احساس نیاز به پیوسته بودن زندگی

روانشناسی رشد

انگار همین دیروز بود.

می خواهم رندگی ام پیوسته باشد دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

می خواهم رندگی ام پیوسته باشد دکتر فائزه خانلرزاده  روانشناس

این جمله رو همه ی ما گفتیم،

با دیدن یک عکس یا دوست قدیمی،

 با یادآوری خاطرات سال های گذشته…

این چیزی است که ما به عنوان یک انسان نیاز داریم تجربه کنیم:

احساس پیوسته بودن.

 ما همان کسی هستیم که در گذشته های دور بودیم.

هر چقدر که صورتمان چروک شده باشد

و با کمی پیاده روی زود نفس نفس بزنیم،

ولی همان کودک مدرسه ای هستیم که آزادانه می دوید و خستگی را نمی شناخت.

آن چه که در گذشته بودیم هیچ گاه برای ما ناآشنا نیست، هر چقدر هم که تغییر کنیم.

ما همیشه این احساس را داریم که این بدن همان بدن است و این زندگی همان زندگی است که همچنان ادامه دارد.

 کسانی که بر اثر حادثه یا بیماری حافظه ی خود را از دست می دهند، دیگر پیوسته بودن زندگی را احساس نمی کنند و این بسیار غم انگیز است.

ازدست دادن حافظه، زندگی را به دو بخش جدا از هم تقسیم می کند. شخص دیگر گذشته و هویتی ندارد و سردرگم می شود.

نیاز به ادامه داشتن زندگی در محیطی آشنا،

نیاز به این که من پیوسته همان من هستم،

همان نیازی است که باعث می شود مردم بخواهند در خانه ی خودشان بمیرند. همان جایی که عاشقی و جوانی  کردند ومی خواهند پس از مرگ در کنار عزیزانشان خاک شوند.

این احساس پیوسته نبودن و دونیم شدن زندگی گاهی نه در اثر حادثه که به دست خود افراد ایجاد می شود.

 رفتن به خانه ی سالمندان این احساس را به فرد می دهد که زندگی اش دیگر تمام شده است و بعد از این فقط باید منتظر مرگ بماند.  

بیرون رانده شدن از زندگی،

می خواهم رندگی ام پیوسته باشد دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس قائمشهر

می خواهم رندگی ام پیوسته باشد، عکاس سحر امانی

 هرگز ندیدن خانه، کوچه و شهر و آشنایان

جدا شدن از همه ی گذشته

و همه ی چیزهایی که می شناخت و دوستشان داشت 

 احساس پیوسته بودن زندگی را در فرد کهنسال از بین می رود.

به او می گوید که تو دیگر آن کودک خندان و دوست داشتنی،

 آن جوان زیبا و عاشق،

تو دیگر آنچه که بودی نیستی.

تو تمام شده ای…

 

 

 

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر
دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر