ف.خ   

 

 روانشناسی لوس ها:

لوس و لجباز : بعضی ویژگی ها خیلی بد هستند، ولی ما آنها را بد نمی دانیم.

وقتی جایی از ما سوال می شود نقاط ضعف شما چیست معمولا به رفتارهایی اشاره می کنیم که از نظر جامعه خجالت آور نیستند، حتی ممکن است جالب و بامزه هم باشند، و حتی خوب.

مثل ساده بودن،

زود عصبانی شدن،

 لجباز و لوس بودن.

من خیلی حساس هستم و زود قهر می کنم.
این که من مثل بچه ها رفتار می کنم، به طور غیر مستقیم نشانه ی این است که من به مراقبت احتیاج دارم. من نیاز دارم یک نفر آنقدر مرا دوست داشته باشد که با من مثل یک کودک رفتار کند. به من محبت کند.

لجباز بودن یعنی من یک انسان بالغ نیستم.

چرا بالغ نیستم؟

 این که من لوس هستم و زود ناراحت می شوم یعنی:

 در وجود من یک هسته ی آسیب پذیر هست که به اندازه کافی محبت، احترام و تایید دریافت نکرده است.

بخاطر همین هر چیز کوچکی می تواند به من احساس تهدید دهد.

 هر انتقاد و مخالفتی به این معنی است که من به اندازه کافی خوب نیستم.

من لجباز لوس و بامزه هستم دکتر فائزه خانلرزاده

      من لجباز لوس و بامزه هستم دکتر فائزه خانلرزاده

چون شخصیت قوی و قابل دفاعی ندارم.

به همین خاطر زود ناراحت می شوم، 

لج می کنم،

برای رسیدن به خواسته هایم پافشاری می کنم،

چون هر لحظه می خواهم خودم را اثبات کنم. 

واقعیت یک آدم لجباز و لوس این است:

من آدمی هستم که نمی شود با من حرف زد,
کسی نمی تواند کنار من به آرامش برسد,
من گوش شنوا برای شنیدن حرف های دیگران ندارم.
من توانایی درک موقعیت ها را ندارم.

این ویژگی های نپخته و کودکانه, برای دیگران خوشایند نیست.
هر چند نمی شود انکار کرد که تا مدتی کوتاه جذابیت ایجاد می کند. ولی در بلندمدت باعث دلسردی طرف مقابل می شود.

چون فرد لجباز این حس را در دیگران بوجود می آورد که اصلا مهم نیستند.

لوس بودن یعنی فقط من مهم هستم

خواسته های من حتما باید برآورده شوند.
این رفتار کودکانه است. ولی نه از نوع کودکی بامزه و خواستنی, بلکه از نوع کودک منزجر کننده و بی فکر.
کودکی که دیر یا زود ما را خسته می کند.

                               

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

نیاز به عشق و نوازش

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

در لحظه زندگی نمی کنم

قوانین غیر اخلاقی

چندهمسری

توجیه اخلاقی 2

توجیه اخلاقی 1

پیام های اخلاقی بی اثر

اخلاق و جهان بد

عشق با چون و چرا

انواع خودکشی

تواضع نداشته باش!

درباره ی خودکشی

تجمل گرایی در جهان سوم

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا