ رفتاری از ما صادر نمیشود، مگر اینکه جایی از مغز فعال شود.

در ادامه در مورد بخش های مختلف مغز صحبت  خواهم کرد.

دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس

تکامل مغز تکامل جهان

پیشنهاد میکنم مطالب زیر را مطالعه بفرمایید

مکانیزم عشق در مغز

روانشناسی شکست عشقی با نظریه مثلث عشق

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی