تفکر عذاب از دیدگاه روانشناسی

هر کس بدی کند نتیجه اش را می بیند

هر کس در حق دیگری ظلم کند، در زندگی اش خیر نمی بیند.

در این باور زیان دیدن دیگری به اندازه ی سود رسیدن به خود فرد راضی کننده است. شخص احساس می کند آسیب رسیدن به دیگری به این معناست که او در این دنیا مهم است و ابر و باد و مه و خورشید به خاطر او بلایی را بر سر دیگری نازل کردند.

تفکر عذاب به دو صورت بر تفکر مادی و منطقی انسان ها اثر می گذارد.

 • نخستین ضرر این نگرش این است که حق من فراموش می شود.

سود من، خوشبختی من، هدف من … هر آنچه که دیگری ظالمانه از من گرفته بود فراموش می شود و تنها نفرین کردن، آه کشیدن و منتظر ماندن جای آن را می گیرد.

در جامعه ای که این تفکر در آن ریشه های قوی دارد، اشخاص بیشتر از این که “مجرم” باشند”گناهکار” هستند.

 مردم معتقد به تفکر عذاب برای دستیابی به حقوق خود پافشاری نمی کنند. برای حل مشکلاتشان کمتر از قانون کمک گرفته، به نیروهای ماورایی متوسل می شوند. آنها برای دستیابی به حقوق خود بسیار صبور بوده، می توانند تا ابد منتظر بمانند.

افرادی که با تفکر عذاب به ظلم نگاه می کنند،

دچار احساس مظلومیت و درماندگی شده، به این باور می رسند که هیچ راه مادی و عملی برای افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی آنها وجود ندارد.

 • اشکال دیگر تفکر عذاب این است که بدون توجه به دلایل مادی به افراد امکان تفسیر رویدادها را می دهد.

 در این نگرش افراد گناهکار حتما به سزای اعمال ظالمانه ی خود می رسند، بنابراین خیلی از اتفاقات ناگواری که برای دیگران پیش می آید به خاطر گناهانی است که در گذشته مرتکب شدند. تفکر عذاب بر احساس همدلی افراد بر هم اثر می گذارد، حتی اگر خودشان از طرف آن شخص مورد ستم واقع نشده باشند.

مردم تمایل دارند فکر کنند که خودشان از حوادث غیرقابل پیش بینی نظیر بیماری، زلزله، تصادف و … ایمن هستند.

در اینجا تفکر عذاب به صورت یک مکانیسم دفاعی ناخودآگاه عمل می کند.

این افراد دچار این بلا شدند چون انسان های گناهکاری بودند. حتما در این رویداد حکمتی وجود دارد و در این همه رنج و درد و بدبختی این فرد، خانواده یا این گروه از انسان ها خیری نهفته است.

تفکر عذاب به انسان کمک می کند از درماندگی خود رضایت داشته باشد و برای مقابله با آن اقدامی نکند.

 

امیدوارم که از مطالعه این مطلب لذت برده باشید

دکتر فائزه خانلرزاده بهترین روانشناس نوروسایکولوژیست بهترین روانشناس دکتر فائزه خانلرزاده روانشناس تلفنی مشاوره تلفنی روانشناس آنلاین روانشناس آنلاین

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر

فائزه خانلرزاده

 • دکترای روانشناسی نوروسایکولوژی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسان ایران
 • عضو جامعه پزشکان و روانشناسان های سلامت
 • عضو انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایران
 • روانشناس خانواده و مشاور ازدواج در قائمشهر