ف.خ    

           

نگاه جنسیتی چیست؟

تقریبا هر بار در مورد تفات های جنسیتی نوشتم، با اعتراض روبرو شدم.

جنسیت چیزی است که جامعه روی آن حساس است. چیزی است که در قرن جدید باید حذف شده باشد و انسان مدرن نباید کلیشه های جنسیتی را پذیرفته باشد.

این که زن ها اینطور هستند و مردها آنطور دیگر دوره اش گذشته، ما هر حرفی که در این مورد بزنیم فقط داریم عقاید سنتی کلیشه ای تبعیض آمیز را ترویج می کنیم.

این نگاه غالبی است که امروز وجود دارد. راهی برای مبارزه با تبعیض جنسیتی.

مرد و زن با هم برابرند.

هر کس در وجودش توانایی های مختلف دارد که می تواند هر کدام را که خواست پرورش دهد.

هیچ از یک دو جنس از دیگری برتر نیست.

 درمورد کلیشه های جنسیتی پیشتر نوشتم، گفتم که نباید این مسائل را به نسل آینده انتقال دهیم. آنجا هم البته با اعتراض روبرو شدم که چرا علیه مردها می نویسی.

نگاه جنسیتی دقیقا چیست؟

چه حرف ها و افکاری نشاندهنده ی نگاه جنسیتی است؟

نگاه جنسیتی این است:

این که ما به واژه های مرد و زن حساس باشیم

و تفاوت این دو را انکار کنیم.

اینکه از هر حرفی که به تفاوت مرد و زن اشاره کند، برداشت جنسیتی داشته باشیم.

بگوییم هر دو مثل هم هستند و هیچ فرقی با هم ندارند.

بعد (با شرط این برابری) خواهان حقوق برابر و نگاه برابر باشیم.

در صورتی که حتی اگر

عالمی دیگر بسازیم وز نو آدمی

در نهایت تفاوت های بیولوژیک بین دو جنس خودشان را نشان خواهند داد.

در مدرسه، بازی ها و سرگرمی ها، رابطه عاشقانه، همه جا زن و مرد با هم فرق دارند.

مردها خشن تر از زنها هستند و زن ها برای ابراز مخالفت و دشمنی روش های محتاطانه تر را ترجیح می دهند.

ما تا زمانی که این تفاوت ها را به عنوان طبیعت انسان ها نپذیرفتیم،

یعنی هنوز خشمگین هستیم و در حال انکار…

یعنی هنوز نگاه جنسیتی داریم.

برای اینکه بهتر شویم، برای اینکه بدانیم چطور می شود دنیای بهتر با آدم های بهتری داشت،

اول باید این چیزی را که وجود دارد قبول کنیم.

نه آن چیزی که می خواهیم باشد.

قبول تفاوت های جنسیتی ابدا به معنای نگاه جنسیتی و دامن زدن به کلیشه ها نیست. بلکه گام اول برای بهتر شدن است.

اگر نگاه جنسیتی نداشته باشیم، با آرامش انسانی می پذیریم که کدام ویژگی های مردانه برتر هستند

وکدام ویژگی های زنانه بهتر.

بدون این که کوچکترین نگرانی از بیان آنها داشته باشیم.

هر چقدر که در کتاب ها و وبلاگ ها و … از خوبی هایی که وجود ندارند بنویسیم، ضعف های طبیعی دنیایمان را انکار کنیم،

راه رسیدن به دنیای آرمانی و آزاد را سخت تر کرده ایم.

 دنیایی که قرار است با بهترین ویژگی های مردانه و زنانه ساخته شود.

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه بفرمایید:

ما نمی توانیم اخلاق مدار باشیم

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز

ما مردم اسکناس هستیم

با کودک خجالتی چه کنیم؟

ما به تحریک نیاز داریم

ارزش دانشگاه چطور کم شد

تعصب ما را عصبانی می کند

نگاه جنسیتی چگونه است؟

قصه ی عشق وطن چیست؟

ازدواج در محضر اتفاق نمی افتد

واقعیت چطور تحریف می شود؟

سطوح تفکر و فراشناخت

آیا ما امنیت داریم؟

تفاوت مردان و زنان در پذیرش رنج

اثر والد بر سیاره ی زمین

چرا خانم ها غیبت می کنند؟

چگونه فکر می کنیم؟

درباره ی عقده ی مردانگی

قدرت جنسی مرد

کاش دنیا به سرباز نیاز نداشت!

کولبر بودن یک انتخاب نیست!

خود واقعی دوست داشتنی نیست!

خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

تماشای ماهواره اشکالی ندارد

تجاوز یک انحراف جنسی است!

چرا مرگ را باور می کنیم؟

گناه و سرطان 

مسئول بی اختیار

سورپرایز وزیر جوان

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 3

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

آیا زیبایی تکراری می شود؟ 1

درباره ی دزد

روانشناسی دیدگاه های مختلف

جلوی بچه هایتان با هم دعواکنید!

اضطراب اول شدن

روانشناسی طلاق

روانشناسی خدا

قصه ی سطل زباله

روانشناسی اجتماعی و قوانین

چیزی به نام فرهنگ سازی وجود ندارد!

چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟

خیانت

 من لجباز، لوس و بامزه هستم!

نیاز به عشق و نوازش

بیایید اعتیاد را ریشه ای حل نکنیم!

در لحظه زندگی نمی کنم

قوانین غیر اخلاقی

چندهمسری

توجیه اخلاقی 2

توجیه اخلاقی 1

پیام های اخلاقی بی اثر

اخلاق و جهان بد

عشق با چون و چرا

انواع خودکشی

تواضع نداشته باش!

درباره ی خودکشی

تجمل گرایی در جهان سوم

آدم های خسیس

دخترهایی که زیبا نبودند

چرا عقده داریم؟

روانشناسی سرنوشت مشترک

پورن و ظاهر بدنی

پورن و نیازهای مرد و زن

روانشناسی میل جنسی

جنگ خانواده و همسر

 زبان و روان

 همسر پایه می خواهم

 آدمهای همه چی تمامی که نباید با هم ازدواج کنند

باهوش ها باهوش نیستند!

 جذابیت ظاهری اینطور از بین می رود!

من حسادت می کنم

می خواهم دوست داشته شوم

روانشناسی مادرشوهر!

چرا غیرت یک ویژگی مردانه است؟

تفاوت مرد و زن در تولد فرزند

آدم دوست ندارد تمام شود

دیگر هرگز این حرف ها را نزنید!

روانشناسی آدم های یخ

می شود زندگیم عوض شود؟

روانشناسی بی منطق ها

روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند بکند!

 احترام به دیگران یعنی چه؟!

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم 2

چیزهایی که نباید یاد می گرفتیم

روانشناسی سوختن و ساختن

تعریف صداقت از دیدگاه روانشناسی

درباره رابطه جنسی

روانشناسی عشق و بی توجهی

 معمای دوست داشتن

 روانشناسی آداب معاشرت

 نگاهی روانشناسانه به فرهنگ ارباب و رعیتی: تعارف

علم بهتر است یا ثروت

انسان دروغگو خوب یا بد؟!

چرا اینقدر ساده هستم؟

منت به سرم بذار!

روانشناسی شکست عشقی

روانشناسی عشق در مغز زنانه و مردانه

پدرخوب…مادرخوب… کودک؟؟

پرورش کودک قدم اول

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

مثلث کارپمن

قصه عشق

قصه عشق فانتزی

 قصه جنگ

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

چرا عاقل نیستیم؟

عشق و وسواس 1

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

 مکانیزم عشق د رمغز

عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا